Bezár

Kutatás

Forró Lajos Dr.

Forró Lajos Dr.

2017. október 30.
1 perc

Közkapcsolati dékánhelyettes

Tanszékvezető egyetemi docens

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Mozgóképkultúra Tanszék

Telefon: +3662546051

E-mail: forro@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10036786

Kutatási terület: A Délvidék története 1941–45.


Főiskolai tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, egyetemi tanulmányait a SZTE BTK-n végezte. 2016-ban szerzett PhD fokozatot történelemtudományok tudományágban a Debreceni Egyetem Történelmi és néprajzi doktori iskolájában. („Az 1944/45-ös partizánmegtorlás Magyarkanizsán és környékén, a levéltári iratok tükrében”)


Végzettségei: Történész, könyvtáros, újságíró.


1992-ben kezdett el foglalkozni a délvidéki magyarok 1944–45. évi tragédiájával. 1995-ben jelent meg első könyve, azóta számos publikációja látott napvilágot a témával kapcsolatban, több konferencia szervezője, tanulmánykötet szerkesztője. Alapító tagja a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesületnek, a Fiatalok a Dél-alföldi Médiában Alapítvány elnöke, a Vajdaság Kutató Központ Egyesület tagja, A Délvidék Kutató Központ alelnöke, a SZAB Délvidék Kutató Központ Munkabizottság tagja, a Délvidéki Szemle történettudományi folyóirat szerkesztője, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar tagozatának tagja.


Az 1944–45-ös délvidéki események feltárása és tisztázása, valamint a magyar és a szerb nép közötti megbékélési folyamat sikere érdekében végzett tevékenysége elismeréseként 2015-ben, a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta neki.


2018 óta a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók képviselője az SZTE Szenátusában.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek