Aktuális szabályzatok


Dékáni utasítások


4/2021. (XI. 03.) számú dékáni utasítás a tanrendi előkészítéshez a 2021/2022-es tavaszi félévre vonatkozóan


3/2021. (VI. 01.) számú dékáni utasítás a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan a felsőoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszervezésében részt vevő gyakorlati mentorok órakedvezményei és az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


2/2021. (VI. 01.) számú dékáni utasítás a 2021/2022-es tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról, valamint az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


1/2021. (IV. 01.) számú dékáni utasítás a tanrendi előkészítéshez a 2021/2022-es őszi félévére vonatkozóan


8/2020. (XI. 05.) számú dékáni utasítás a 2020/2021. tanév tavaszi félév tanrendjeinek, órarendjeinek elkészítésével kapcsolatban


7/2020. (VII. 09.) számú dékáni utasítás a 2020.2021. tanév nyári bezárásával kapcsolatban


6/2020. (VII. 01.) számú dékáni utasítás a 2020/2021. tanév őszi félév tanrendjeinek, órarendjeinek elkészítésével kapcsolatban


5/2020. (V. 07.) számú dékáni utasítás a 2020-2021-es tanévre vonatkozóan a felsőoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszervezésében részt vevő gyakorlati mentorok órakedvezményei és az óraelszámolások


4/2020. (V. 07.) dékáni utasítás a 2020-2021-es tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról, valamint az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


3/2020 (III. 09.) számú dékáni utasítás a Coronavirus fertőzés terjedésével összefüggő, a rendezvények szervezését érintő teendőkről

1.sz. melléklet - Rendezvény bejelentő lap


2/2020. (II. 03.) számú dékáni utasítás a tanárképzési csoportos gyakorlatokkal párhuzamosan zajló egyetemi foglalkozások alatti hiányzás igazolásáról


1/2020. (I. 13.) számú dékáni utasítás a 2020. évi Juhász Gyula Napok vetélkedőjében részt vevő szervezők és csapattagok igazolt hiányzásának ügyében


7/2019. (XII. 18.) számú dékáni utasítás az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon folyó Erasmus kapcsolatokról és képzésekről


6/2019. (XI. 11.) számú dékáni utasítás a 2019/2020 tanév tavaszi félév tanrendjeinek, órarendjeinek elkészítésével kapcsolatban


5/2019. (VI. 20.) számú dékáni utasítás a 2019-2020-as tanévre vonatkozóan a felsőoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszervezésében részt vevő gyakorlati mentorok órakedvezményei és az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


4/2019. (VI. 20.) számú dékáni utasítás a 2019-2020-as tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról, valamint az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


3/2019 (V. 22.) számú dékáni utasítás a szakirányú továbbképzések bevételének felhasználásával kapcsolatban


2/2019 (IV. 30.) számú dékáni utasítás a 2019/2020. tanév nyári bezárásával kapcsolatban


1/2019 (IV. 08.) számú dékáni utasítás a Juhász Gyula Napok vetélkedőjében részt vevő szervezők és csapattagok igazolt hiányzásai ügyében


1/2018. (VII. 10.) számú dékáni utasítás a 2018-2019-es tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról, valamint az óraelszámolások során alkaImazandó alapelvekről


2/2018. (VII. 10.) számú dékáni utasítás a 2018-2019-es s tanévre vonatkozóan a felsőoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszervezésében részt vevő gyakorlati mentorok órakedvezményei és az őraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


1/2017. (VII. 14.) számú dékáni utasítás a 2017–2018-as tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról, valamint az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


2/2017. (VII. 14.) számú dékáni utasítás a 2017–2018-as tanévre vonatkozóan a felsőoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszervezésében részt vevő gyakorlati mentorok órakedvezményei és az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


3/2017. (VII. 14.) számú dékáni utasítás az óratartás ellenőrzéséről


4/2017. (VII. 14.) számú dékáni utasítás a pályázati források terhére kifizethető bérekről


5/2017.(VII. 14.) számú dékáni utasítás a számviteli és humánpolitikai bizonylatok aláírásának rendjéről


1/2016. (VII. 01.) számú dékáni utasítás a 2016/17-es tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról, valamint az óraelszámolások során alkalmazandó alapelvekről


2/2016. (VII. 01.) számú dékáni utasítás pályázati együttműködésről


4/2015 (VII. 02.) számú dékáni utasítás a 2015-2016-os tanévre vonatkozóan a felsőoktatási szakképzések szakmai gyakorlatának megszerzésében részt vevő gyakorlati mentorok órakedvezményei


3/2015 (VII. 02.) számú dékáni utasítás a 2015-2016-os tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról


2/2015. (III. 20.) számú dékáni utasítás a karbantartási és villanyszerelési anyagok leltározásáról és nyilvántartásáról


1.sz. melléklet – karbantartási igénybejelentő

2.sz. melléklet – munkalap

3.sz. melléklet – anyagkiadási bizonylat


1/2015.(II.26.) számú dékáni utasítás az oktatói és dolgozói tanulmányi szerződések nyilvántartásáról a JGYPK-n


3/2014. (VII.03.) számú dékáni utasítás a záróvizsga-bizottságok külső elnökének és tagjának díjazásáról


2/2014. (VII.01.) számú dékáni utasítás a 2014/15-ös tanévre vonatkozóan a gyakorlati mentorok órakedvezményeiről és az óraelszámolásokról


1/2014. (VII.03.) számú dékáni utasítás a 2014/15-ös tanévre vonatkozó kötelező óraszámokról


4/2013. (XI. 19.) dékáni utasítás – adatbázis megsemmisítéséről [Nyilatkozat word-formátumban]


1/2013.(IX.09.) számú dékáni utasítás a 2013-2014-es tanévben érvényes kötelező óraszámokról [3/2013. (X.31.) dékáni utasítással módisított, egységes szerkezetben]


A Kormány 1025/2011 (II.11.) számú határozatában elrendelt a Szegedi Tudományegyetemet érintő 1.704 M Ft-os zárolásról (5/2011. számú dékáni utasítás) (III. 28.)


Az Interaktív Természetismereti Tudástár kedvezményes jegyárairól (2/2011. számú dékáni utasítás) (II. 16.)


Tanévnyitó értekezletek megtartásáról szóló 6/2010. számú dékáni rendelkezés (IX. 7.)


Az óratartás ellenőrzéséről szóló 5/2010. számú dékáni rendelkezés (IX. 7.)


Az intézeti gazdálkodás szabályai 2/2010. (I. 19.) sz.
Dékáni határozatok


A pályázati források terhére kifizethető bérekről (0001/2012 sz. dékáni határozat) (04.03.)
Szabályzatok


Eljárásrend az egyetemi docensi munkakörre pályázó, nem habilitált oktató habitusvizsgálatának lefolytatására a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán


A habilitáció nélküli egyetemi docensi munkakörre való kinevezés követelményei a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj - pontozási szabályzat (JGYPK)


SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (Az aktuális nyelvvizsga-követelményeket lásd a következő linken)


Az oklevél minősítésének ügyrendje (A Kari Tanács az 50/2015. [IV.14.] KT határozata)


Nyelvvizsga-követelmények


SZTE JGYPK Kari Ügyrendje (2021.07.01.)

1. függelék: A címer leírása

2. függelék: Küldetésnyilatkozat

3. függelék: Kari arculati kézikönyv (2019)

1. melléklet: Organogram (2021.07.01.)

2. melléklet: A Kari Tanács ügyrendje

3. melléklet: A Kari Tanács választásának eljárási rendje (2021.07.01.)


A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulmányi Ügyrendje


KIEGÉSZÍTÉS a bölcsész mesterképzésről (a Kari Tanács 100/2011. [VI. 16.] KT. számú határozata)


Záradék a tanári mesterképzésről (az SZTE Pedagógusképzési Bizottság által elfogadva, további információk a BTK Neveléstudományi Intézetének weboldalán: http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/


Költségtérítési szabályzat ügyrendje (2017. 09. 28.)


Lakásépítési és vásárlási kölcsön szabályzata


A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar irányelvei a tantermek elnevezésével kapcsolatban


Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán a tudományos és művészeti tevékenységet támogató pályázati keret elosztására (2020.11.17.)


Pályázati Adatlap

Értékelési szempontrendszer beszámolóhoz


Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek és az adományozás rendje (2020.12.17.)


A kari kreditátviteli bizottságok ügyrendje és eljárási rendje


SZTE JGYPK A vendéglakás igénybevételének szabályzata


Osztatlan tanárképzés gyakorlati szabályzat


Tanárképzés szakváltási rend


Parkolási rend


Kooperatív képzési szabályzat


Alkotói szabadság szabályzata (2021.05.06.)