Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

90-ve-szegeden---megemlkezs-s-tudomnyos-konferencik_45944625991_o-001

90 éve szegeden - Megemlékezés és tudományos konferenciák 2018

90 éve szegeden - Megemlékezés és tudományos konferenciák 2018

2018. november 19.
5 perc

2018-ban ünnepelte a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar fennállásának 145., főiskolai rangjának 100., illetve Szegedre kerülésének 90. évfordulóját. Ezért 2017-ben a kar vezetése jubileumi tanévnek nyilvánította a 2018/2019-es tanévet, melynek központi rendezvénye a kétnapos megemlékezés és konferenciasorozat volt 90 éve Szegeden címmel.90 éve Szegeden - Megemlékezés és tudományos konferenciák 2018

90 év nagyon hosszú idő, mondhatni egy emberöltőnyi. Mégis ennyi ideje áll a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar a pedagógusképzés szolgálatában Szegeden, mely idő alatt rengeteg minden történt. Klebersberg Kuno kultuszminiszter reformjainak köszönhetően 1928-ban Szegedre került az akkori tanárképzés, majd egységesítette a polgári iskolai tanárképzést, képzési idejét 4 évre emelte, s összekapcsolta az egyetemi képzéssel. Így válhatott az 1920-as évekre Szeged igazi diákvárossá. 1948-ban az intézmény pedagógiai főiskolává vált, majd 1964-re kialakult a négyéves, kétszakos képzés. Az intézmény 1973-ban, a Tanárképzés centenáriuma alkalmából vette fel a szegedi költő nevét.

Ezeken kívül bővült és színesedett a képzési kínálat, új épületekbe költözött (Hattyas utcai épületek) a Főiskola, és még nagyobb hangsúlyt fektettek a gyakorlati oktatásra. De ami változatlan maradt, az a kivételes oktató-hallgató viszony, és az itt oktatók, dolgozók és tanulók lelkesedése, elkötelezettsége.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar igyekszik megőrizni jogelődje hagyományait, illetve azokat továbbadva megújulni, tisztelegve az egykori oktatók és hallgatók előtt.

Ennek a 90 évnek, a kar múltjának és az előző generációknak emléket állítva került megrendezésre 2018. november 15-én és 16-án e központi rendezvény.

A rendezvény első napjának megnyitóján Dr. Döbör András, karunk dékánja köszöntötte a jelenlevőket, majd elmondta, hogy a jubileumi tanév során olyan rendezvényeket, eseményeket kívántak szervezni, melyek méltóképpen állítanak emléket a Kar korábbi generációnak, és a múltnak. Hangsúlyozta, mennyire fontos a hagyományok és az értékek tisztelete a fejlődés mellett. A Kar küldetése továbbra is a pedagógusképzés szolgálata, azon értékek mentén, melyek mindig is jellemezték az intézményt, illetve a gyakorlati oktatás megőrzése, valamint a kiváló hallgató-oktató kapcsolat megtartása.

Az Egyetem vezetése nevében köszöntőt mondott Dr. Zakar Péter, a Szegedi tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese is. A rektorhelyettes úr kitért arra, hogy a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyarország egyik legmeghatározóbb pedagógusképző intézménye. A JGYPK-n szerzett emlékeit, élményeit felidézve elmondta, milyen fontos szerepet játszott az életében a kar. Beszéde végén további 90, sikerekben gazdag évet kívánt az intézménynek.

Prof. Dr. Békési Imre, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar korábbi főigazgatója Az integráció főbb lépései Szegeden címmel mondott néhány gondolatot karunk, és az egyetem történetéről.

A megnyitót követően Prof. Dr. Romsics Ignác: A Horthy-korszak oktatásügye című díszelőadását hallhatták a jelenlevők. Romsics Ignác történész professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Horthy-korszak kiváló kutatója, pályafutatását az intézményben kezdte, itt szerezte első diplomáját magyar-történelem szakon.

Ezután a JGYTV a kar történetéről szóló, ünnepségre készült kisfilmjét tekinthették meg a rendezvény résztvevői, melyben a kar mellett bemutatásra került a Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola is.

Dr. Döbör András dékán átadta a kartörténeti kiállítást és a tankönyvmúzeumot is. Az állandó kiállításon helyet kaptak azok az emlékek, tárgyak, melyek a leginkább jellemzik az intézmény 145 éves történetét, a fordulópontokat kiemelve. Megnyitották a Tankönyvmúzeumot is, melynek állománya a Tudástár könyvtárának részét képezi, és ezáltal a gyűjtemény kutatható vált.

Később Klebelsberg Kuno emléktáblájának koszorúzása következett az előcsarnokban, ahol T. Molnár Gizella közkapcsolati dékánhelyettes emlékezett meg beszédében a miniszter érdemeiről, szegedi fejlesztéseiről. A koszorúkat a dékán úr, illetve Szilágyi Ádám a Hallgatói Önkormányzat alelnöke helyezték el.

Ezt követően az SZTE JGYPK ATTI Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Környezet-toxikológiai Kutató Műhelyének Laboratóriumi egységének névadó ünnepsége következett. Az egység elnyerte a TÜV Rheinland InterCert Partner Vizsgáló Laboratórium státuszt. A célfeladatának ellátását megalapozó tudást és jó gyakorlatot, valamint a szakmai és a gyakorlati tapasztalatokat Dr. Juhász Anna biológus, kutató adta át és fejlesztette. Tiszteletére róla nevezték el a Laboratóriumi egységet.

Kora délután Dr. Fizel Natasa – A magyar polgári iskolai tanárképzés története (1868-1947) (Gondolat, 2018) című könyvét a szerző, és beszélgetőpartnere, Dr. Nóbik Attila mutatták be. A népes közönség előtt szó esett a témaválasztásról, a kutatásokról valamint annak nehézségeiről is.

A szekcióülések előtt felavatták az Eperjessy Kálmán terem emléktábláját, ahol köszöntőt mondott Dr. Döbör András dékán. Eperjessy Kálmán a Polgári Iskola Tanárképző Főiskola egykori igazgatója, a Pedagógiai főiskola főigazgatója, történész, helytörténész, oktató volt karunk jogelőd intézményében. Neki állít emléket az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet a terem róla történő elnevezésével.

Változatos témában folytak a délután folyamán a szekcióülések:

• Módszerek – eszközök - lehetőségek (Módszertani szekció), melynek elnöke Dr. Farkas Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár;

• Változásban - Képzések és kutatások a karon régen és ma, elnöke Habil. Dr. Tarkó Klára intézetvezető főiskolai tanár;

• Munkaiskola – A gyakorlóiskola szekciója, melynek szekcióelnöke Bácsi János igazgató volt.

A megemlékezés és konferencia első napja Kamarahangversennyel és fogadással zárult az Egyetem Rektor Hivatalának Díszteremben. A hangversenyen Prof. Dr. Pukánszky Béla (gordonka) és Dombiné Dr. Kemény Erzsébet (zongora) zenéltek.

A rendezvény második napja a neveléstörténeté volt. A kar és a SZAB Neveléstörténeti Munkabizottsága közösen rendezték meg az évfordulóra azt a neveléstörténeti konferenciát, amelyre a magyarországi nagy egyetemek neveléstörténészeit hívták meg. A konferenciát Dr.Döbör András dékán, és Prof. Dr. Zakar Péter a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese nyitották meg ünnepi beszédeikkel.

A megnyitót követően plenáris előadásokat hallhattunk. Prof. Dr. Németh András (ELTE): Pedagógusképzés, pedagógusprofesszió – nemzetközi recepciós hatások és történeti fejlődésmodellek címmel, majd ezt követően Prof. Dr. Pukánszky Béla (SZTE): Paradigmatikus viták a magyar középfokú tanárképzés történetében címmel tartott előadást.

Még a délelőtt folyamán elkezdődtek a szekcióülések, melyek ebéd után is folytatódtak. A 6 különböző szekció helyszíne az újonnan átadott Tankönyvmúzeum, valamint az 1051-es terem voltak.

A Kar vezetése bízik abban, hogy méltóképpen sikerült emléket állítani az intézmény múltjának, és korábbi generációinak, valamint abban, hogy az elkövetkezendő években a kar oktatói, hallgatói továbbviszik és továbbadják ezeket a hagyományokat és az emlékeket.

Fotók: https://www.flickr.com/photos/jgypk/sets/72157673655036147/


90eve

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek