Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

Az Orosz szakcsoport új, szabadon választható OROSZ SZAKNYELVI tárgyai

Az Orosz szakcsoport új, szabadon választható OROSZ SZAKNYELVI tárgyai

2019. augusztus 30.
2 perc

Business Documents. Proof reading and Editing in Russian (XSE041-BusDocinRus)

Üzleti dokumentumok orosz nyelven (XA0021-BusDocinRus)

szeminárium

heti 2 óra

4/2 kredit

Daróczi Tamás

A tantárgy az üzleti dokumentumok különböző típusaival ismerteti meg a hallgatókat - orosz nyelven. A szemináriumok során bemutatásra kerülnek az egyes dokumentumtípusok funkciói és szerkezeti elemei, a hallgatók elsajátítják az értelmezésükhöz, fordításukhoz, megszerkesztéséhez szükséges szókincset, valamint grammatikai, stilisztikai és helyesírási ismereteket. A gyakorlatok feladatul tűzik ki a hivatalos orosz nyelvi stílus fogalmának kialakítását – sajátságainak és felhasználási területeinek ismertetését.Business Russian for Beginners (A1) 1. (XSE041-BusRuss-Beg1-pr)

Orosz nyelv kezdőknek (A1) – üzleti nyelvi szakszókinccsel 1. (XA0021-BusRuss-Beg1-pr)

szeminárium

heti 2 óra

4/2 kredit

Dr. Balog Edit

Cs. 12-14.

A kurzus kezdő szintű, alapfokú általános orosz nyelvi és nyelvtani ismereteket közöl – üzleti nyelvi szókinccsel bővítve és operatív szituációs gyakorlatokkal kiegészítve.

 


Business Negotiations – the Techniques in Russian (A2-B2) (XSE041-BusNegoTech)

Üzleti tárgyalástechnika orosz nyelven (A2-B2) (XA0021-BusNegoTechn)

szeminárium

heti 2 óra

4/2 kredit

Dr. Balog Edit

Sz. 12-14.

6131

A kurzus a tárgyalási stratégiák és taktikák röviden ismeretetendő elméleti alapjainak orosz nyelvű gyakorlati elsajátítására szolgál. Az üzleti tárgyalások típusainak megfelelő, felelős stratégiai terv kimunkálását, hatékony csapatmunkát gyakoroltat. A stratégiai célok prioritásainak világos megfogalmazását, a tárgyalások sikeres lebonyolításához szükséges megfelelő taktikai fogások elsajátíttatását, célszerű alkalmazását, valamint a tárgyalások eredményességének értékelését tűzzük ki célul.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek