A moszkvai MSZPI diákönkéntesei a JGYPK-n

Szeretettel meghívjuk Önöket a Karunkra érkező moszkvai diák-önkéntesek küldöttségének fogadására, amelyre 2018. december, 14-én, pénteken kerül sor 10.00 órai kezdettel az SZTE JGYPK központi épületében (Boldogasszony sgt. 6.) az első emeleti Tanácsteremben.

A 16 fős küldöttség soraiban 5 oktató érkezik, vezetőjük a Moszkvai Szociál-pedagógiai Főiskola (MSZPI) rektora, Prof. Dr. Melnyikov Dmitrij Alekszejevics.

Az (MSZPI) főleg alapképzési szakokon képez szakembereket az alábbi területeken: menedzsment, szociológia, pedagógia és gyógypedagógia, pszichológia, szociális munka, újságírás, állami és önkormányzati irányítás.


A találkozó fő célja - közvetlen szakmai kapcsolatok kialakítása az intézményeink közötti kulturális és képzési együttműködés megerősítése és kiszélesítése érdekében, amely 2012-től művészet-terápia szakos orosz hallgatók részképzése formájában folyamatos.

Meghívottak:
● a JGYPK vezetői - Dr. Döbör András dékán, Prof. Dr. Rácz Lajos dékánhelyettes
● Dr. habil. Bibok Károly tanszékvezető, Prof. Dr. Tóth Szergej SZTE BTK Orosz Filológiai Tanszék
● Schleining Andrej az Orosz Föderáció tiszteletbeli konzulja

A moszkvai küldöttség a JGYPK Orosz szakcsoportjának meghívására érkezik Szegedre, akik az MSZPI Alkalmazott Pszichológia Kara Filozófiai Antropológia Tanszéke művészetterápiás programjainak partnerei. A programot Dr. Balog Edit szakcsoportvezető szervezi.

A JGYPK nevében az Orosz szakcsoport kér minden érdeklődő kollégát, jelenlétükkel szíveskedjenek támogatni a moszkvai partner-intézménnyel folytatott szakmai együttműködés kiszélesítésének célkitűzését.

Program:
10.00 - 10.30 Köszöntők - szakmai eredmények és célkitűzések
10.30 - 11.00 Szakmai kerekasztal
11.00 - 12.00 A Kartörténeti kiállítás, a Tankönyvmúzeum és a Tudáskapu megtekintése

Információ:
Szeged, Hattyas u. 10.
Telefon: +36 62 546 048
Mobil: +36 20 558 92 84
fb: @russian.jgypk
email: russian@jgypk.szte.hu

Dr. Balog Edit szakcsoportvezető, f.docens
JGYPK Orosz szakcsoport