Aktuális szabályzatok


Dékáni utasítások


1/2019 (IV.08.) számú dékáni utasítás a Juhász Gyula Napok vetélkedőjében részt vevő szervezők és csapattagok igazolt hiányzásai ügyében


1/2018.(VII.10.) számú dékáni utasítás a 2018-2019-es tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról, valamint az óraelszámolások során alkaImazandó alapelvekről


2/2018.(VII.10.) számú dékáni utasítás a 2018-2019-es s tanévre vonatkozóan a felsőoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszervezésében részt vevő gyakorlati mentorok órakedvezményei és az őraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


1/2017.(VII.14.)számú dékáni utasítás a 2017–2018-as tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról, valamint az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


2/2017.(VII.14.) számú dékáni utasítás a 2017–2018-as tanévre vonatkozóan a felsőoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszervezésében részt vevő gyakorlati mentorok órakedvezményei és az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


3/2017.(VII. 14.) számú dékáni utasítás az óratartás ellenőrzéséről


4/2017.(VII. 14.) számú dékáni utasítás a pályázati források terhére kifizethető bérekről


5/2017.(VII. 14.)számú dékáni utasítás a számviteli és humánpolitikai bizonylatok aláírásának rendjéről


1/2016. (VII. 01.) számú dékáni utasítás a 2016/17-es tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról, valamint az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


2/2016. (VII. 01.) számú dékáni utasítás pályázati együttműködésről


4/2015 (VII. 02.) számú dékáni utasítás a 2015-2016-os tanévre vonatkozóan a felsőoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszerzésében részt vevő gyakorlati mentorok órakedvezményei


3/2015 (VII. 02.) számú dékáni utasítás a 2015-2016-os tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról


2/2015. (III. 20.) számú dékáni utasítás a karbantartási és villanyszerelési anyagok leltározásáról és nyilvántartásáról


1.sz. melléklet – karbantartási igénybejelentő

2.sz. melléklet – munkalap

3.sz. melléklet – anyagkiadási bizonylat


1/2015.(II.26.) számú dékáni utasítás az oktatói és dolgozói tanulmányi szerződések nyilvántartásáról a JGYPK-n


3/2014. (VII.03.) számú dékáni utasítás a záróvizsga-bizottságok külső elnökének és tagjának díjazásáról


2/2014. (VII.01.) számú dékáni utasítás a 2014/15-ös tanévre vonatkozóan a gyakorlati mentorok órakedvezményeiről és az óraelszámolásokról


1/2014. (VII.03.) számú dékáni utasítás a 2014/15-ös tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról


4/2013. (XI. 19.) dékáni utasítás – adatbázis megsemmisítéséről [Nyilatkozat word-formátumban]


2/2013. (X.15.) számú dékáni utasítás – Alkotói szabadság a JGYPK-n (Bejelentési és engedélyezési eljárás)


1/2013.(IX.09.) számú dékáni utasítás a 2013-2014-es tanévben érvényes kötelező óraszámokról [3/2013. (X.31.) dékáni utasítással módisított, egységes szerkezetben]


A Kormány 1025/2011 (II.11.) számú határozatában elrendelt a Szegedi Tudományegyetemet érintő 1.704 M Ft-os zárolásról (5/2011. számú dékáni utasítás) (III. 28.)


Az Interaktív Természetismereti Tudástár kedvezményes jegyárairól (2/2011. számú dékáni utasítás) (II. 16.)


Tanévnyitó értekezletek megtartásáról szóló 6/2010. számú dékáni rendelkezés (IX. 7.)


Az óratartás ellenőrzéséről szóló 5/2010. számú dékáni rendelkezés (IX. 7.)


Az intézeti gazdálkodás szabályai 2/2010. (I. 19.) sz.Dékáni határozatok


A pályázati források terhére kifizethető bérekről (0001/2012 sz. dékáni határozat) (04.03.)Szabályzatok


Köztársasági ösztöndíj pontozási szabályzata, JGYPK


SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (Az aktuális nyelvvizsga-követelményeket lásd a következő linken)


Az oklevél minősítésének ügyrendje (A Kari Tanács az 50/2015. [IV.14.] KT határozata)


Nyelvvizsga-követelmények


SZTE JGYPK kari ügyrendje (2017. 07. 14.)

1. függelék: A címer leírása

2. függelék: Küldetésnyilatkozat

3. függelék: Kari arculati kézikönyv

1. melléklet: Organogram (2019. 04. 04.)

2. melléklet: A Kari Tanács ügyrendje

3. melléklet: A Kari Tanács választásának eljárási rendje (2017. 07. 14.)


A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulmányi Ügyrendje


KIEGÉSZÍTÉS a bölcsész mesterképzésről (a Kari Tanács 100/2011. [VI. 16.] KT. számú határozata)


Záradék a tanári mesterképzésről (az SZTE Pedagógusképzési Bizottság által elfogadva, további információk a BTK Neveléstudományi Intézetének weboldalán: http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/


Költségtérítési szabályzat ügyrendje ÚJ! (2017. 09. 28.)


Lakásépítési és vásárlási kölcsön szabályzata


A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar irányelvei a tantermek elnevezésével kapcsolatban


Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán a tudományos és művészeti tevékenységet támogató pályázati keret elosztására (2018.12.06.)


Pályázati Adatlap

Költségterv


Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek és az adományozás rendje (2018. 03. 01.)


A kari kreditátviteli bizottságok ügyrendje és eljárási rendje


SZTE JGYPK A vendéglakás igénybevételének szabályzata


Osztatlan tanárképzés gyakorlati szabályzat


Tanárképzés szakváltási rendLetölthető jogszabályok


A munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata, a vizsgálatok gyakorisága munkakörönként


Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra


Az egyéni védőeszközök jegyzéke munkakörönként


Kiegészítő munkavédelmi szabályozás


50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről


Képernyős munkahelyek kialakítása. Képernyős munkavégzés. Képernyős munkavégzés főbb egészségkárosító kockázatai