Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

20201110_125347_0001_x10_1169_hdr

Média, közösség, történet - online tudományos konferencia

Média, közösség, történet - online tudományos konferencia

2021. március 11.
3 perc

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézetének Mozgóképkultúra Szakcsoportja és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága 2021. március 19-én online tudományos konferenciát rendez Média, közösség, történet címmel.

A konferencia programja:


10:00 Köszöntő

Dr. Döbör András, dékán, SZTE JGYPK


10:10 Megnyitó

Prof. Dr. Zakar Péter, nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes, SZTEI. szekció: Sajtótörténet – történet és sajtó


10:20 Hírszerkesztés és tematizálás a reformkori Magyarországon

Dr. Döbör András, intézetvezető, főiskolai docens, SZTE JGYPK SZFTI


10:40 Öngyilkosok Szentesen az 1870-es években, a helyi sajtó tükrében

Dr. Pető Bálint, egyetemi adjunktus, SZTE JGYPK


11:00 „…hogy tanítók, apostolok legyenek” – Formálódó pedagógusidentitás a két világháború közötti diáksajtóban

Pelesz Nelli, egyetemi tanársegéd, SZTE JGYPK


11:20 Az 1930-as évek erdélyi magyar pedagógusai az Erdélyi Iskola című nevelésügyi és népnevelő folyóirat tükrében

Dr. Ozsváth Judit, egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet


11:40 A helytörténeti fókusz a Szeged várostörténeti és kulturális folyóiratban

Bene Zoltán, főszerkesztő, Szeged folyóiratSzünetII. szekció: Televízió és film


12:20 Pillanatképek a magyar televíziózás történetéből

Dr. Forró Lajos, főiskolai docens, szakcsoport-vezető, SZTE JGYPK SZFTI, Mozgóképkultúra Szakcsoport


12:40 A helyi televíziózás kezdetei Magyarországon

Pavlovits Miklós, elnök-főszerkesztő, Szó-Tér Egyesület


13:00 Streaming-háború és marketing

Dr. Tóth Zoltán János, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék


13:20 Identitáskérdés, ideológiai törekvések ábrázolása a kortárs szerb filmekben

Dr. Fejős Sándor, szakoktató, SZTE JGYPK SZFTI


13:40 A filmvágás múltja, jelene és jövője

Bari Attila, szakoktató, SZTE JGYPK SZFTI, Mozgóképkultúra SzakcsoportSzünetIII. szekció: Média és narrativitás


14:20 A hatékony történetmondás sajátosságai

Papp Melinda, tudományos segédmunkatárs, SZTE BTK, Általános Nyelvészeti Tanszék


14:40 Raffaello Santi Athéni iskola című freskójának filozofikus narrációja és a filozófiáról szóló kollektív emlékezet

Dr. habil. Máté Zsuzsanna, esztéta, főiskolai tanár, SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz – Művészettörténet Tanszék


15:00 Multimediális történetközvetítés

Dr. habil. Varga Emőke, tanszékvezető, főiskolai tanár, SZTE JGYPK API Óvodapedagógus-képző Tanszék


15:20 A narrációs technikák eltérései a vizuális média fikciós és dokumentatív műfajaiban

Dr. Pusztai Virág, egyetemi adjunktus, SZTE JGYPK SZFTI, Mozgóképkultúra SzakcsoportIV. szekció: Újmédia, médiahatás, fotó


15:40 Szempontok az internetes tartalmak /álhírek/ kritikai vizsgálatához

Erdei Tamás, tanársegéd, SZTE JGYPK, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Dr. Juhász Valéria, főiskolai docens, SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék


16:00 Internetbiztonság Sangoval

Dr. Baracsi Katalin, LL.M családjogi szakjogász, internetjogász, közösségi média tréner


16:20 Használ vagy árt az Esőember sztereotípia?

Dr. Tiszai Luca, adjunktus, SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet

Váróczy Viktória, gyógypedagógus, Kosztolányi Dezső Gimnázium


16:40 A kortárs magyar fotóművészet (jelenkori) lehetőségei Magyarországon

Vörös Csaba Levente, PhD-hallgató, Málnási Bartók György Filozófia Doktori IskolaA konferencia online módon valósul meg, a Google Meet szolgáltatás segítségével. Jelentkezni e-mailben lehet a mozgokepkultura.jgypk@szte.hu címen. Az érdeklődőknek megküldjük a linket, melynek segítségével bekapcsolódhatnak a tanácskozásba!


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek