Pályázati felhívás

Az SZTE JGYF Kiadó pályázatot ír ki új tankönyv, jegyzet, oktatási segédanyag írására/kiadására.

A pályázatra olyan kéziratterveket várunk, amelyek a kari alap- vagy mesterképzéshez, felsőoktatási szakképzéshez, illetve a tanártovábbképzésekhez íródnak, elsősorban a 2018/19. tanév I. félévére.


A pályázatokat a kiado@jgypk.szte.hu e-mail címre kéretik küldeni.

A pályázat leadási határideje: 2018. április 3.