Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

evnybor

Hivatalosan is megnyitották a 2019/20-as tanévet - galériával

Hivatalosan is megnyitották a 2019/20-as tanévet - galériával

2019. szeptember 02.
3 perc

Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében hivatalosan is megnyitották a 2019/20-as tanévet szeptember elsején, az elsőévesek eskütételével indítva.

Az idei tanév nyitó ünnepsége a kar zászlajának köszöntésével, a taláros testület és a kar elnökségének bemutatásával kezdődött. Az eskütételt megelőzően egyik hallgatónk, Kónya Kreszcensz Kristóf előadásában The Beatles – Let It Be című szerzeményét hallgathatták meg a vendégek.

Az eskütételben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szabályainak megtartásáról, szellemi örökségének és hagyományainak megőrzéséről esett szó, továbbá fogadalmat tettek, hogy egyetemi hallgatóhoz méltóan, a tudományos, szakmai és pedagógiai ismereteket a legjobb igyekezetükkel elsajátítják, a jövő nemzedékét szolgálják.

A Dékán úr köszöntője mellett a kar Hallgatói Önkormányzata is üdvözölte a frissen felvetteket, a rendezvény zárásaként pedig elismerő oklevelek átadása következett. Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Dr. Szabó Klára Katalin, Dr. Szeri Istvánné és Dr. Csillag András részére.

Dr. Szabó Klára Katalin
1975-től nyelvtanárként dolgozott a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Idegennyelvi Lektorátusán. A Főiskola Angol Tanszékének az alapítástól kezdve oktatója, 1991 és 2008 között az Angol Tanszék, 2008 és 2017 között pedig az SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék vezetője.
Nevelő-oktató munkája 43 év alatt végig példaadó volt. Vezetése alatt a tanszék angol nyelvtanárok generációit képezte ki, akik számára nem csak szakmai munkájának magas színvonala, hanem emberi tulajdonságai miatt is példaképül szolgált.

Dr. Szeri Istvánné Tipity Ibolya
A tanárnő 2006-tól 2019-ig dolgozott az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző szakcsoport szervezeti egységében és végzett kiemelkedő szakmai és közéleti munkát. Egyetemi oktatói tevékenységét több évtizedes óvópedagógusi gyakorlati munkája alapozta meg.
Oktatómunkája mellett egy évtizeden át rendezője volt a számos óvópedagógust vonzó, a Kar hírnevét öregbítő Óvópedagógiai Konferencia-sorozatnak. Nevelő-oktató munkája az intézménynél eltöltött évek alatt végig példaadó volt.

Dr. Csillag András
A tanár úr 1993-tól 2018-ig oktatott az SZTE JGYPK Angol szakcsoport szervezeti egységében. Karunkon kiemelkedő oktató- és kutatómunkát végzett. Szakterülete az USA történelme, társadalma, kultúrája, az amerikai média, a magyar-amerikai kapcsolatok, az angol nyelvoktatás és a brit civilizáció. Tudományos kutatói munkája során számos tudományos szakcikk és monográfia szerzője
Oktatói pályafutása során hallgatók generációival ismertette és szerettette meg az amerikai kultúrát és történelmet.
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar kari közéletében a Kari Tanács tagjaként vett részt.

Intézetvezetői megbízást kapott a rektor úrtól a Művelődéstudományi Intézet élére Gerencsérné Dr. Újvári Edit egyetemi docens asszony, amelyet a dékán úrtól vett át.

Szívből gratulálunk!


Képek:

1


2

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek