Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben elhatározta, hogy a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából életre hívja a Roska Tamás tudományos előadások intézményét.

További információ:

https://otdk.hu/hallgatoknak/roska-eloadas

A Testnevelés- és Sporttudományi Szekció Roska Tamás Tudományos Előadás pályázatának nyertes előadója az idei évben:


Horváth Áron (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola)


Horvath_Aron


Laudáció


Horváth Áron 2018-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Karán, pszichológia mesterszakon, ahol ma a Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója. Intézményében 2016 óta folytat vizsgálatokat a mozgásszabályozás elemi összetevője, a propriocepció témakörében az Ádám György Pszichofiziológiai Kutatócsoport kötelékében. Kutatási eredményei mind a sportteljesítmény, mind a pszichológiai működés egyes aspektusai szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. Az elmúlt négy évben számos rangos folyóiratban, hazai és nemzetközi konferenciákon mutatta be tudományos eredményeit magyar és angol nyelven. Kutatási tevékenysége mellett oktatóként is aktívan részt vesz az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének életében, ahol több éve a Fizikai fittség vizsgálata elnevezésű kurzust oktatja. 2019-től a Testnevelési Egyetemen Sportszakpszichológiát tanul.
Magas színvonalú kutatási tevékenysége és oktatói gyakorlata, valamint a sporttudomány területén végzett kiemelkedő munkája eredményeképpen méltán nyerte el a Roska Tamás Tudományos Előadás pályázatot a Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban.Roska_Tamas
Roska Tamás (1940 – 2014) Széchenyi-díjas és Bolyai-díjas magyar villamosmérnök,

informatikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

„Énekeljetek az elmétekkel”


A „Roska Tamás Tudományos Előadás” bevezetéseként próbáljuk meg felidézni, ki volt ő, mire tanít életpéldája?


Nem véletlen, hogy ezt a rangos díjat Roska Tamásról nevezték el.


Roska Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikus, professzor, a celluláris hullámszámítógép architektúrájának megalkotója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának alapító dékánja, a hazai bionikai képzés megteremtője. Tudományos tevékenységét számtalan hazai és nemzetközi díjjal ismerték el.


A száraz adatok ugyanakkor nem adják vissza az embert, a tudóst, aki fiatalok generációit indította el a világszínvonalú kutatómunka felé.


Tudós és kutató volt a szó teljes értelmében, s erre a „szellemi kalandra” hívta tanítványait, munkatársait. „Valami egészen új kell!” – vallotta mindig. Fontosnak tartotta ugyanakkor, hogy a teljes emberhez forduljon – a minőségi, a „legkiválóbb amerikaival, indiaival és kínaival is versenyző”, kitartó munka mellett az igazi erkölcsi hozzáállást is próbálta élővé tenni. Meggyőződése volt, hogy az ember megértéséhez az „igaz” három különböző dimenzióját együtt szemlélve kerülhetünk közelebb. “Hajlamosak vagyunk a mai korban azt hinni, hogy csak az az igaz, amit a természettudományok megmutatnak. Úgy gondolom, hogy nem. Ha meghallgatjuk Mozart Requiemjét, akkor tudjuk, hogy ez igaz. Vagy, ha elolvasunk egy Arany- verset, vagy ránézünk egy Munkácsy-képre, akkor tudjuk, hogy ez igaz. Vagy, ha látunk valakit, aki a családját nemes értékekre neveli, akkor tudjuk, hogy igaz.”


Hite, lelkesedése, a segítőtársakra is, akiket hívott, villámgyorsan átragadt. Megérintette őket alázatos, önzetlen munkája, elkötelezettsége, s a teljes bizalom, amivel feléjük fordult. Mély emberséggel megélt szolgálatával az egyetemes tudományt és mindenkit, aki találkozott vele, személyesen is gazdagított élete során.


Mindig meglátta a lehetőséget a fiatal tehetségekben és teret adott nekik, hogy kibontakoztat-hassák a bennük rejlő képességeket.
Fontosnak tartotta, hogy „olyan kutató legyen, akinek kaland egy új minőség létrehozása”. „Közben bent van az ember a világ élvonalának a történéseiben.”
Sosem a saját, önös érdekei mozgatták – a tudomány, és egy erkölcsi alapokon nyugvó, az embert szolgáló új társadalom építésén dolgozott.
Saját szakmai területén messze túlmutató tevékenysége legyen inspiráció és példakép az Önök számára, akik a jövő tudósai! Ebben a szellemben hallgassuk üzenetét:


„Ti vagytok családotoknak és a nagy közösségnek, ennek a nemzetnek a reménységei. Itt ülnek köztetek a jövõ sikeres kutatói, feltalálói, tanárai, felelős vezetői. A család, a tudás, az igazi művészet és a nemes erkölcsi értékek megbecsülése és támogatása a ti boldogulásotok és az ország felemelkedésének sarkköve. Sokan küzdünk ezért az értékrendért, és bár nem tudjuk mindig elég hitelesen felmutatni, de az értékek tisztelete kötelez bennünket. … A fenti értékekre épül a XXI. század új gazdasága, a koncepció vezérelte gazdaság. A sikeres szakemberek felkészülésében, a szakmai ismeretek mellett a klasszikus értékek mentén található humán műveltségnek, az irodalomnak, a zenének, a képzőművészetnek ugyancsak fontos szerepe van. Csodálatos élmény e két világ összekapcsolása. Mindezt egy szép Szent Pál-i hasonlattal kifejezve: énekeljetek az elmétekkel! … Kívánom, hogy sikerüljön nektek. A marsallbot a zsebetekben van.”