László Ferencre emlékezünk

László Ferenc Emlékülés
2021. április 7-én (szerda), 18:00 (Zoom 1)

Dr. Győri Ferenc: Köszöntő
Dr. Balogh László és Domokos Mihály: Megemlékezés
Dr. Varga Csaba: A TÁMOP 4.2.2. 2008/1-0006 projekt humán vizsgálatainak hormonális és laboreredményei
Dr. Puskás László: Testmozgás hatása a metabolikus betegség kialakulására ható gének aktivitására
Dr. Pavlik Gábor: A szív edzettségi jelei idős hipertóniás és normotóniás egyedekben
Dr. Pintér Zoltán: A TÁMOP 4.2.2. 2008/1-0006 projekt humán vizsgálatainak antropometriai eredményei
Dr. Tari-Keresztes Noémi: A TÁMOP 4.2.2. 2008/1-0006 projekt kérdőíves panelvizsgálatainak eredményei – Sportolási szokások
Dr. Koltai Erika és Dr. Torma Ferenc: A Testnevelési Egyetem Molekuláris Edzésélettani Kutató Központjának legfrissebb eredményei


Laszlo_Ferenc


Prof. Dr. László Ferenc életrajza

Ifjabb László Ferenc belgyógyász professzor 1961. július 14-én született Szegeden. Radiológus professzor édesanyja és endokrinológus professzor édesapja nyomdokaiba lépve az orvosi pályát választotta. Gyakorló orvosi munkáját előbb mentőtisztként, majd klinikai orvosként kezdte az I. Belgyógyászati Klinikán, Szegeden. 1998-2004 között a budapesti Szent Imre Kórház adjunktusa, majd 2004 és 2008 között a szegedi Gasztroenterológiai Szakambulancia és Endoszkópos Laboratórium főorvosa volt. Fő szakmai területei az endoszkópia, a sürgősségi endoszkópos vérzéscsillapítás voltak. 2008 után a kiskunkalasi kórházban végezte a kolonoszkópiás vizsgálatokat. 2008-tól rendszeresen járt Angliába, ahol ügyeletes orvosi tevékenységet folytatott. Orvosi felkészültségét nemzetközi szinten is elismerték. Élete során a betegellátást, a gyógyító munkát sohasem hagyta cserben.
A gyógyító tevékenysége mellett kutatóként is jelentős eredményeket ért el. Széles érdeklődési körét mutatja kutatási témáinak sokszínűsége. Kiemelkedőek a peptidkémiai eredményei, az experimentális gyomorerózió pathomechanizmusának tanulmányozása során tett felfedezései. A szomatosztatin és vazopresszin hatását is tanulmányozta a gyomor- és nyombélfekély kialakulására vonatkozóan, valamint a nitrogén-monoxid szerepét is vizsgálta különböző kóros körülmények között: szepszisben, gyulladásos bélbetegségben és műtéti plazmavesztés esetén. Kutatási módszereinek tökéletesítéséhez hozzájárult a Harvard Egyetemen (USA) diákkutatóként eltöltött 3 hónap, majd 1993-94-ben a Wellcome Research Foundation laboratóriumában töltött időszak. 1998-ban lett az MTA egyik legfiatalabb professzora. 1998 és 2004 között az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet tudományos tanácsadója volt. Bolyai Ösztöndíja, Széchenyi Professzori Ösztöndíja és számos nyertes kutatási pályázata mind segítették kutatómunkáját.
Rendszeres meghívott előadója volt elismert nemzetközi tudományos társaságok kongresszusainak. Tanácsadóként, meghívott professzorként több külföldi egyetem, gyógyszergyár és kutatólaboratórium is számított a munkájára. Kutatómunkájának eredményeit rendszeresen színvonalas nemzetközi folyóiratokban közölte, publikációinak száma 85, melyek összesített impakt faktora 187.315, és összes idézettsége 2123 (2012).
A gyógyítás és a kutatás mellett folyamatosan végzett oktatói munkát. Gyakorlatvezetőként, tantermi előadóként a hallgatói szerették közvetlen, jóindulatú magatartásáért, kiváló tájékozottságáért. TDK témavezetőként számos országos helyezett hallgató munkáját irányította, PhD témavezetőként több doktorandusz is az ő támogatásával szerezte meg doktori fokozatát.
2005-ben került tudományos tanácsadóként a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézetébe, ugyanebben az évben habilitált. 2006-ban kapott egyetemi tanári kinevezést, 2007 és 2008 között pedig az Intézet vezetője volt. Utána szakcsoport, illetve tanszékvezetőként tevékenykedett tovább. Jelenléte számottevő változásokat hozott az Intézet életébe. Új BSc és MSc szakok kidolgozását és akkreditációját indította el. Az oktatási tevékenységgel egyenrangúvá vált a kutatómunka, feltűnően fokozódott a pályázati tevékenység, megemelkedett a diákkörös hallgatók, a PhD hallgató kollégák és a fokozattal rendelkező kollégák száma. Megszervezte a korszerű oktatási segédanyagok kidolgozását, illetve tantervbe való beépítését. Nevéhez fűződik a medicinális ismeretek sporttudományi vonatkozásait tartalmazó oktatási csomag kifejlesztése alapozó, törzs- és szakirányú tananyag szintjén. Munkatársaival olyan oktatási és számonkérési csomagot hoz létre TESMEDU néven, amely a legmodernebb eredményeket és technológiákat tartalmazza és alkalmas a távoktatásra is. Tevékenysége alapján 2009-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértő-bírálónak kérte fel sporttudományi szakterületen.
Humán vizsgálatok és állatkísérletek alapján kezdett el foglalkozni a testedzés élettani hatásaival. Munkásságának és utolsó nagy pályázatának nélkülözhetetlen szerepe volt a ’mozgásgyógyszer’ széleskörű hazai megismertetésében, elfogadtatásában. Tevékenységével a világszerte egyedülálló, hazai mindennapos testnevelés gondolatához, megalapozáshoz is nagymértékben hozzájárult.
László Ferenc professzor édesapjának Kettétört élet című könyvéből idézve ifjabb László Ferenc professzor 2011-ben, tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálával „olyan űrt hagyott maga után, amelyet a mai napig lehetetlen betölteni. Röpke 25-30 év alatt többet alkotott, mint mások egy teljes életút alatt sem. Élete során a megváltozott körülményekhez mindig tudott alkalmazkodni, mindig tudott újrakezdeni. Munkásságának eredményei teljesnek, de nem befejezettnek tekinthetők. Eredményei mellett rengeteg befejezetlen célkitűzést, megvalósítatlan tervet hagyott maga után. Feriben a klasszikus élettani, farmakológiai gondolkodás társult a sporttudománnyal. Személyében megtestesült a sporttudomány igazi tudománnyá alakításának vezető úttörő egyénisége.”