Bezár

Kutatás

Fáyné Dombi Alice Prof. Dr.

Fáyné Dombi Alice Prof. Dr.

2017. október 27.
2 perc

Professzor Emerita

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546340

E-mail: dalice@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10007382

FayneDombiAliceMini

1976 óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, illetve jogelőd intézményeiben. 10 évig az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszéket vezette, 12 évig volt az Óvóképző Szakcsoport vezetője. 2017-ben nevezték ki egyetemi tanárnak, 2018-ban Pro Facultate kitüntetést, 2020-ban Professzor Emerita címet kapott.


Magyar szakos tanári és pedagógia szakos előadói diplomája van, 1978-ban dr. univ., majd 1989-ben CSc fokozatot szerzett pedagógiából. 2012-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. 1998-ban Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott. Orosz, német és francia nyelvvizsgákkal rendelkezik.


Több országos szakmai-tudományos bizottságban tevékenykedik, többek között az MTA Pedagógusképzési Bizottság Didaktika Albizottságában, a Pedagógusképzési Albizottságban, Szociálpedagógiai Albizottságban. Több mint tíz éve tagja az SZTE BTK Doktori Tanácsának, témavezető, és oktató az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolában, részt vesz a tudományos minősítő munkában (ELTE, SZTE, PTE, SOTE). Közel 40 alkalommal vett részt tudományos (PhD) minősítő munkában. Több . szakmai-tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Folyamatos pályázati és szakértői tevékenységet folytat.


Tizenkét szak akkreditációs tevékenységét irányította, a MAB akkreditációs szakértője. Négy akkreditált BA és MA képzés felelőse volt, többek között az Óvodapedagógus BA szak, továbbá a mentor képzés felelőseként dolgozott. Részt vett a tanári mester szakok akkreditációs folyamatában is, több pedagógus továbbképzési programot dolgozott ki.


Kutatási területe: a kulturális emlékezet, pedagógiai emlékezet narratíváinak feldolgozása 19. századi magyar-francia és -német források elemzésével; továbbá gyermekvédelmi témák, különös tekintettel az óvodáskorú gyermekek életeseményeire.


Három szakmai könyvsorozat szerkesztője, 8 monográfia, szakkönyv szerzője (ebből kettő külföldi egyetemen jelent meg), 15 kötet szerkesztője továbbá 180 tanulmánya jelent meg minősített folyóiratokban és könyvfejezetként. Tudományos közleményeire a független hivatkozások száma: több mint 450. Kutatási eredményeit több mint 170 hazai és külföldi minősített konferencián ismertette, nemzetközi konferencia tisztséget 25 alkalommal látott el.


Személyes honlap: http://sites.google.com/site/drdombialice/

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek