Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

SZTE JGYPK 2020. november

2020. november 23.
2 perc

A SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága és az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 2020. november 6-án rendezte meg A kommunikáció színterei című online konferenciáját. A szervezők által meghatározott tematika tág teret biztosított az előadók számára: a kommunikáció színterein ugyanis számtalan probléma, kérdéskör vár megoldásra. Ezekből jó néhányat felvetettek és kifejtettek a konferencia résztvevői: a tanszék oktatói, alkalmazott nyelvész, illetve nyelv- és beszédfejlesztő szakos hallgatói és a társtanszékek oktatói.

2020. november 17.
1 perc

Változás az SZTE Klebelsberg Könyvtár nyitvatartásában.

2020. november 17.
1 perc

A Boldogasszony sgt 6. szám alatt található épület 2020. november 16-tól megváltozott nyitvatartással látogatható.

2020. november 16.
2 perc

A Rajz-művészettörténet Tanszék megrendülten fogadta a hírt, hogy Papp György tanár úr 2020. november 7.-én, 84 éves korában elhunyt.

2020. november 16.
1 perc

Letölthető az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról szóló 6/2020. (XI.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás és a magán és hivatalos célú utazásokkal összefüggő szabályokról szóló 11/2020. (XI.16.) sz. rektori-kancellári körlevél.

2020. november 16.
1 perc

A JGYPK Tankönyvmúzeum az emlékeket őrző könyvtár szellemi közegét kihasználva olyan új előadássorozatot indít, amelynek keretében ismert, vagy kevésbé ismert, de mindenképpen közérdeklődésre számot tartó témákat szokatlan megközelítésből, új nézőpontból, vagy éppen az érdekességek szintjén mutat be.

2020. november 14.
1 perc

2016-ban indították útjára az Új Nemzeti Kiválósági Programot, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az idei évi program egy, a díjazottaknak megrendezett konferenciával zárult.

2020. november 12.
1 perc

A Szegedi Tudományegyetem 2020 november 16-ától visszavonásig online oktatásra áll át. A CooSpace keretrendszer az oktatási együttműködést és a tanulási folyamatot támogatja, míg az elektronikus ügyintézést a Modulo segíti. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően az SZTE valamennyi, az oktatásban érintett munkatársa és hallgatója számára ismert, felületek állnak továbbra is rendelkezésre.

2020. november 12.
1 perc

A Ludwig Múzeum és a British Council felhívást hirdet egyetemistáknak kutatási témájuk vizuális és szemléletes bemutatására. Ha érdekel a tudomány, a vizualitás és a művészet találkozása, akkor ez a te kihívásod! A program a BarabásiLab: Rejtett mintázatok című kiállításhoz kapcsolódik, és a jelentkezők Barabási Albert-László tárlatvezetésén is részt vehetnek.

2020. november 10.
1 perc

Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében – Miniszterelnök Úr 2020. november 9-i bejelentésére, valamint az IKT/5-768/178/2020. rektori határozattal elrendelt oktatási szünetre tekintettel – az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

2020. november 09.
1 perc

A rektori szünet elrendeléséről szóló határozat és a 9/2020. (XI.9.) sz. rektori-kancellári körlevél a kollégiumi elhelyezés szüneteltetéséről.

2020. november 09.
1 perc

A Szegedi Tudományegyetem Dékáni Kollégiuma széleskörű egyetértéssel úgy döntött, hogy a Szegedi Tudományegyetem neve állandó jelzőt kap: „Szent-Györgyi Albert Egyeteme”. Az Általános Orvostudományi Kar felveszi Szent-Györgyi Albert nevét.

2020. november 06.
1 perc

Bakti Mária – Újvári Edit (szerk.) A Nyelv és identitás kötet tanulmányaiban a nyelvhasználat identitásformáló jelentősége kerül előtérbe, hiszen az önazonosság és a csoporthoz való kapcsolódás szempontjából meghatározó a nyelvi, ezáltal kulturális beágyazódás. Mind a nyelvhasználat minősége, mind a többnyelvűség esetében az anyanyelv és a többségi nyelv tanulása, használata, viszonyrendszere számos szociolingvisztikai és társadalmi kérdést vet fel. A tanulmánykötet szerzői a nyelvhasználat és -tanulás számos aspektusát, valamint a nyelv és az identitás összefüggéseit elemzik. Szeretettel ajánljuk a kötetet a szociolingvisztika, a nyelvtanítás és a nyelvi identitás témakörei iránt érdeklődőknek.

2020. november 05.
2 perc

Azok a pedagógusok, akik tanítóképző intézeti tanári (Apponyi); polgári iskolai tanári; általános iskolai tanári; tanítói; óvónői oklevelüket 50, 60, 65, 70, vagy 75 évvel ezelőtt, tehát 1971-ben, 1961-ben, 1956-ban, 1951-ben, vagy 1946-ban szerezték a Szegedi Tanárképző Főiskolán vagy jogelőd intézményében (Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola) 2021-ben arany, gyémánt, vas, rubin, vagy gránit díszoklevélre jogosultak.

2020. november 05.
1 perc

A szegedi egyetemen 20 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, melynek célja, hogy ösztöndíjakkal támogassa a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatókat. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részeként működő Sófi Ösztöndíj további fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek teljesítményének erkölcsi elismerését, és jövőbeni életpályájuk nyomon követését, elősegítését. Az elnyerhető ösztöndíjak értékét növeli, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban a világhírű magyar tudósról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el az alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legrangosabb állami kitüntetés. A Sófi Alapítvány egyedülálló tevékenységének és komplex értékelési rendszerének köszönhetően a magyar felsőoktatás nagy presztízsű ösztöndíjait osztja ki évről-évre.

2020. november 03.
1 perc

A harmónia dicsérete című művészetelméleti konferenciánk – mely az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz-Művészettörténeti Tanszéke által 2019. november 13–14-én került megrendezésre a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában – és ennek tanulmánykötete jelen világunkban ismét létjogosultságot biztosít egy ma már háttérbe került, komplex fogalomnak és minőségnek, a harmóniának.

2020. október 30.
1 perc
2020. november 04-én 17 órakor nyílt meg hallgatóink kiállítása a Tiszatáj Szalonban.
2020. október 28.
1 perc

Dr. Döbör András dékán úr közleménye a dékáni szünettel kapcsolatban.

2020. október 26.
2 perc

Szeretettel várjuk leendő hallgatóinkat az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar ONLINE nyílt napjára.

2020. szeptember 30.
2 perc

A Szegedi Tudományegyetem az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek