foep_nappal

Felvételi eljáráson kívüli jelentkezés: informatika képzési terület

Kik jelentkezhetnek?

Az Nftv. 42§ (8) alapján a hallgató vagy a korábban hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy kérheti felvételét - a központi felsőoktatási felvételi eljárásban történő részvétel nélkül, önköltséges képzésre – a Szegedi Tudományegyetemen meghirdetett informatika képzési területének szakjára. (Az SZTE JGYPK karon az alábbi szakok egyikére: gazdaságinformatikus FOSZ, mérnökinformatikus [rendszergazda] FOSZ, mérnökinformatikus [hálózati informatika] FOSZ, programtervező informatikus [fejlesztő] FOSZ, programtervező informatikus [multimédia] FOSZ )


Az adott szakra a jelentkező akkor vehető fel, ha rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon legalább harminc elismerhető kredittel és az Egyetem rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon betölthető kapacitással.


Jelentkezési időszak: az őszi félévre július 30-ig, a tavaszi félévre január 10-ig.


A jelentkezés módja: kizárólag elektronikusan, az alábbi linken található Modulo űrlapon: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/e-szte . Az űrlap regisztráció és belépés után, a kért adatok kitöltését és az előírt mellékletek csatolását követően adható be. Amennyiben az elbíráláshoz beadott dokumentumok hiányosak, az Egyetem hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. A hiánypótlás határideje 8 nap. Hiányos dokumentáció alapján a felvételre nincs lehetőség. A jelentkezés díja 5000,-ft, melyet az űrlapon, a beadás előtt online módon kell befizetni.

Csatolandó dokumentumok (SZTE-n kívüli teljesítés esetén): hitelesített elektronikus leckekönyv/törzslapkivonat vagy oklevélmelléklet formájában, tantárgyleírások.


Jelentkezők rangsorolása: az elismert kreditek száma és a hozzájuk tartozó érdemjegyekből számított súlyozott tanulmányi átlag két tizedes pontosságra kerekített eredményének százszorosa adja a felvételi pontszámot. A háromfokozatú értékelés esetén a kiválóan megfelelt jeles (5) a megfelelt közepes (3), a nem felelt meg elégtelen (1) érdemjeggyel kerül beszámításra. Ezen pontszám csökkenő listája alapján határozza meg az Egyetem a felvehetők körét a rendelkezése álló kapacitás szerint.


Jelentkezők értesítése az eljárás eredményéről: a jelentkezési lapon megadott e-mail címen, kizárólag elektronikus formában. Az őszi félévben legkésőbb augusztus 25-ig, tavaszi félévben január 31-ig kapnak értesítést a jelentkezők.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *