Bezár

Tanulmányi hírek

news_jgypk

Nappali- és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója - 2021/22-es tanév, II. félév

Nappali- és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója - 2021/22-es tanév, II. félév

2022. február 14.
6 perc

1. számú tájékoztató:

A) Általános információk minden hallgatónak

B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés

C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés

E) Összevont kari naptár: 2021/2022. tanév rendje II. félév

Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.


A 2021/2022. tanév II. félév szorgalmi időszaka 2022. február 7-én kezdődik és 2022. május 14-ig tart. Az oktatás jelenléti vagy hibrid formában valósul meg (tanszék tájékoztatása szerint).


A beiratkozása csak annak érvényes, akinek az előző féléve le van zárva, legalább egy kreditpont értékű kötelező tantárgyat felvesz és az előírt önköltség első részletét befizette! Bármelyik hiányában a státusza passzív, még nem meghatározott lesz!


Az önköltség összegét a Hallgatói Szolgáltató Iroda (Szeged, Ady tér 10. sz., tel: 62/ 544-794) által meghatározott módon, a Neptun pénzügyi felületén kell befizetni az OTP Simple Pay alkalmazás segítségével.


Az önköltség összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának február 10. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának március 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának április 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.

Az első részlet befizetésével a hallgató státusza aktív lesz, amennyiben annak egyéb feltételeit is teljesíti pl. kurzusfelvétel.

Amennyiben az önköltség összegét diákhitelből kívánja kiegyenlíteni az engedményezési kérelmet 2022. február 15-ig kell eljuttatni a Hallgatói Szolgáltató Irodába (Szeged, Ady tér 10.), ennek módjáról ott kell érdeklődni.


A 2021/2022. tanév II. félévére a kurzusfelvétel a http://www.neptun.u-szeged.hu címen

- a kedvezményes (rangsoros) 2022. január 24 – január 29-ig,

- a versenyalapú (normál): 2022. január 31- február 20-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik.


Ha a kurzusfelvétellel bármilyen problémájuk adódik, keressék a szaktanszéket vagy Sas Gabriella Oktatási Irodavezetőt a 62/544-765-ös számon vagy e-mailben a sas.gabriella@szte.hu címen.

2022. február 20-a után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére, leadására vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a Modulo programban március 5-ig.


A hallgató kötelessége ellenőrizni, hogy a vizsga befejezése után az érdemjegy felkerült-e a Neptunba.

A jegybeírással kapcsolatos észrevételt először a szaktanárnál kell jelezni 2022. február 18-ig.

A szaktanár a hiányzó vagy elírt érdemjegy beírását vagy javítását e-mailben kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjénél, a levélnek tartalmaznia kell a vizsga nevét, kódját, dátumát, valamint az erdményt.


A 2021/2022. tanév II. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/intezetek-tanszekek címre kattintva az illetékes tanszék/intézet honlapján olvashatják.


Passzív félévet a hallgató a Modulo programban kérelmezhet 2022. március 5-ig.

Megfelelő indok esetén a TVSZ 6.6 pontja alapján szülés, továbbá betegség vagy váratlan ok miatt ezt követően is kérhető „határidőn túli passzív félév”, amely űrlap szintén a Moduloban található.


B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés 2021/2022. tanév II. félévA záróvizsgák 2022. június 7 – június 17. között lesznek. A vizsgáztatás módjáról az aktuálisan érvényben lévő járványügyi kormányzati rendelkezésektől függően adunk majd tájékoztatást.

 

Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában és határidőig a MODULO programban arra jelentkeztek!


A 2022. júniusi záróvizsgára a jelentkezés határideje

- osztatlan tanárképzésen: 2022. április 15. (péntek) 23:59 óra

- minden egyéb képzésen: 2022. április 22. (péntek) 23:59 óra.


A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon!


A Modulo programban jelentkezés csatolt mellékleteként feltöltendő szakdolgozat leadási határideje:

- osztatlan tanárképzésben: 2022. április 15. (23:59 óra)

- alapképzésen, bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen: 2022. április 22. (23:59 óra)

- tanári mesterképzésen szakdolgozat és/vagy portfolió: május 20. (23:59 óra)

- osztatlan tanárképzésen portfolió: 2022. május 20. (23:59 óra)

- felsőoktatási szakképzésen: 2022. május 20. (23:59 óra)

A papíralapon is kért szakdolgozatok leadási határideje a feltöltendő dokumentum határidejével azonos, annak időpontját azonban a tanszékek/intézetek hivatali/ügyfélfogadási idejükre korlátozhatják. A személyes leadás lehetőségéről tehát érdeklődjenek a tanszéken. A tanszék a leadási határidőn túl nem köteles a papíralapú szakdolgozat elfogadására!

Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!


A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2022. május 16 - 2022. május 28.

A teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak 2022. május 31-ig tart. Az elmaradt teljesítés rögzítését a tárgyat oktató tanszéken kell kérni!


Az oklevél megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások szerint kell teljesíteniük.

Aki az oklevél kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, az a diplomát a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg. A záróvizsga időszak lezárását követően bemutatott nyelvvizsga bizonyítványok esetén a diplomaosztó ünnepségen történő átvétel lehetőségét nem tudjuk garantálni.


A diplomaátadó ünnepség várhatóan 2022. július 10-én kerül megrendezésre több turnusban. Az erre vonatkozó részletes információkat a későbbiek során tesszük közzé.


C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés 2021/2022. tanév II. félév


A szakdolgozati témák az illetékes tanszéken, illetve a honlapjukon megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/aktualis-hirek/szakdolgozati-170123 címen.

Szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a három és négy szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a második szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, a hat szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a negyedik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig a Tanulmányi Osztályra juttassák el személyesen, e-mailben scannelt dokumentumként vagy jó minőségű fotóként.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.


A mesterképzésben résztvevő tanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatáról szóló tájékoztató az SZTE Gyakorló Gimnázium www.gyakg.u-szeged.hu/jelolt oldalon és a JGYPK honlapján olvasható http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek címen.

A bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatos szabályzatokat a BTK Neveléstudományi Intézet honlapján a www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai olvashatják.


A Tanulmányi Osztályt elsősorban e-mailben a mellékelt linken található elérhetőségeken (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-osztaly-180924) vagy telefonon hétköznaponként 9-12 óra között kereshetik.


A személyes ügyfélfogadás a Moduloban kért és visszaigazolt időpontfoglalást követően lehetséges. Az időpontfoglalásra vonatkozó űrlapot a Moduloban a „Beadás-> JGYPK TO-> Időpontfoglalás a tanulmányi előadóhoz” néven találják.


A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a Modulo programban kell beadni, a Karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.


Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.


A diákigazolvány érvényesítésével és a Diákhitel engedményezési szerződéssel kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát (SZTE JATIK 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel: 62/544-794) keressék.

Az aktuális tudnivalókról a kari honlapon a tanulmányi hírekben (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek) a hallgatói CooSpace felületen, kari facebook és instagram oldalakon, valamint az intézetek/tanszékek honlapján található tájékoztatókból értesülhetnek, kérjük rendszeresen figyeljék!


A 2021/2022-es tanév rendje IDE kattintva elérhető.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek