Bezár

Külső gyakorlati képzések

A Tanító szak külső szakmai gyakorlata

A Tanító szak külső szakmai gyakorlata

2018. november 06.
2 perc


A külső szakmai gyakorlat helyszínére a hallgató tesz javaslatot.


A kitöltött és az iskola által aláírt, lepecsételt Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő lapot 2023. december 18-ig kell leadni a Tanítóképző Tanszék oktatásszervezői irodájában (Hattyas utca 10. V. épület 110. szoba).


>>> Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő lap (pdf)


Az eredetileg megjelölt gyakorlati képzőhely változása írásban történhet a Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő lap MÓDOSÍTÁSA lap segítségével. Ennek határideje legkésőbb 2024. január 19.


>>> Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő lap MÓDOSÍTÁSA (pdf)


A módszertani levelet, az értékelő lapot és a záróértékelő lapot a végzős hallgatók kötelesek az alábbi linkről letölteni és kinyomtatva magukkal vinni a külső iskolába. A nappalis és a levelezős hallgatók módszertani levele nem egyezik meg, kérjük, letöltéskor erre figyeljenek!

A gyakorlat elvégzése után a Záróértékelésről készítsen fénymásolatot, és az eredeti példánnyal együtt a JGYPK API Tanítóképző Tanszékén adja le (Hattyas utca 10. V. épület 110. szoba). Az Összefüggő, intézményen kívüli gyakorlat értékelését, a Minősítő lapot (3-5. o.) és a fehér füzetet szintén az API Tanítóképző Tanszékének gyakorlati képzésért felelős oktatójának az általa megadott időpontban személyesen vigye be a hallgató.


>>> Módszertani levél, Értékelő lap és Záróértékelés nappalis hallgatók számára


>>> Módszertani levél, Értékelő lap és Záróértékelés levelezős hallgatók számára

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek