Bemutatkozás

Testnevelési és Sporttudományi Intézet


A testnevelés- és sporttudományi képzés a pedagógusképzéshez kapcsolódóan több mint 70 éves múltra tekint vissza Szegeden. Intézetünk elődje a Testnevelés Tanszék az egykori Juhász Gyula Tanárképző Főiskola egyik legjelentősebb oktatási egysége volt. A sporttudományi képzés, kutatás és szolgáltatás ma a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) fontos stratégiai területe, melyet a Juhász Gyula Pedagógus-képző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézete (TSTI) gondoz.
Intézetünk éthoszában a testkultúra az emberi kultúra szerves részeként jelenik meg. Sportszakemberképzés alatt olyan hallgatók oktatását, nevelését értjük, akik tanulmányaik befejezését követően a testnevelés tanításán, a sportolók felkészítésén, a mindenki számára elérhető rekreációs, egészségfejlesztő testmozgás instruálásán, valamint a sport folyamatainak menedzselésén keresztül társadalmi küldetést töltenek be. A TSTI ma egyidejűleg körülbelül félezer hallgató sporttudományi képzéséért felel.
Intézetünk oktatási-képzési feladatainak ellátása mellett különös figyelmet fordít a tudományos életben való részvételre, a hallgatói tehetséggondozásra, tudományos diákköri munkára is. Ebben kiemelt szerepet kap a László Ferencről elnevezett sporttudományi kutatóműhelyünk, mely működéséhez előnyösen használja az egyetemi, egyetemközi és akadémiai kapcsolatainkból adódó szinergiákat. Szakmai arculatunkat nagyban színesíti továbbá az egyetemi és városi szabadidős sportszolgáltatásokban, élsportban való aktív jelenlétünk is.
A szegedi TSTI tehát őrzi kulcsfontosságú pozícióját a hazai sportszakember-képzésben, regionális sporttudás-központként pedig nem csak régiónkban, a Dél-Alföldön, hanem – egyre szélesedő nemzetközi együttműködéseit kamatoztatva – egy tágabb földrajzi térben, a Duna-Körös-Maros-Tisza vidék mint eurorégió vonatkozásában is meghatárózó funkciót tölt be.Szervezőbizottság
Ügyvezető elnök: Dr. Győri Ferenc
intézetvezető főiskolai docens
Testnevelési és Sporttudományi Intézet Telefon: +36 70 439-9353
E-mail: gyori.ferenc.jozsef@szte.hu

Ügyvezető társelnök: Hajdúné Dr. Petrovszki Zita
tanszékvezető főiskolai docens
Testnevelési és Sporttudományi Intézet Telefon: +36 20 220-9139
E-mail: hajdune.petrovszki.zita@szte.hu

Ügyvezető titkár: Dr. Szász András
főiskolai docens, kari TMDT-tag, intézeti TDK-felelős
Testnevelési és Sporttudományi Intézet Telefon: +36 20 291-9388
E-mail: szasz.andras@szte.hu

Hallgatói képviselő: Sutus Valentin
egyetemi hallgató, JGYPK HÖK-elnök
Telefon: +36 70 773-1588
E-mail: sutusvalentin1996@gmail.com

Helyettes hallgatói képviselő: Darida Ádám
egyetemi hallgató, SZTE JGYPK HÖK gazdasági alelnök
Telefon: +36 70 199-9160
E-mail: adamdarida.jgypk@gmail.com


Szegedi Tudományegyetem