Bezár

Tanulmányi hírek

news_jgypk

Nappali és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója 2020/2021. tanév II. félév

Nappali és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója 2020/2021. tanév II. félév

2021. február 09.
6 perc

1. számú tájékoztató

Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza:

A) Általános információk minden hallgatónak

B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés

C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés

D) Összevont kari naptár: 2020/2021. tanév rendje II. félév

Letölhető tájékoztató >>>>


A) Általános információk minden hallgatónak


Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.


A 2020/2021. tanév II. félév szorgalmi időszaka 2021. február 8-án kezdődik és 2021. május 22-ig tart. Az oktatás egyéb rendelkezésig online formában valósul meg.


A beiratkozása csak annak érvényes, akinek az előző féléve le van zárva, legalább egy kreditpont értékű kötelező tantárgyat felvesz és az előírt önköltség/költségtérítés első részletét befizette! Bármelyik hiányában a státusza passzív, még nem meghatározott lesz!


Az önköltség összegét a Hallgatói Szolgáltató Iroda (Szeged, Ady tér 10. sz., tel: 62/ 544-794) által meghatározott módon, a Npetun pénzügyi felületén kell befizetni az OTP Simple Pay alkalmazás segítségével.


Az önköltség összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának február 10. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának március 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának április 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.

Az első részlet befizetésével a hallgató státusza aktív lesz, amennyiben annak egyéb feltételeit is teljesíti pl. kurzusfelvétel.

Az Egyetemi Szabályzat értelmében 10 napot meghaladó tartozás után 5000,-Ft szolgáltatási díjat kell fizetni.


Amennyiben az önköltség összegét diákhitelből kívánja kiegyenlíteni az engedményezési kérelmet 2021. február 15-ig kell eljuttatni a Hallgatói Szolgáltató Irodába (Szeged, Ady tér 10.), ennek módjáról ott kell érdeklődni.


A 2020/2021. tanév II. félévére a kurzusfelvétel a http://www.neptun.u-szeged.hu címen

- a kedvezményes (rangsoros) 2021. január 25 – január 30-ig,

- a versenyalapú (normál): 2021. február 02- február 21-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik.


Ha a kurzusfelvétellel bármilyen problémájuk adódik, keressék a szaktanszéket vagy Sas Gabriella Oktatási Irodavezetőt a 62/544-765-ös számon vagy e-mailben a sas.gabriella@szte.hu címen.

2021. február 21-e után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére, leadására vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a Modulo programban március 7-ig, különeljárási díj ellenében.


A hallgató kötelessége ellenőrizni, hogy a vizsga befejezése után az érdemjegy felkerült-e a Neptunba.

A jegybeírással kapcsolatos észrevételt először a szaktanárnál kell jelezni 2021. február 19-ig.

A szaktanár a hiányzó vagy elírt érdemjegy beírását vagy javítását levélben kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjénél, a levélnek tartalmaznia kell a vizsga nevét, kódját, dátumát.


A 2020/2021. tanév II. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/intezetek-tanszekek címre kattintva az illetékes Tanszék honlapján olvashatják.


Passzív félévet a hallgató a Modulo programban kérelmezhet 2021. március 7-ig.

Megfelelő indok esetén a TVSZ 6.6 pontja alapján szülés, továbbá betegség vagy váratlan ok miatt ezt követően is kérhető „határidőn túli passzív félév”.
B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés

2020/2021. tanév II. félév


A záróvizsgák 2021. június 7 – június 18. között lesznek. A vizsgáztatás módjáról a kormányzati rendelkezésektől függően tudunk tájékoztatást adni.


Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában és határidőig a MODULO programban arra jelentkeztek!


A 2021. júniusi záróvizsgára a jelentkezés határideje minden képzésen:

2021. április 23. (péntek) 23:59 óra.


A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon!


A szakdolgozat leadás határideje:

- osztatlan tanárképzésben: 2021. április 15.

- alapképzésen, bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen:

2021. április 23., valamint a szabadkai kihelyezett Inkluzív, fejlesztő szakpedagógia szakirányú továbbképzési szakon: 2021. május 10.

- tanári mesterképzésen (szakdolgozat és/vagy portfolió): 2021. május 10.

- felsőoktatási szakképzésen: 2021. május 21.


Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!


A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2021. május 25 - 2021. június 2.


A teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak 2021. június 5-ig tart. Az elmaradt teljesítés rögzítését a tárgyat oktató tanszéken kell kérni!


Az oklevél megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások szerint kell teljesíteniük.

Aki az oklevél kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, az a diplomát a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg.

A diploma és melléklete magyar és egy idegen (angol) nyelven kerül kiállításra.


Amennyiben az érvényben lévő járványügyi rendelkezések lehetővé teszik az oklevélátadó ünnepség több turnusban, 2021. július 11-én kerül megrendezésre.
C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés 2020/2021. tanév II. félév


A szakdolgozati témák az illetékes tanszéken, illetve a honlapjukon megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/aktualis-hirek/szakdolgozati-170123 címen.

Szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a három és négy szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a második szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, a hat szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a negyedik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, de legkésőbb február 26-ig a Tanulmányi Osztályra juttassák el e-mailben scannelt dokumentumként vagy jó minőségű fotóként.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.


A mesterképzésben résztvevő tanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatáról szóló tájékoztató az SZTE Gyakorló Gimnázium www.gyakg.u-szeged.hu/jelolt oldalon és a JGYPK honlapján olvasható http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek címen.

A bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatos szabályzatokat a BTK Neveléstudományi Intézet honlapján a www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai olvashatják.


A Tanulmányi Osztályt elsősorban e-mailben a mellékelt linken található elérhetőségeken (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-osztaly-180924) vagy telefonon hétköznaponként 9-12 óra között kereshetik.


Az érvényben lévő járványügyi rendelkezések értelmében a személyes ügyfélfogadás szünetel, személyesen csak rendkívül indokolt esetben, a Moduloban visszaigazolt időpontfoglalást követően, a megfelelő járványügyi intézkedések betartásával lehetséges az ügyintézés. (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/aktualis-hirek/jarvanyugyi-intezkedesek)


A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a Modulo programban kell beadni, a Karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.


Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.


A diákigazolvány érvényesítésével és a Diákhitel engedményezési szerződéssel kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát (SZTE JATIK 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel: 62/544-794) keressék.

Az aktuális tudnivalókról a kari honlapon a tanulmányi hírekben (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek) a hallgatói CooSpace felületen, kari facebook és instagram oldalakon, valamint az intézetek/tanszékek honlapján található tájékoztatókból értesülhetnek, kérjük rendszeresen figyeljék!
D) Összevont kari naptár

2020/2021. TANÉV RENDJE

II. félév


február 8 – május 22. Szorgalmi időszak
január 25 - január 30. Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel
február 2 – február 21. Normál (versenyalapú) kurzusfelvételi időszak
április 6 – április 9. Tavaszi szünet
április 23. Jelentkezés záróvizsgára osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés
április 15. Szakdolgozat beadási határideje osztatlan tanárképzés
április 23. Szakdolgozat beadási határideje alapképzés, bölcsész mesterképzés, szakirányú továbbképzés
május 11. Szakdolgozat, illetve portfolió beadási határideje tanári mesterképzés, valamint inkluzív fejlesztő szakpedagógia szakirányú továbbképzés
május 21. Szakdolgozat és/vagy portfolió beadási határideje felsőoktatási szakképzés
június 30. Hallgatói elismerések pályázati beadási határideje
(A kar kiváló hallgatója, A kar kiváló sportoló hallgatója, A kar kiváló művész hallgatója, A szak kiváló hallgatója)
május 25 – június 2. Vizsgaidőszak (végzősök)
május 24 – július 3. Vizsgaidőszak
június 7 – június 18. Záróvizsga
július 5 - július 10. Utóvizsga időszak
július 11. Oklevélátadó ünnepségSzeged, 2021. február 9.


SZTE JGYPK

TANULMÁNYI OSZTÁLY


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek