Bezár

Kutatás

Dorka Péter

Dorka Péter

2022. március 09.
2 perc

Mesteroktató

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Tanítóképző Tanszék

E-mail: dorka.peter@szte.hu

Iroda: Hattyas u. 10. 5. épület. 104. iroda

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026425

Iskolai tanulmányait a testnevelés és sport iránti elköteleződése adja. Ennek megfelelően a JGYTF-en 1998-ban általános iskolai testnevelő-rekreáció szakos végzettséget, a PTE-en középiskolai testnevelő tanári végzettséget szerzett.

PhD abszolutóriumot a PTE Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskolájában szerezte.

Szakvizsgázott pedagógusi okleveleit először a Gál Ferenc Főiskolán szerezte mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen. Az SZTE által indított Holland-Magyar intézményvezető és középvezetői szakvizsga követelményeit is teljesítette. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen folytatat szakvizsga tanulmányokat, amelynek címe gyógytestnevelés az óvodában, iskolában.

A JGYTFK-n szerezte orosz nyelv és irodalom szakos oklevelét, amelynek eredményeként felsőfokú nyelvvizsga követelményeket is teljesítette.

Az egyetemi oktatói tevékenységét 1998-ban kezdte a JGYTF Testnevelési Tanszéken tanársegédként, majd adjunktusi beosztásban. Később az Intézetben sportági szakcsoportvezetői feladatot, tantárgyfelelelősi tevékenységet látott el. A Testnevelési és Sporttudományi Intézetben fő oktatási területe a gimnasztika, rekreáció elmélet és módszertan, a küzdősportok és az edzéselméleti ismeretek, motoros képességek elméleti kurzusai voltak. Egyéb intézeti feladata volt a rekreációs sítáborok, rekreációs zárótáborok és a turisztikai táborok szervezése vezetése.

2016 szeptemberétől szakgimnáziumi pedagógusi életpályára váltott, ahol sok tapasztalattal gazdagodott. tapasztalatát segítette az osztályfőnöki és munkaközösség vezetői megbízatás is.

2020 júliusától azonban visszatért az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet Tanítóképző Tanszékére, ahol a testnevelés és sporttudományi elméleti és gyakorlati kurzusokat oktatja.

Szakképesítéseiben, edzői tevékenységében látható a mozgáskultúra sokrétűsége, hiszen a következő szakterületek követelményeit ismeri, tudja és ezáltal bizonyítványokkal, oklevelekkel rendelkezik:

• evezős edző, sportszervező menedzser

• röplabda sportedző

• kick-boksz sportedző

• síoktató (magyarországi SMSZ végzettséggel, és a szlovéniai nemzeti síoktatói végzettséggel is rendelkezik).

Tagja az SZTE JGYPK Gyakorlati Képzési Bizottságnak.

Módszertani szakértője volt az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványának, ahol feladata volt a sport és rekreációs táboroztatással kapcsolatos módszertani és egyéb ismeretterjesztő munkák írásos elkészítése.

Sportszakmai munkájának köszönhetően több sportszövetségnek, egyetemi sportszövetségnek is volt korábban tagja, referense, jelenleg sportegyesületi elnöki pozíciót tölt be.

Több mint egy évtizede részt vesz a középszintű és emeltszintű testnevelés érettségi folyamatában, mint tantárgyi bizottsági elnök valamint Kormányhivatali megbízott.

Több mint két évtizede táborvezető Balatonkenesés, a szegedi székhelyű Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálatának a Gyermek és Ifjúsági Táborában.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek