Tudományos és Művészeti Diákkör

A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács feladata a Karon folyó tudományos és művészeti diákköri munka eredményességének elősegítése, szervezése, a kétévenkénti OTDK előkészületeként a karon szervezett tudományos és művészeti diákköri konferenciák megszervezése, lebonyolítása, adminisztrálása, a továbbjutó hallgatók benevezése az OTDT és az egyes szekciók adatbázisába. Szintén feladatai közé tartozik az OTDT-vel való kapcsolattartás, valamint a tehetséggondozást és a TMDK-munkát segítő (kari hatáskörű) pályázatok figyelése, kidolgozása, beadása.

A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács tagjai


Elnök:

Dr. habil. Radács Marianna tanszékvezető főiskolai tanár (Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet), radacs.marianna@szte.hu


Titkárok:

Ocskó Adrienn dékáni hivatali szakértő (Dékáni Hivatal), ocsko.adrienn@szte.hu

Dr. Felházi Ágnes adjunktus (Művészeti Intézet), felhazi.agnes.judit@szte.hu


Oktatói tagok:

Dr. Fizel Natasa főiskolai docens (Alkalmazott Pedagógiai Intézet)

Dr. Hódi Ágnes adjunktus (Alkalmazott Pedagógiai Intézet)

Dr. Juhász Valéria főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi Intézet)

Kiss Mária Rita főiskolai docens (Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet)

Nagyné Dr. Hegedűs Anita főiskolai docens (Gyógypedagógus-képző Intézet)

Prof. Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanár (Művészeti Intézet)

Dr. habil. Propszt Eszter főiskolai tanár (Nemzetiségi Intézet)

Pósa Gabriella egyéb oktatást segítő szakmai munkatárs (Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet)

Dr. Szirmai Éva főiskolai docens (Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet)

Dr. Szász András főiskolai docens (Testnevelési és Sporttudományi Intézet)


Hallgatói tag:

Kun-Szabó Dominika (HÖK-delegált)


A TMDT Facebook-oldala:

https://www.facebook.com/tudomanyosdiakkor