Bezár

Kutatás

Gál Anikó Dr.

Gál Anikó Dr.

2017. október 24.
2 perc

Főiskolai docens

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Szociálpedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546114

E-mail: gal.aniko@szte.hu

Oktatói szoba: 409

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10029002

galanikoGál Anikó, főiskolai docens, 2007-2013-ig a Gyógypedagógus-képző Intézet oktatója, gyakorlatvezetője/szervezője volt. 2013-tól a Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék, majd 2019-től az Alkalmazott Pedagógiai Intézeten belül a Szociálpedagógus-képző Tanszék oktatója, ahol főként pedagógiai és gyógypedagógiai tárgyakat oktat. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon német-pedagógia szakos tanárként, majd 2005-ben az SZTE Bölcsészettudományi Karon pedagógia kiegészítő szakos bölcsész és tanárként végzett. 2007-ben az SZTE JGYPK Karon gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanári diplomát szerzett. 2009-ben angol alapfokú (B1) komplex nyelvvizsgát tett. A PhD. fokozatot 2016-ban a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola „Oktatástörténeti Program” keretén belül szerezte meg. Kutatási eredményeit rendszeresen publikálja és bemutatja hazai és nemzetközi konferenciák keretén belül, melyek főként a gyógypedagógia területéhez kapcsolódnak, és összefüggnek PhD. munkájával is: Egy kísérlet Magyarországon az 1940-1950-es években az értelmi fogyatékosok pedagógiájának megújítására. Jelenleg érdeklődési területéhez kapcsolódik a szociálpedagógia, továbbá a médiapedagógia egyes területeinek vizsgálata is. Jelentősebb publikációja: Gál Anikó (2017): A gyógypedagógiai oktatás tartalmi megújításának kísérlete hazánkban. GlobeEdit Kiadó, 359.p. ISBN 978-620-2-48617-0. Képzésfejlesztéssel kapcsolatos feladatokban is részt vállalt, szakfelelős feladatot is ellát. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottságának tagja (2008-) és az SZTE JGYPK Minőségirányítási és Minőségértékelési Bizottság tagja (2017-) is. 2016. szeptember óta a “Nyitott Szemmel” (NYISZ) Tehetséggondozó Kutatóműhely egyik társvezető mentora. Ennek keretén belül a hallgatók hazai és nemzetközi konferenciákon vettek részt, kutatási eredményeiket tudományos szakfolyóiratokban publikálták, és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is sikeresen továbbjutottak.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek