Bezár

Külső gyakorlati képzések

A Felsőoktatási szakképzés külső szakmai gyakorlata

A Felsőoktatási szakképzés külső szakmai gyakorlata

2018. november 07.
3 perc


A „230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről” értelmében a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatóknak legalább egy félév szakmai gyakorlatot kell szakmai gyakorlóhelyen tölteni.


A szakmai gyakorlat összefüggő gyakorlat, amely több részben csak akkor szervezhető meg, ha arról a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei - szakmai indokok alapján - úgy rendelkeznek.


A szakmai gyakorlat időtartama egy képzési időszaknak, azaz félévnek megfelelő időtartam, de legalább tizennégy hét, amelyben a gyakorlat öt napos munkahétnek megfelelő időszakokra tagolódik. Ez a képzés 4. félévében teljesítendő. A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy a hallgató teljesítse minden kötelező kurzusát, azaz legalább 90 kredittel rendelkezzen a felsőoktatási szakképzésen folytatott tanulmányai során. Az Összefüggő szakmai gyakorlat c. kurzust ekkor fel kell venni a NEPTUN-ban.


A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.


A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.


A hallgató választhat a képző intézmény kínálatától eltérő szakmai gyakorlóhelyet, amennyiben az megfelel a szakmai elvárásoknak.TEENDŐK-LÉPÉSEK


1. A hallgató a „Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő” c. nyomtatvány kitöltésével és a megadott határidőig történő leadásával jelzi a képző intézménynek, hogy hol fogja a gyakorlatát teljesíteni (intézményen belül vagy cégnél).


Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő nyomtatvány >>>


A helyszínbejelentő leadási határideje:


• tavaszi félévi gyakorlat esetén: január 10.

• őszi félévi gyakorlat esetén: augusztus 14.


E nyomtatványt a Gyakorlati Képzési Irodában kell leadni (SZTE JGYPK Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 1122. szoba, mely a Tanulmányi Osztály fölötti folyosón található).


Amennyiben a hallgató nem tudja megkezdeni a szakmai gyakorlatot, vagy másik gyakorlóhelyet választ, akkor az alábbi irányelvek a mérvadóak:


a.) Be kell adni a Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő lap MÓDOSÍTÁSÁT.


b.) Ezen a lapon kell bejelölni azt, hogy nem kívánja megkezdeni a szakmai gyakorlatot, vagy az új helyszínt, ami csak a kiadott gyakorlóhelyek listáján szereplő cégek közül választható.


Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő nyomtatvány MÓDOSÍTÁSA >>>


A helyszínbejelentő leadási határideje:


• tavaszi félévi gyakorlat esetén: január 20.

• őszi félévi gyakorlat esetén: augusztus 24.


E nyomtatványt a Gyakorlati Képzési Irodában kell leadni.


2. Amennyiben a képző intézmény által kínált gyakorlóhelyek valamelyikét választja, minél előbb jelentkezni kell a gyakorlóhelyen, mert egy-egy gyakorlóhely korlátozott számú hallgatót tud fogadni, és a bejelentő lapot alá kell íratni a befogadó céggel is. Belső gyakorlatnál a szakfelelős, gyakorlatfelelős írja alá.


A Megállapodással már rendelkező gyakorlóhelyek listája letölthető honlapunkról.


Gyakorlóhelyek listája (Folyamatos frissítés alatt!) >>>


Amennyiben a gyakorlati helyek listájában NEM SZEREPLŐ, ÚJ HELYEN kívánja a hallgató a gyakorlatát tölteni, akkor a felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési megállapodást köt a felsőoktatási intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítására. Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, melyet a helyszínbejelentő leadását követően a Gyakorlati Képzési Iroda fog előkészíteni.


A külső gyakorlati képzéssel összefüggő további tudnivalók és dokumentumok:


Külső gyakorlati képzéssel kapcsolatos további információk

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek