foepulet_jgypk

Fejezetek a Délvidék múltjából - felnőttképzés

A Délvidék Kutató Központ, a Délvidéki Szemle folyóirat, a Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle folyóirat, a SZAB Délvidék Kutatóközpont Munkabizottsága és az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferenciát szervez FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL címmel 2021. február 25-én.

A Délvidék Kutató Központ, a Délvidéki Szemle folyóirat, a Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle folyóirat, a SZAB Délvidék Kutatóközpont Munkabizottsága és az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar


Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti szakmai továbbképzési konferenciát szervez bejelentés alapján folytatott felnőttképzés formájában


FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL

címmel

 

2021. február 25. (csütörtök)


10.00-13.00 PLENÁRIS ÜLÉS

A TRIANONI SZERZŐDÉS KÖVETKEZMÉNYEI A DÉLVIDÉKEN


Levezető elnök: Dr. Forró Lajos

Szeged, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Főépülete, Fizika előadó (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)

A vírushelyzet miatt a szakmai továbbképzési konferencia a járványügyi szabályok betartásával hibrid (jelenléti és online részvétellel) kerül megrendezésre. A jelenléti előadásokat is online módon közvetítjük a résztvevőknek.

10.00.-10.10. Megnyitó

10.10.-10.30. Gulyás László: A magyar-jugoszláv határ születése a békekonferencián (Jelenléti)

10.30.-10.50. Hornyák Árpád: A Délvidék inkorporálása a jugoszláv államba (Online)

10.50.-11.10. Vizi László Tamás: Segítette, vagy gátolta a magyar-jugoszláv közeledést Horthy Miklós mohácsi beszéde? (Online)

11.10.-11.30. Kérdések, vita, kávészünet

11.30.-11.50. Fizel Natasa: Az első szegedi évtized. Trianon hatása a száműzött kolozsvári egyetem életére (Jelenléti)

11.50.-12.10. Fejős Sándor: Az oktatásügy helyzete a trianoni békediktátum utáni Délvidéken (Jelenléti)

12.10.-12.30. Fábián Borbála: Bács-Bodrog vármegye a Trianon utáni Magyarországon (Online)

12.30.-13.00. Vita, kérdések, ebédszünet


13.00.-16.00.: SZEKCIÓÜLÉSEK

Minden szekcióban 15 perces előadás megtartására van lehetőség, melyet a szekció végén 5 perc vita követ.


Szekció 1.

13.00.-13.15. Hegyi Ádám: A Békési Református Egyházmegye első jegyzőkönyvének (1696-1809) forrásértéke (Online)

13.15.-13.30. Gorcsa Oszkár: Törökbecse demográfiai sajátosságai az első világháború árnyékában: a hősi halottak nyomában (Jelenléti)

13.30.-13.45. Forró Lajos: Magyar és magyarrá lett sorsok a Délvidéken (Jelenléti)

13.45.-14.00. Vita. Szünet


Szekció 2.

14.00.-14.15. Olasz Lajos: A magyar kormány erőfeszítései a Nyugat-Bánság visszaszerzésére 1941-ben (Online)

14.15.-14.30. Balogh Péter: Fogyatkozó magyarság Muravidéken – Szlovén beolvasztási törekvések a két világháború között (Jelenléti)

14.30.-14.45. Pelesz Nelli: Megújuló pedagógusképzés a Dél-Alföldön - Reformtervek a két világháború közötti gazdasági szakoktatásban (Online)

14.45.-15.00. Vita. Szünet


Szekció 3.

15.00.-15.15. Pap Tibor – Bózsó Péter Tamás: Formatörténeti kihívások a Délvidék-értelmezésekben – A legitimáció és a kommunikáció szerepe a modellváltások során (Jelenléti)

15.15.-15.30. Besnyi Károly: Böjtidőben. Értékek átmentése egy bácskai falu példáján (Online)

15.30.-15.45. Surányi Dezső: A Duna és Tisza közti nagy régió fejlődése – Pannon mintából? (Online)

15.45.-16.00. Petheő Attila: A Trianon utáni református egyházi és iskolai sérelmek a Felvidéken (Jelenléti)


16.00 Konferencia zárása
Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *