Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

OF3_3986-Panoslide

Ünnepi Tanácsülés a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Pedagógusnap alkalmából + Képek

Ünnepi Tanácsülés a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Pedagógusnap alkalmából + Képek

2018. június 01.
4 perc

2018. június 1-jén Ünnepi Tanácsülést tartott Karunk Pedagógusnap alkalmából. Az ünnepségen kerültek átadásra a kari kitüntetések, életműdíjak, valamint köszöntötték a 80., illetve 85. születésnapjukat ünneplő nyugdíjas kollégákat.

A rendezvényt a Szent-Györgyi Albert Agóra Tökmag Néptánc együttes műsora nyitotta. A gyerekek csárdás táncot jártak, Tamás Ildikó és Papp Máté koreográfiája alapján.


Az elnökség tagjai Dr. Döbör András dékán, Dr. Zakar Péter mb. nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes, Dr. Jancsák Csaba oktatási dékánhelyettes, Dr. T. Molnár Gizella közkapcsolati dékánhelyettes, Nagy Zoltán Péter hivatalvezető, Dr. Varjasi Gyula a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének kari titkára és Szilágyi Ádám, a kari HÖK általános alelnöke voltak.


Dr. Döbör András, karunk dékánja a köszöntőbeszéde során hangsúlyozta, hogy a nevelés az emberiség egyik legfontosabb feladata, valamint, hogy a Juhász Gyula Pedagógusképző kar 90 éve ápolja Szegeden ezt a tradíciót. Köszöntötte a pedagógusokat, valamint megköszönte elhivatottságukat és odaadó munkájukat.


Szokás a Karon, hogy a Pedagógusnap alkalmából rendezett Ünnepi Tanácsülésen köszöntik azokat a nyugdíjas kollégákat, akik az adott évben töltik be a 80. vagy a 85. születésnapjukat.


80. születésnapja alkalmából köszöntötték Hézső Ferenc tanár urat, a Rajz-művészettörténet Tanszék nyugalmazott oktatóját, egykori tanszékvezetőjét, valamint Petrusán György tanár urat, a Román Nyelv és Irodalom Tanszék nyugalmazott oktatóját, egykori tanszékvezetőjét.


85. születésnapja alkalmából köszöntötték Rozgonyiné Dr. Molnár Emma tanárnőt, a Magyar Nyelvészeti Tanszék nyugalmazott főiskolai tanárát, Magister Emeritát.


Ezután átadásra kerültek a Kari kitüntetések is.


Honor Pro Meritis kitüntetést adományozott a JGYPK Tanácsa azon kollégáinak, akik Karunkról korábban nyugdíjállományba vonultak, és hosszú időn át értékes oktatói és kutatói tevékenységet végeztek itt, és a jogelőd Tanárképző Főiskolán, illetve az idén töltik be 75. életévüket.


A díjakat Dr. Janowszky Sándor, nyugalmazott főiskolai docens, Dr. Kaszab Imre nyugalmazott főiskolai tanár, Dr. Oláh János nyugalmazott főiskolai tanár, valamint Dr. Szoboszlai Ildikó nyugalmazott főiskolai tanár kapták.


Magister Emeritus és Magister Emerita címet azoknak a nyugdíjállományba vonult oktatóknak adományoz a Kar Tanácsa, akik munkájukkal eredményesen segítették, és segítik ma is a Kar szakmai és közéleti tevékenységét, vezetését, valamint a testületek munkáját.


Így Magister Emerita kitüntető címet kapott Dr. Farkas Olga, a Szakképzési és Távoktatási Központ nyugalmazott főiskolai tanára, valamint Magister Emeritus címet kapott Aranyi Sándor festőművész, a Rajz-művészettörténet Tanszék nyugalmazott főiskolai docense, korábbi tanszékvezetője.


Pro Facultate kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a kar érdekében az oktatás, a kutatás, a kar fejlesztése, szakmai kapcsolatainak kialakítása és ápolása terén kiemelkedő érdemeket szereztek.


A Kari Tanács a kitüntetést Prof. Dr. Fáyné Dombi Alice, az Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék egyetemi tanárának adományozta.


Pro Educatione kitüntetést adományozott Prof. Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanárnak, a Művészeti Intézet intézetvezetőjének, Ének-zene Tanszék tanszékvezető tanárának. A kitüntetés annak a kiemelkedő munkának az elismerése, amelyet a professzor asszony 1982 óta folyamatosan végez karunk érdekében.


A Kari Tanács Pro Educatione – Életmű díjat adományozott Prof. Dr. Szabó Tibor nyugalmazott egyetemi tanárnak, Professor Emeritusnak, az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet felterjesztése alapján. A kitüntetés annak a munkának az elismerése, amellyel 1992-től nyugdíjazásáig, de jelenleg is kiemelkedő mértékben és eredményességekkel járul hozzá a kar tudományos színvonalának emeléséhez, valamint hazai és nemzetközi elismertségéhez.


Pro Juventute Emlékplakett kitüntetést adományozott Dr. Szirmai Éva főiskolai docensnek a Felnőttképzési Intézetből a több évtizedes kiemelkedő oktatói és mentori tevékenységéért, valamint a Karon rendezett XXXIII. OTDK kiemelkedő sikeréhez való hozzájárulásért, illetve a Karon működő JEL-KÉP-TÉR Munkacsoportban végzett konferencia szervezői és kötetszerkesztői jelentős többletmunkájáért.


A Kari Tanács Pro Juventute Emlékplakett kitüntetést adományozott Horváthné Szélpál Mária tanácsosnak, a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó munkatársának, aki 1978 óta segíti Karunk munkáját.


Négy Pro Juventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott a Kari Tanács. Ezeket Dr. Olasz Lajos főiskolai docens, az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézetből, Szabó Tamás Munkácsy-díjas szobrászművész, a Rajz-művészettörténet Tanszék nyugalmazott főiskolai docense, Harkai Daniella intézeti könyvtáros, a Felnőttképzési Intézetből, valamint Juhász Mária tanácsos a Dékáni Hivatal munkatársa kapták.


Hat Pro Juventute Elismerő Oklevél került átadásra. Ezeket Mátó Veronika mesteroktatónak, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetből, Dr. Molnár Andor főiskolai docensnek a Testnevelési és Sporttudományi Intézetből, Aklán Betti tanszéki ügyintézőnek, a Technika Tanszék munkatársának, Királyné Zoltai Noémi oktatásszervező kolléganőnek, a TOKI Óvóképző szakcsoport munkatársának, Masa Jánosné, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet munkatársának, valamint Farkasné Angyal Tímea kolléganőnek, a Tanulmányi Osztály munkatársának adományozták.


Tanácsosi kinevezést kapott Törökné Bielik Márta ügyvivő szakértő, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet munkatársa.


Ezután Dr. Varjasi Gyula FDSZ kari titkár átadta a Szakszervezeti elismerő oklevelet, melyet Maróti Lászlóné kapott.


Végül, több éves hagyomány alapján az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzata Elismerő Oklevelet adományozott egy, a Karunkon oktató kollégának a hallgatói közéletért végzett munkájáért. Ezt az elismerést ebben az évben Bárány Péter kapta.


A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar valamennyi oktatója, dolgozója és kollégája nevében szívből gratulálunk az elismerésekhez, kitüntetésekhez, kinevezésekhez!


Galéria:

2018.pedagogusnap
90eve
Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek