Bezár

Tanulmányi hírek

tanulmanyi_hirek1

Nappali és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója 2023/2024. tanév II. félév

Nappali és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója 2023/2024. tanév II. félév

2024. január 12.
6 perc

Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza:


A) Általános információk minden hallgatónak

B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés

C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés

E) Összevont kari naptár: 2023/2024. tanév rendje II. félév


Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.


A 2023/2024. tanév II. félév szorgalmi időszaka 2024. február 12-én kezdődik és 2024. május 18-ig tart. Az oktatás nappali tagozaton jelenléti formában valósul meg. Levelező tagozatos hallgatók oktatási formája a szakjukat gondozó tanszék/intézet által meghirdetett módon valósul meg, szíveskedjenek ott érdeklődni.

Az aktív státuszhoz egy kötelező kurzus felvétele valamint az önköltséges finanszírozási formában képzést folytató hallgatóknak az előírt önköltség első részletének befizetése szükséges! Bármelyik hiányában a státusza passzív, még nem meghatározott lesz!

Az önköltség összegét a Hallgatói Szolgáltató Iroda (Szeged, Ady tér 10. sz., tel: 62/544-794) által meghatározott módon, a Neptun pénzügyi felületén kell befizetni az OTP Simple Pay alkalmazás segítségével.

Az önköltség összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának február 10. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának március 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának április 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.

A 2023/2024. tanév II. félévére a kurzusfelvétel a https://neptun.szte.hu/ címen 
- a kedvezményes (rangsoros): 2024. január 29 – február 3-ig,
- a versenyalapú (normál): 2024. február 05 - február 25-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik.

Amennyiben a kurzusfelvétellel kapcsolatban bármilyen problémájuk adódik, keressék a illetékes intézetet, szaktanszéket.

2024. február 25-e után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére, leadására vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a Modulo programban előreláthatólag március 8-ig.

A 2023/2024. tanév II. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a https://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/intezetek címre kattintva az illetékes intézet, tanszék honlapján olvashatják.

Passzív félévet a hallgató a Modulo programban kérelmezhet 2024. március 8-ig.
Megfelelő indok esetén a TVSZ 6.6 pontja alapján szülés, továbbá betegség vagy egyéb váratlan ok miatt ezt követően is kérhető „határidőn túli passzív félév” a szorgalmi időszak utolsó napjáig, 2024. május 18-ig.B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés 2023/2024. tanév II. félév

A záróvizsgák 2024. június 3 – június 7. között lesznek megtartva.
 
Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában és határidőig a MODULO programban arra jelentkeztek!

A 2024. júniusi záróvizsgára a jelentkezés határideje minden képzésen: 2024. április 22. (hétfő) 23:59 óra. (Az osztatlan tanárképzésben végző hallgatók a szakdolgozat központilag meghatározott korábbi leadási határideje okán 2024. április 15. 23:59-ig jelentkezhetnek!)

A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon!

A szakdolgozat leadás határideje előreláthatóan:
- osztatlan tanárképzésben: 2024. április 15. , portfolió: 2024. május 21.
- alapképzésen, bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen: 2024. április 22.
- tanári mesterképzésen (szakdolgozat és/vagy portfolió): 2024. május 21.
- felsőoktatási szakképzésen: 2024. május 21.
Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot társkaroknál írják (nem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon), az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!

A szakdolgozat és a portfólió beadás kötelező jelleggel elektronikus formában, a Moduloban a már beadott és a főoldalon a „Folyamatban” mappában ismételten megnyitott záróvizsga jelentkezés csatolt űrlapjaként történik.

A Moduloba történő kötelező feltöltésen túl bekötött és/vagy spirálozott példány leadásáról a szakot gondozó intézet/tanszék rendelkezik, az általuk közzétett tájékoztatás az irányadó.

A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2024. május 13 - 2024. május 25. között.

Az intézetek, tanszékek a vizsgaidőszak előtti teljesítések eredményeit a vizsgaidőszak első vizsganapjára létrehozott és meghirdetett időpontra rögzítik.

Az aktuális félévi teljesítések hallgatók által történő ellenőrzéséhez kapcsolódó reklamációs időszak 2024. május 28-ig tart. Az elmaradt teljesítés rögzítését a tárgyat oktató intézetben, tanszéken kell kérni!

A 2011. évi CCIV. törvény 2022. december 20-án hatályba lépett módosítása (2022. évi LIX. törvény), valamint egyetemi és kari határozat alapján a végzős hallgatók mentesülnek az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga követelmények teljesítése alól.

A diploma és melléklete magyar és egy idegen (angol) nyelven kerül kiállításra.
A diplomaátadó ünnepség 2024. július 3-án lesz a JATIK Kongresszusi termében (6722 Szeged, Ady tér 10.). Erre vonatkozó részletes tájékoztatást a későbbiek során adunk.C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés 2023/2024. tanév II. félév

A szakdolgozati témák az illetékes intézeten/tanszéken, illetve a honlapjukon megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető https://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-nyomtatvanyok/szakdolgozati-230323 címen.
A kitöltött, aláírással és az egység bélyegzőjével ellátott szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a 2 vagy 3 szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a második szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, a 4 vagy 5 vagy 6 vagy 8 szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a harmadik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig a szakfelelős egységben adják le személyesen. A szakfelelős egység továbbítja az összegyűjtött témabejelentő lapokat a Tanulmányi Osztályra.
A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást az intézetben, tanszéken kérhetnek.

A Tanulmányi Osztályt elsősorban e-mailben a mellékelt linken található elérhetőségeken (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-osztaly-180924) vagy telefonon hétköznaponként 9-12 óra között kereshetik.

A személyes ügyfélfogadás a Moduloban igényelt és visszaigazolt időpontfoglalást követően a Tanulmányi Osztály nyitvatartási idejében (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/nyitvatartasi-ido/nyitvatartasi-idok) lehetséges!

A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a Modulo programban kell beadni, a Karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.
Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.
A diákigazolvány érvényesítésével és a Diákhitel engedményezési szerződéssel kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát (SZTE JATIK 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel: 62/544-794) keressék.

Az aktuális tudnivalókról a kari honlapon a tanulmányi hírekben (https://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-tanulmanyi ) a hallgatói CooSpace felületen, kari Facebook és Instagram oldalakon, valamint az intézetek/tanszékek honlapján található tájékoztatókból értesülhetnek, kérjük rendszeresen figyeljék!


Szeged, 2024. január 12.
Schachererné Farkas Melinda
Tanulmányi Osztályvezető-helyettes

2023/2024. tanév rendje

II. félév

 

Kreditátvitel újonnan felvett, átvett, szakváltó és tagozatváltó hallgatók számára

2024. január 15 – 2024. február 11.

Szorgalmi időszak

2024. február 12- 2024. május 18.

Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel

2024. január 29 – 2024. február 3.

Normál (versenyalapú) kurzusfelvételi időszak

2024. február 5 – 2024. február 25.

Engedményes kurzusfelvétel/kurzusleadás Modulos űrlapon keresztül

2024. február 26 – 2024. március 8.

Tavaszi szünet

2024. március 28 – 2024. április 2.

Jelentkezés záróvizsgára és szakdolgozat beadási határideje osztatlan tanárképzés

2024. április 15.

Jelentkezés záróvizsgára alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés

2024. április 22.

Szakdolgozat beadási határideje alapképzés, bölcsész mesterképzés, szakirányú továbbképzés

2024. április 22.

Szakdolgozat és/vagy portfolió beadási határideje osztatlan tanárképzés, tanári mesterképzés, felsőoktatási szakképzés

2024. május 21.

Kreditátviteli időszak

2024. április 29 – 2024. május 12.

Végzős hallgatók vizsgaidőszaka

2024. május 13 – 2024. május 25.

Vizsgaidőszak

2024. május 21 – 2024. június 29.

Záróvizsga

2024. június 3 – 2024. június 7.

Utóvizsgaidőszak

2024. július 1 – 2024. július 6.

Oklevélátadó ünnepség

2024. július 3.

Szeged, 2024. január 12.

 

SZTE JGYPK

TANULMÁNYI OSZTÁLYAktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek