Bezár

Képzések

Az interaktív könyv - Olvasáskészség- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR Kids digitális mesekönyveivel

Az interaktív könyv - Olvasáskészség- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR Kids digitális mesekönyveivel

2019. február 19.
4 perc

30 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyam, melynek célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a BOOKR Kids Mesetár használatát és szerezzenek ismereteket a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai módszerekről.

30 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyam


Alapítási engedély száma: 9-36/2018


A tanfolyam célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a BOOKR Kids Mesetár használatát és szerezzenek ismereteket a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai módszerekről. Tanulják meg azoknak a szolgáltatásoknak a kezelését, amelyek elősegítik az óvodás korú gyermekek olvasóvá nevelését és az alsó tagozatos tanulók olvasási technikájának fejlesztését, amelyek konkrét mozgásos élményt biztosítanak a hangzó mese hallgatásának, illetve az olvasási folyamatnak, valamint, amelyek a nyomtatott könyves ismeretszerzés módjait eredményesebbé, intenzívebbé tehetik. Ismerjék meg továbbá a digitális ellenőrzési formák technikai használatát. További cél, hogy a résztvevők legyenek képesek – az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, illetve a NAT célkitűzéseivel, valamint a képviselt intézmény programjával összhangban – saját pedagógiai tapasztalatok megfogalmazására, az interaktív mesék nevelési-oktatási folyamatban történő kreatív alkalmazására: a Mesetár anyagának a kisgyermek olvasóvá nevelése céljából történő, illetve az egyéni tanulói teljesítmény szerinti felhasználására, a tanórai és az otthoni feladatok ellenőrzésére, a tanulók fejlődésének hosszabb távú áttekintésére.


A továbbképzés tartalmának rövid ismertetése

A képzés során a résztvevők megismerik az interaktív könyv felhasználási, szerkezeti és technológiai jellemzőit, típusait és kommunikációs szerepeit, továbbá a BOOKR Kids Mesetár és a BOOKR Suli anyagát, az alkalmazások olvasást előkészítő/ az olvasás- és szövegértést segítő funkcióit, a játék- és feladattípusokat, valamint a pedagógusokat segítő funkciók kezelési műveleteit. A képzés második felének tanórái az interaktív könyv minőségi kritériumairól, kommunikációs és multimediális jellemzőiről, a narratívákról és a játékokról, továbbá a műfajjal fejleszthető készségterületekről tájékoztatják a résztvevőket. A tananyag hangsúlyos részét képezi néhány alkalmazás elemző bemutatása. A résztvevők olyan fontos és aktuális témákról is hallanak majd, mint az interaktív mesekönyvek hazai és nemzetközi empirikus kutatásainak eredményei, az új felhasználói stratégiák elsajátításával kapcsolatos kérdések.

Az elméleti és gyakorlati órák száma 7-23, a jelenléti és távoktatási óráké 16-14 (összesen: 30 óra)

A képzés specialitása, hogy a BOOKR Kids Mesetár és Suli megismertetésén túl képessé teszi a pedagógusokat arra, hogy saját nevelési-oktatási gyakorlatukban kreatívan tudják felhasználni az interaktív könyveket – a kisgyermekek olvasóvá nevelésére, az egyéni tanulói teljesítmény fokozására és a tanulók fejlődésének hosszabb távú áttekintésére.

A résztvevők írásban benyújtott egyéni programot készítenek, mely tartalmazza egy szabadon választott BOOKR Kids-mese részletes (óravázlattal bővített), a továbbképzésen elsajátított használati szempontok szerinti bemutatását. Kitöltenek továbbá két, a távoktatásos szakaszokban a Moodle felületen online elérhető, az előadások tananyagát és a segédanyag információinak elsajátítását ellenőrző tesztet. A tanúsítvány kiadásának feltétele az összóraszám legalább 90%-án való részvétel, a saját pedagógiai program elkészítése, az online tesztek legalább 80%-os teljesítése.

Az írásbeli beadandó feladatot az utolsó tanfolyami óra után egy hónappal kell benyújtani.


Időtartam

A 30 órás képzés blended (azaz részben távoktatásos formában) valósul meg, pénteken és szombaton 8-8 órás jelenléti nappal. A távoktatási szakasz (összesen 14 óra) e-learning támogatással zajlik a Moodle felületen.


Helyszín

Móra – BOOKR Kids Kft.

1066 Budapest, Jókai utca 6.


Szervező/Indító intézmény

Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ/ Juhász Gyula Pedagógusképző Kar TÓKI


Oktatók

Az elméleti tanórákat a Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói, a gyakorlati órákat a BOOKR Kids fejlesztői és szakemberei tartják:

Dr. Daróczi Gabriella adjunktus

Magonyné dr. habil. Varga Emőke főiskolai tanár

Horváth Dorka, a BOOKR Kids alapító igazgatója

Horváth Dorottya, a BOOKR Kids Junior pedagógiai szakértője


A tanfolyam díja

40 000 Ft + tankönyv (2000 Ft)


A továbbképzés célcsoportja

tanító, óvópedagógus, gyógy- és fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus, magyar nyelv és irodalom, valamint könyvtár szakos tanár


A tanúsítvány kiadásának feltételei

Részvétel a jelenléti képzési órák 90%-án, illetve a távoktatási szakasz feladatainak megoldása, a kapcsolódó dokumentumok elkészítése és feltöltése a Moodle felületre. Az értékelés a résztvevő pedagógusok folyamatos munkájára épül, és előre meghatározott, illetve ismertetett kritériumrendszer alapján történik. A képzés teljesítéséhez az alábbi eredmények szükségesek: a tesztfeladatok legalább 80%-os, a záródolgozat legalább 60%-os teljesítése.


Jelentkezés 

Feltétele: pedagógus diploma

Módja: elektronikus jelentkezési lapon


Érdeklődni Magonyné dr. habil. Varga Emőke főiskolai tanárnál lehet vargaemoke@jgypk.szte.hu

A BOOKR Kids Mesetár és Suli anyagáról tájékozódni lehet a cég honlapján:

https://bookrkids.com/


Jelentkezési lap >>>>>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek