iroda_jgypk

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok eredménye - 2022. július 07.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottsága értékelte a határidőre beérkezett pályázatokat. Az SZTE-n belül a JGYPK-ra eső létszámkvóta 8 fő (+ 1 fő tartalék).

-----------------------------------------------------------

***Frissítés***A SZTE NFÖD Bizottsága is jóváhagyta a kari rangsorolásokat.

-----------------------------------------------------------


Az értékelés során – az Egyetemi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat alapján – meghatározásra került az érvényes pályázatok köre. Kizárásra kerültek azok a pályázók, akik nem teljes idejű (nappali tagozatos) alap-, mester- illetve osztatlan képzésben vesznek részt.

Az érvényes pályázatok száma 38, a kizárt pályázatok száma 1. A Bizottság minden érvényes pályázatot részletesen értékelt a kari pontszámítási elvek alapján.

A Bizottság a pontszámok szerint rangsorolt hallgatói lista első 8 pályázóját javasolta a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére, a rangsorban következő 8 főt, amennyiben Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjra is Pályázott, pedig ez utóbbi ösztöndíj elnyerésére terjesztette elő. Mindkét lista esetében 1-1 póttag is megjelölésre került, aki jelen esetben nem részesül a megnevezett ösztöndíjban, csak speciális esetben kerülhet az ösztöndíjasok közé.

A Kar által előkészített lista jelenleg javaslat. A végleges döntést az SZTE NFÖD bizottság hozza meg.


A rangsorral kapcsolatban a SZTE NFÖD szabályzatának megfelelően jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be, amelyet a JGYPK Dékáni Hivatalába, az SZTE Oktatási Rektorhelyettesének címezve, az oktdh.jgypk@szte.hu címre, legkésőbb 2022. július 27. (szerda) éjfélig.


A határidőt követően reklamációval már nem élhetnek, a felterjesztés véglegesítésre kerül, a végleges döntés a nyár végére várható.


A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat elnyerésére a JGYPK által felterjesztettek listája, valamint a Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjra javasolt hallgatók listája letölthető (pdf).

 

Dr. habil. Tarkó Klára

oktatási és innovációs dékánhelyettes

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *