Bezár

Kutatás

Farkas Zsuzsanna Dr.

Farkas Zsuzsanna Dr.

2017. november 06.
2 perc

Főiskolai tanár

Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

Általános és Környezetfizikai Tanszék

Telefon: +3662544746

E-mail: zfarkas@physx.u-szeged.hu vagy farkas.zsuzsanna@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10010060

Foto_a_honlapra

Farkas Zsuzsanna 1981-ben végzett a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, kémia-fizika tanárszakon. 1985-ben egyetemi doktori fokozatot, 1997-ben PhD-fokozatot szerzett. 1981 óta dolgozik egyetemünkön, 1981-2003 között a Természettudományi Karon, 2003 óta a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. 2013 óta az Általános és Környezetfizikai Tanszék tanszékvezetője.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon a Műszaki Szakoktató – jelenleg Szakoktató – BSc-képzés sikeres akkreditációjában szakfelelősként, majd több tantárgy tantárgyfelelőseként és oktatójaként vett és vesz részt. Számos tantárgy tantárgyfelelős oktatója a Természettudományi és Informatikai Kar fizika BSc és fizikatanár képzésében.

2007-től közreműködik a JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástára Fizika Tárának kialakításában és működtetésében, a Kutatók Éjszakája és Múzeumok Éjszakája tanszéki programok megszervezésében.

10 éve szervezője a Tanszéken megvalósuló egyetemi felvételi felkészítő foglalkozássorozatoknak fizikából, amelyet eredményes pályázati tevékenysége is támogat. Ehhez is kapcsolódva a Fizika Tanszék 16 év óta ad otthont a megyei Kormányhivatal felkérésére az emelt szintű fizika érettségi szóbeli fordulójának.

Több mint 100 publikáció (tudományos közlemény, konferencia-előadás, középiskolai tankönyv és kiadvány, egyetemi elektronikus és papíralapú jegyzet) szerzője, szerzőtársa, alkotó szerkesztője. Jelenleg fő kutatási területei a drámapedagógiai módszerek fejlesztése a fizika tanításában, illetve a tudományos ismeretterjesztés formáinak és lehetőségeinek vizsgálata.

Nyelvismeret: Angol nyelvből középfokú, C-típusú nyelvvizsgával, orosz nyelvből szakmai nyelvvizsgával rendelkezik.

A Magyar Akkreditációs Bizottság Természettudományi Bizottságában 2016 óta szakértő, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak 1980 óta tagja, több ciklusban volt a Csongrád megyei Csoport vezetőségi tagja.

A tanárképzésben és a tudományos ismeretterjesztésben végzett munkáját a JGYPK dékánja 2010-ben Pro Iuventute Emlékplakettel, az SZTE rektora 2017-ben Rektori Elismerő Oklevéllel, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2021-ben Marx György Felsőoktatási Díjjal jutalmazta.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek