Köszöntő

egyetemi_vezetes

A Szegedi Tudományegyetem vezetésének köszöntője


Tisztelt Hallgatók, Kedves Vendégeink!


A Szegedi Tudományegyetem nevében szeretettel köszöntjük a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának szervezőit, résztvevőit, valamint a zsűri tagjait!
Nagy örömmel vállaltuk a fővédnöki tisztséget, hiszen intézményünk nem csak oktatással és tudományos kutatással foglalkozik, hanem köztudomású, hogy a dél-alföldi régió elsőszámú betegellátó centruma is vagyunk. Meghatározó küldetésünk tehát az egészség megőrzése, amelynek egyik legfőbb eszköze a sport.
Egyre inkább bizonyítást nyer, hogy a rendszeres mozgás nemcsak fizikai, hanem szellemi, illetve lelki téren is felbecsülhetetlenül hasznos. Csökkenti a stresszt, oldja a szorongást, fokozza a kreativitást. Emellett növeli az intelligenciahányadost, javítja a koncentrálóképességet, és a memóriát is fejleszti. Vagyis elmondható, hogy a testedzés jobban optimalizálja fizikai és szellemi működésünket, mint bármi más.
A Szegedi Tudományegyetemen ez soha nem volt kérdés, számunkra a sport több szempontból is rendkívüli fontossággal bír. Egyrészt, a sporttudományt hosszú ideje önálló diszciplínaként tiszteljük, amelynek kiemelt támogatására és folyamatos fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk. Testnevelőket, edzőket, sportmenedzsereket, valamint rekreációval, életmód- és egészségfejlesztéssel foglalkozó szakembereket képzünk, emellett saját sportközpontot is működtetünk. Mindez hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedési lehetőséget jelent a számunkra. A sporttudomány multidiszciplinaritását jelzi, hogy a diákköri konferencián a természet- és társadalomtudományokat egyaránt felölelő 13 témakörben, 17 tagozatban mutatják be munkáikat a fiatal kutatók.
Dobor_Andras_V2Dékáni köszöntő


Tisztelettel köszöntöm a XXXV. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának résztvevőit! Mindenekelőtt azt szeretném, ha felsőoktatási társintézményeink képviselői – amennyire az online megvalósulás ezt lehetővé teszi – otthon éreznék magukat ezen a rangos eseményen.
Bár a két évtizeddel ezelőtt önálló Juhász Gyula Tanárképző Főiskolából az idő múlásával a világ 500 legjobb egyeteme közé sorolt Szegedi Tudományegyetem egyetemi kara lett, egy dolog nem változott. Nem változott és a kar vezetésének szándékai szerint nem is fog változni a kari hagyományok folytatása, amely a mai napig identitásunk meghatározója. Ez a hagyomány a gyakorlatközpontúság, a hallgatóközpontú szemlélet és a megújulás képessége. Karunk az egyetemi integrációban pedagógusképző karként újult meg, olyan régi-új képzési területeken kamatoztatva az oktatók tudását, mint a tanár-, tanító-, óvodapedagógus-, gyógypedagógusképzés, egészségtudományi, sporttudományi, társadalomtudományi, művészeti képzések, valamint a szak- és felnőttképzés.
A sokféle szakmai ágazatot olyan általános elvek, célok ötvözik mind a mai napig egységgé, melyek között kitüntetett fontossággal van jelen a tehetséggondozás. Ez a folyamat azonban csak látszólag egyszerű. A tehetséges hallgatók, a konzulensek és a kutatási témák találkozásától el kell jutni a tudományos probléma megoldásáig és ezzel együtt egy TDK dolgozat elkészítéséig. Bár ez az út számos kérdés megoldásának lehetőségét tartogatja, az eredmény mindenképp maradandó. A tudományos diákkörökben megmérettetésre vállalkozó hallgatók itt ismerhetik meg először a kutatói lét, a tudományos siker semmihez sem hasonlítható élményét, melyek később további erőfeszítések motiváló erőjévé válhat.


Teljes cikk >>>Gyori_Ferenc_V2Elnöki köszöntő


A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet nevében szeretettel köszöntöm a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának résztvevőit! Nagy öröm és egyben megtiszteltetés számunkra, hogy a nyolc évvel ezelőtti sikeres rendezést követően, a 2020-2021-es tanévben tudományterületünkön ismét hozzájárulhatunk a hallgatói tehetséggondozás legrangosabb hazai eseményének megszervezéséhez.
Közismert, hogy a tudományos diákköri mozgalom a tudományos és művészeti „utánpótlás-nevelés” legjelentősebb területe a magyar felsőoktatásban. A tudomány iránt elkötelezett fiatalok és mestereik közös munkájának eredményeként magasan ívelő tudományos életutak indultak és indulnak ma is az egyetemek, főiskolák és szakkollégiumok tehetséggondozó műhelyeiből.
Mi, szegediek büszkék vagyunk arra, hogy egyetemünk neve már korán összeforrt a sporttal és a sporttudományi kutatással. A hagyományok folytatása kötelez bennünket! Különös inspirációt ad mindehhez számunkra, hogy a testmozgás és annak vizsgálata terén olyan példaképek mutatnak irányt, mint egyetemünk egykori rektora, Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi Albert, akinek valósággal lételeme volt a sport, a sportélet szervezése, s aki tudományos munkásságával valódi áttörést ért el az izomműködés biokémiai folyamatainak feltárásában.


Teljes cikk >>>