OF3_2240-001

Fejezetek a Délvidék múltjából 5. konferencia a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon

2018. május 17-én csütörtökön, immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Fejezetek a Délvidék múltjából 5 konferencia, melynek Karunk adott helyet.

A Fejezetek a Délvidék múltjából rendezvény során mindig egy kitüntetett témakör kerül feldolgozásra. Idén ez az I. világháború és annak következményei. A plenáris ülések is e köré a téma köré szerveződtek.


Dr. Döbör András, a Délvidék Kutató Központ történésze, karunk dékánja nyitotta meg a konferenciát, aki nagy szeretettel köszöntötte a jelenlevőket. Beszéde során elmondta, most először rendezték meg a konferenciát a Karon, ami idén ünnepli a Szegedre kerülésének 90. évfordulóját, így ez most több szempontból is különleges alkalomnak tekinthető. 1928 óta működik Szegeden a tanárképzés, és az ország egyik legfontosabb intézménye. A jubileumi rendezvénysorozat keretében a Délvidék Kutató Központ 5. konferenciájának Karunk adott helyet.


A Délvidék Kutatásáért Emlékérem odaítélésével a Délvidék Kutató Központ minden évben azt a kutatót jutalmazza, aki a Délvidék kutatásához a legkiválóbb és legkitartóbb munkával járul hozzá. A Központ által létrehozott kuratórium úgy döntött, a díjat idén a délvidéki származású Hornyák Árpád kapja, melyet Dr. Forró Lajos történész adott át. A 2018. évi díjazott a Pécsi Tudományegyetem docense, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában tudományos főmunkatárs. Kutatási területe a magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok, illetve a Balkán 19-20 századi története. A Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagja.


Az emlékérem átadását hagyományosan a díjazott előadása követi, így ezt idén Hornyák Árpád tartotta meg, melynek címe: Brit külpolitikai változások a Balkánon a nagy háború első éveiben.


Őt követték Pollmann Ferenc Szarajevótól Újvidékig: A Monarchia és Szerbia világháborúja, Kiss Gábor Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai egészségügye, majd Molnár Tibor A bácskai I. világháborús hadifoglyok balkáni és Asinara-szigeti golgotája, Gorcsa Oszkár Csanád vármegyei szerb hadifoglyok a Nagy Háborúban, illetve Pető Bálint Az első világháború a magyarkanizsai sajtó tükrében című előadásai.


A délutáni szekcióülésekkel folytatódott a konferencia, melyek témái szintén szorosan kapcsolódtak az idei témakörhöz.

 

Dr. Forró Lajos történész 6 éve tett javaslatára alakult meg a Délvidék Kutató Központ, mely jelenleg a Szegedi Akadémiai Bizottság egyik munkabizottságaként működik. A Központban dolgozó történészek a Délvidék 19-20 századi történelmét kutatják. Ezen felül a Központ tevékenységi köre évi egy nemzetközi konferencia szervezésére is kiterjed, melynek mindig van egy központi témája. Idén ez az I. világháború, ezért a rendezvényre a Hadtörténeti Intézet és Múzeumból hívtak előadókat. A tudományos munkákon túl a Délvidéken 1940-ben kivégzett katolikus papoknak is állítottak emlékhelyeket, és ezt a programot folytatni szeretnék. Évente két Délvidékkel kapcsolatos törtéti szakfolyóiratot adnak ki, melyben a Délvidékkel kapcsolatos művelődéstörténeti és történeti írásokat közölnek.


Galéria:

20180517.fejezetekadelvidek90eve