Bezár

Kutatás

Drahota-Szabó Erzsébet Prof. Dr.

Drahota-Szabó Erzsébet Prof. Dr.

2017. november 07.

Általános és tudományos dékánhelyettes, intézetvezető egyetemi tanár

Nemzetiségi Intézet

Német és Német Nemzetiségi Tanszék

Telefon: +3662544766

E-mail: drahota-szabo.erzsebet@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10012211

F1_fotoDrahota-Szabó Erzsébet egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának általános és tudományos dékánhelyettese, intézet- és tanszékvezető. Német, magyar és orosz szakos középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Az MTMT-ben több mint 170 tétel szerepel a neve alatt; a publikációira való hivatkozások száma meghaladja a 300-at; több mint 120 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint meghívott előadóként. Fő kutatási területe a kontrasztív nyelvészet [vö. pl. Kontrastive Sprachbetrachtung (2007) c. monográfiáját], ezen belül is a kontrasztív frazeológia [vö. pl. Deutsche Phraseologie aus intra- und interlingualer Perspektive (2021) c. Ausztriában megjelent monográfiáját]. Kontrasztív grammatikát, lexikológiát és frazeológiát hosszú évek óta rendszeresen külföldön is oktat vendégprofesszorként (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt). Tankönyveit a némettanárképzésben használják [vö. Sprachwissenschaftliches Basiswissen für angehende DaF- und DaZ-Lehrende und für Germanistikstudierende, Band 1 (2022); Einführung in die Sprachwissenschaft (2015); Morphologie des Deutschen im Überblick (2015); Das Verb (2010); Arbeitsmaterialien zur germanistischen Linguistik I.-II. (2009)]. Intenzíven kutatja a nyelvi kreativitás fajtáit [vö. monográfiáját: Nyelvi játékok. Kreativitás a viccekben, a reklámnyelvben, a sajtónyelvben és irodalmi szövegekben (2005)]. Érdeklődése középpontjában az utóbbi években a fordítástudomány áll, ezen belül a reáliakutatás [vö. Realien – Intertextualität – Übersetzung c. Németországban megjelent monográfiáját (2013), ill. Fordíthatóság, fordíthatatlanság és ami közötte van (2015) c. könyvét]. Az SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának törzstagja; több folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja, ill. a tudományos tanácsadó testület tagja (Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények; Cathedra Magistrorum; Linguistische Treffen in Wrocław).

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek