Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

foep_nappal

Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj - ösztöndíjpályázat

Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj - ösztöndíjpályázat

2022. január 14.
4 perc

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

1. Bevezető, a pályázat célja

1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki alkotás.


2. Az ösztöndíj formája

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik

2.4. Az ösztöndíj összege: 320 000 Ft /fő. 4 hónapra, mely összeg a program végén kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén.

2.5. Az ösztöndíj időtartama: 4 hónap (2022. március 1. - 2022. június 30.)


3. Támogatott szakterületek

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, de előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:

- gépjárművek dinamikája,

- intelligens rendszerek és azok szabályozása,

- orvostudomány,

- precíziós állattenyésztés,

- innovációk.


4. Pályázat benyújtására jogosultak

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik:

- az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,

- vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,

- vállalják, hogy a KMTA rendezvényein részt vesznek (előre egyeztetett időpontban),

- vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt minimum 3 magyar és 3 idegennyelvű nyomtatott szakirodalmat feldolgoznak és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek;

- vállaljak, hogy saját néven magyarországi bankszámlát vezetnek, melyet a szerződéskötésre szükséges benyújtani;

- vállalják, hogy a kutatásról minimum 25-35 oldal kutatási beszámolót adnak le (az oldalszám a kutatási témától függ) a KMTA által előírt formai követelményeknek megfelelően, melyet a mentor is elfogad.

- vállaljak, hogy a kutatás eredményét publikálják.


5. Kizáró okok

5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó: akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, a KMTA rendezvényein nem vesz részt nem küldi a szerződésben megadott idősávban a beszámolókat, nem tartja be a határidőket illetve nem publikálja a kutatási eredményt.


6. A pályázat tartalma:

6.1 iskolai tanulói jogviszony igazolás

6.2 kutatási terv (a kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját. ) A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie és írásban nyilatkoznia hogy végig részt vesz mentorként a kutatásban. A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie.

6.3 A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

6.4 Szakmai önéltrajz- bemutatkozás- amiben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit

6.5 végzős diákok nyilatkozzanak arról, mely intézményekbe és milyen szakokra adták be a továbbtanulási jelentkezésüket


7. A támogatásban részesíthető pályázók száma

7.1. Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 12 fő részesülhet támogatásban.


8. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2022. január 1. - 2022. január 31. 16:00 között lehet benyújtani.

A pályázat beadásának határideje: 2022. január 31. 16:00 (16 óra)


9. Jelentkezés módja:

E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon. A hiányos pályázatokat nem vesszük figyelembe. A pályázatot egy fileban pdf formában kell benyújtani. Idegennyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a www.kmta.hu oldalon a regisztrációt követően a belső adatlapot le kell zárni. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra) és az Azon pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, azokkal személyesen interjút készítünk, melyre 2022. februárban kerül sor. A nyerteseket február utolsó napjaiban értesítjük.


Letölthető pályázati felhívás >>>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek