Bezár

Kutatás

György Ladislav Dr.

György Ladislav Dr.

2017. október 12.
2 perc

Nyelvtanár

Nemzetiségi Intézet

Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Telefon: +3662546092

E-mail: ladislav.gyorgy@szte.hu

Iroda: 6119. tanári szoba

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10061256

Gyorgy_Ladislav

Dr. György Ladislav 2005-ben végzett a Bél Mátyás Egyetem (Besztercebánya, Szlovákia) Filológiai Kar szlovák nyelv és irodalom-olasz nyelv és kultúra szakján (tanári mesterszakon és fordító és tolmács mesterszakon). 2009-ben a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon megvédte a filozófia doktora címet (PhDr.), majd 2012-ben ugyanebben az intézményben tudományos doktori fokozatot szerzett szlovák nyelv és irodalomból (PhD.). Több, a Szlovák Oktatási Minisztérium által akkreditált továbbképzésen, tanfolyamon vett részt (2003 – idegenvezető képzés, Bél Mátyás Egyetem, Gazdaságtudományi Kar; 2006 – az olasz mint idegen nyelv tanítása, Società Dante Alighieri; 2011 – felsőoktatási pedagógiai módszerek, Bél Mátyás Egyetem, Pedagógusképző Kar; 2015 – a szlovák nyelv mint idegen nyelv tanítása, Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony). Nyelvtudása: szlovák, magyar, olasz, cseh (aktív), angol, német (passzív). 2007-től 2019-ig adjunktusi beosztásban volt a szlovákiai Bél Mátyás Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán (2007–2014 Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék, 2014–2019 Fordító- és Tolmácsképző Tanszék). Az Oktatási Hivatalon belül 2017 óta a szlovák nyelv és irodalom OKTV tantárgy, illetve a szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és irodalom érettségi vizsgatárgy bizottsági tagja. Együttműködik a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetével. Kutatási területei: szociolingvisztika és pszicholingvisztika (beszélt nyelv, kétnyelvűség), kontrasztív lingvisztika, a mai szlovák nyelv rendszere (alaktan és mondattan), a szlovák mint idegen nyelv tanítása. 4 tudományos monográfiának, 2 egyetemi tankönyvnek, 3 egyetemi jegyzetnek és több tudományos tanulmánynak a szerzője.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek