Bezár

Kutatás

Grossmann Erika

Grossmann Erika

2020. szeptember 28.
2 perc

Mesteroktató

Nemzetiségi Intézet

Német és Német Nemzetiségi Tanszék

Telefon: +3662546311

E-mail: grossmannerika@hotmail.com

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026819

Grossmann_Erika_Dom

Grossmann Erika 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Nemzetiségi Intézet, Német és Német Nemzetiségi Tanszék (ill. jogelődje, a Német Nyelv és Irodalom Tanszék) oktatója, 2021 szeptemberétől mesteroktató. Angol-német szakos középiskolai tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte.

Az MTMT adatai szerint két monográfia (szerkesztői, kiadói tevékenységgel), 58 tanulmány, könyvrészlet, lektorált folyóiratcikk, recenzió jelent meg magyar, német és angol nyelven. 16 hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást. Ezenkívül 11 szerkesztett, publikált fordítás (könyvek, tanulmányok a nyelvoktatás, szociálpolitika, szociális munka, szociálpedagógia, pedagógia, mentálhigiéne területén) került kiadásra. 2004-2005 között hét modult dolgozott ki a HEFOP 3.1.1 központi program „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” keretében a „Projekte im Deutschunterricht” címmel. 2006-2011 között 30 német nyelvű oktatási segédlet jelent meg a Német Tanári Kincsestár kiadványban, a Raabe kiadó gondozásában. 2014 óta vizsgaelnöki tevékenységet lát el a Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz keretében (DSD-I. vizsga lebonyolítása).

Számos külföldi tanulmányúton tartott vendégelőadást tanszéki ERASMUS kapcsolatokon keresztül. Partnerintézmény koordinátoraként részt vett a „Kleine Helden In Not – Jungen auf der Suche nach ihrer Identität” COMENIUS 2.1 projektben, az „Education and Gender” COMENIUS Multilateral Project-ben valamint a 2016-2019 között a „Homo’poly” ERASMUS+ Key Action 2 Strategic Partnerships for higher Education nemzetközi projektben. 2021 óta a Kar és Tanszéke képviseletében az ERASMUS+ KA204 Stratégiai partnerség „WISELIFE: Raising Awareness about Ageism” projektben vesz részt, mely előreláthatólag 2023-ban zárul.


Oktatott kurzusok: nyelvi és tartalomalapú kompetenciafejlesztés, beszédgyakorlat, nyelvművelés, a német nyelvű országok ismerete, játékpedagógia, nemzetiségi média.Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek