Tanulmányi Osztály munkatársai és elérhetőségeik

Központi e-mail cím: to.jgypk@szte.hu

Osztályvezető:

Faragó Zita

E-mail: farago.zita@szte.hu

Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Telefon:

62 / 546 - 066

62 / 546 - 064

62 / 546 - 067

(mindhárom telefonszám hétfőtől péntekig, 9 és 12 óra között hívható)


Tanulmányi előadók:
Farkasné Angyal Tímea

Kovácsné Potyka Kinga

tanulmányi előadó

tanulmányi előadó

farkasne.angyal.timea@szte.hu

kovacsne.potyka.kinga.maria@szte.hu

Szűcs Kitti Noémi tanulmányi előadó
szucs.kitti.noemi@szte.hu

Schachererné
Farkas Melinda
tanulmányi előadó schachererne.farkas.melinda@szte.hu
Tanács Mária tanulmányi előadó
tanacs.maria@szte.hu