borito

Ünnepi Tanácsülés Pedagógusnap alkalmából - galériával

Az ünnepségen Honor Pro Meritis, Magister Emeritus, Magister Emerita, Pro Facultate, Pro Educatione, Pro Iuventute kari kitüntetéseket és tanácsosi címeket adott át Dr. Döbör András dékán úr.

2019. május 31-én 11 órától rendeztek Ünnepi Tanácsülést Pedagógusnap alkalmából a kar Dísztermében. A rendezvény Leonard Cohan - Hallelujah című szerzeményével kezdődött Kónya Kreszcensz Kristóf előadásában, majd az elnökség bemutatása után Dr. Döbör András dékán úr ünnepi köszöntőjével folytatódott.


Születésnapja alkalmából köszöntötték Prof. Dr. Seres László tanár urat (80), Dr. Varga István tanár urat (80), Dr. Miskolczi József tanár urat (85) és Dr. Bagdi Sándor tanár urat (90).


Ezt a kari kitüntetések átadója követte: 

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa HONOR PRO MERITIS kitüntetést adományoz a Karunkról korábban nyugállományba vonult kollégáknak, akik hosszú időn át értékes oktatói, kutatói, pedagógiai tevékenységet végeztek karunkon, és a jogelőd Tanárképző Főiskolán, s az idén töltik be 75. életévüket.

A díjat kapta: Dr. Gyémánt Ivánné, Dr. Molnár Gyula, Pungor Miklós, Dr. Szalay István

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa MAGISTER EMERITUS, illetve EMERITA kitüntető címet adományoz azoknak a nyugállományba vonult vezető oktatóknak, akik munkájukkal eredményesen segítették, és segítik ma is a Kar szakmai és közéleti tevékenységét, vezetését, valamint a testületek munkáját.

A díjat kapta: Dr. Herbszt Mária, Dr. Bácskai Mihály, Dr. Csillag András

A Kari Tanács Pro Facultate kitüntetést adományozott Rocskárné Hódi Margit tanácsos asszonynak, az Oktatási Iroda vezetőjének, Pro Educatione – Életmű-díj kitüntetést Dr. Dombi Józsefné Dr. Kemény Erzsébet 2018-ban nyugalmazott főiskolai tanárnak és Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetést Dr. Dibóné Borbély Ágnes nyelvtanárnak.

Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott Kiss Mária Rita főiskolai docens, Vargáné Biacsi Mónika tanácsos és Balogh Ildikó tanácsos.

A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Dr. Fabulya Zoltánné mesteroktatónak, Hocza Ágnes tanárnőnek, Dr. Szász András főiskolai docensnek, Porkoláb Mihály ügyvivő szakértőnek, nyugdíjba vonulása alkalmából Brichter Ignác Zoltánnénak, a Dékáni Hivatal munkatársának, Márton Andrea kolléganőnek, a Dékáni Hivatal munkatársának.

A Kari Tanács javaslatára a dékán úr tanácsosi címeket adományozott azoknak a nem oktató munkatársainknak, akik tartósan magas színvonalú, kiemelkedő munkát végeznek a kar érdekében. Tanácsosi kinevezést kapott: Farkasné Angyal Tímea, Ujvári Orsolya, Tiszai László


Belvedere Meridionale Alapítvány Oktatói Díjat kapott Dr. Zalai Anita, amelyet Dr. Kiss Gábor Ferenc, az alapítvány alelnöke adott át.


Bejelentették, hogy a Szegedi Tudományegyetem szenátusa Professzor Emerita kitüntető címet adományozott Dr. Dombi Józsefné Dr. Kemény Erzsébet tanárnőnek és Dr. Szénási Éva tanárnőnek, Dr. Szilassi Lajos tanár úrnak pedig címzetes főiskolai tanár kitüntető címet.


Szakszervezeti elismerő oklevelet adott át Dr. Varjasi Gyula A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Bizalmi Testülete a szakszervezetben végzett munkájáért Maróti Lászlóné és Dr. Dombi Józsefné részére.


Az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzata elismerő oklevelet adományozott a hallgatói közéletért, a hallgatókért végzett munkájáért Dr. Molnár Zsoltnak, ezt a HÖK elnöke, Sutus Valentin adta át.


Gratulálunk minden díjazottnak!


Képek:

https://www.flickr.com/photos/jgypk/albums/72157708905323451


1

2

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *