Tanulmányi Osztály munkatársai és elérhetőségeik

Osztályvezető:

Faragó Zita

E-mail: farago.zita@szte.hu

Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Telefon:

62 / 546 - 066

62 / 546 - 064

62 / 546 - 067

(mindhárom telefonszám hétfőtől péntekig, 9 és 12 óra között hívható)


Tanulmányi előadók:


Farkasné Angyal Tímea tanulmányi előadó farkasne.angyal.timea@szte.hu
Szűcs Kitti Noémi tanulmányi előadó
szucs.kitti.noemi@szte.hu
Schachererné
Farkas Melinda
tanulmányi előadó schachererne.farkas.melinda@szte.hu
Tanács Mária tanulmányi előadó
tanacs.maria@szte.hu