Bezár

Kutatás

Gerencsérné dr. Újvári Edit

Gerencsérné dr. Újvári Edit

2017. október 11.
1 perc

Tanszékvezető egyetemi docens

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Művelődéstudományi Intézet

E-mail: ujvari.edit@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026995

Gerencsérné Újvári Edit habilitált egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának intézetvezető oktatója (Művelődéstudományi Intézet). Fő kutatási területe a kultúraelmélet, vizuális szemiotika, szimbolika, ikonográfia. Több mint 140 publikáció szerzője, több mint 80 előadást tartott konferenciákon. Az MTA Szemiotikai Munkabizottságának elnöke, szemiotikai konferenciák rendszeres előadója, és szervezője. Több kutatócsoport tagja, szervezője, a 2014–2019 között működő SZTE Jel-Kép-Tér Munkacsoport alapító tagja, SZTE Animalia Kutatóközpont titkára, valamint 2007–2020 között a JGYPK Művelődéstudományi Intézetének Identitáskutató Műhelyét vezette, az Intézet 2020-ban alapított KAPOCS kutatócsoportjának tagja. Fontosabb publikációi: Szimbólumtár – társszerkesztés, szócikkírás (1997), „A mindenség hullámzó nászruhád” Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében (2004), „Jelet hagyni” Vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése (2015). A Magyar Szemiotika Társaság „Jelismervény” (2015) oklevelének és az SZTE JGYPK Pro Juventute Kiváló dolgozó (2016) elismerő oklevélének birtokosa. 2009–2015 között a JGYPK Tudományos Diákköri Tanács elnöke, TDK szervezői és témavezetői munkájáért megkapta az OTDT Mestertanári Aranyérem díjat (2017). 2021-től az SZTE BTK Málnási György Filozófia Doktori Iskola témavezető oktatója.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek