Bezár

A Karról

Intézményünkről

Intézményünkről

2017. január 20.
4 perc

A múlt

 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Magyarország legrégebbi tanárképző intézménye. A polgári leány- és fiúiskolák számára 1873-tól képeztek tanárokat Budapesten az akkori tanítónő- és tanítóképző intézetekben. A kezdetben kétéves képzés ideje és színvonala fokozatosan nőtt, így 1918-ban már főiskolai rangot kaptak a tanárképzők.

1928-ban került városunkba, Szegedre a tanárképzés Klebelsberg Kuno kultuszminiszter reformjainak köszönhetően. E reformok keretében egységesítette a polgári iskolai tanárképzést, képzési idejét 4 évre emelte, s összekapcsolta az egyetemi képzéssel. A gyakorlati képzés céljára gyakorló polgári iskolát hozott létre. Ezek az események szervesen illeszkedtek abba a nagyszabású kultúrpolitikai koncepcióba, amelynek köszönhetően a '20-as években Szeged diákvárossá s a régió szellemi központjává vált.

1948-ban a polgári iskolák megszűnésével a polgári iskolai tanárképzés is befejeződött, s az intézmény pedagógiai főiskolává vált. A korszakra jellemző oktatáspolitikai törekvéseknek megfelelően a negyvenes és az ötvenes években többször módosították a tanárképzést, végül 1964-re alakult ki az a négyéves, kétszakos képzés, amely egészen a közelmúltig folyt a karon. Az intézmény 1973-ban, a Tanárképzés centenáriuma alkalmából vette fel a szegedi költő nevét.

 

A jelen

 

Karunk hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, kutatást, fejlesztést, valamint a tudományos minősítésben való aktív részvételt az általa művelt szaktudományokban.

A társadalmi és munkaerőpiaci elvárásokhoz alkalmazkodva a kar feladatának tekinti a képzési tartalmak folyamatos fejlesztését a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben egyaránt.

Kihasználva a pedagógusképzés különböző területein felhalmozódott évtizedes tapasztalatait a pedagógusképző kar az óvodapedagógus-, a tanító- és a gyógypedagógus-képzés országosan és nemzetközileg is elismert képző helyévé kíván fejlődni. Emellett kiemelt feladatként kezeli a tanárképzés karhoz tartozó szakdiszciplináris részének magas színvonalú oktatását is. Feladatának tekinti, hogy a művészetközvetítő szakokon is hagyományaihoz méltó képzést folytasson.

A pedagógusképző szakjain a gyakorlati képzést elsősorban az egyetemi gyakorló iskola hatékony közreműködésével kívánja megoldani.

Alkalmazkodva a felsőoktatás szerkezeti átalakulásához a kar oktatási struktúrájában kiemelkedő szerepet kap a felnőttképzés és a különböző nem konvencionális képzések is. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar felvállalja az SZTE-n belül a felsőfokú szakképzés széles körű bevezetését. Kiemelt feladatának tekinti azt, hogy a felsőfokú szakképzések tartalmi és gyakorlati részét úgy szervezze, hogy egyrészt a végzett hallgatók megfeleljenek a munkaerőpiaci elvárásoknak, másrészt megfelelő szakmai tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy eredményesen vegyenek részt az FOSZ-képzéshez befogadó szakként kapcsolódó alapképzésekben is.

A kar arra törekszik, hogy minden képzési formában együttműködjön az egyetem valamennyi karával. Kimagasló teljesítményt nyújtó oktatóink részt vesznek az SZTE doktori programjaiban. A hallgatók számára a tanulásban, az egyetem és a kar által nyújtott szolgáltatások igénybevételében az egyenlőség, az egyenlő bánásmód elvét tartja szem előtt.

 

Törzskönyvi adatok:

OH intézmény azonosító: FI 62198

Gazdálkodási forma: FO 563 egyéb alapítvány önálló intézménye

Alaptevékenységi szakágazat: 854200 Felsőfokú oktatás

Alaptev. elsődleges TEÁOR: 8542 Felsőfokú oktatás

Törzskönyvi bejegyz. dátuma: 2000.01.01


The Past

 

The predecessor of our Faculty, the Gyula Juhász Teacher Training College was established in 1873 in Budapest with the aim of training teachers for the contemporary elementary school system. This institution was Hungary’s oldest teacher training establishment.

Due to the educational reforms introduced by Kuno Klebelsberg, Minister of Culture, teacher training programs were transferred to Szeged in 1928. As a result of his reforms, Szeged became a city of students and a vibrant intellectual centre of South Eastern Hungary. In the decades that followed, the Hungarian educational system and teacher training underwent several changes.

In 1973, in the centennial year, the College was given the name of Szeged’s famous poet, Gyula Juhász.

 

The Present

 

In November 2006 the College was integrated into the University of Szeged as the Gyula Juhász Faculty of Education.

 

Vision

 

The faculty aims to become a leading institution in the fields of pre-school, primary school and special teacher education.

In addition, we have BA and MA programs in the Bologna system, which have strong foundations in our traditions in teacher training and art education.

In line with the structural changes in the Hungarian higher educational system, the Faculty introduced a wide range of adult education and higher vocational training programs.

We also offer full-time correspondence programs.

In addition to delivering quality education, we aim at excellence in academic research, arts and sports activities.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek