Bezár

Kutatás

Bernáth András Dr.

Bernáth András Dr.

2017. október 11.
2 perc
Egyetemi adjunktus

Alkalmazott Humántudományi Intézet

Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék

Telefon: +3662546319

E-mail: bernath.andras@szte.hu

Oktatói szoba: Hattyas sor 10. VI. épület, 6136.szoba

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026988

Bernáth András egyetemi adjunktus, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatója (Alkalmazott Humántudományi Intézet, Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport). Angol szakos nyelvtanári és középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Doktori (PhD) fokozatát nyelv- és irodalomtudományból Belgiumban, a Louvaini Katolikus Egyetemen (Université Catholique de Louvain) szerezte, disszertációjának címe: Hamlet, the Ghost and the Model Reader: The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet. Több mint 40 tudományos publikáció szerzője, a közelmúltban megjelent monográfiájának címe: Hamlet és a Szellem: A színjáték célja Shakespeare korában (JGYF Kiadó, 2021). Számos előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon. Fő kutatási területe az angol reneszánsz irodalom, főként Shakespeare és kortársainak drámái és azok modern recepciója, szemiotika és szimbólumkutatás. A tanszék fő kutatási profiljához kapcsolódva az irodalomtudomány mellett a nyelvtudomány területeit is kutatja, az alkalmazott nyelvészet és az angol nyelvoktatás témaköreiben, különösen az angol szaknyelv (ESP), illetve a tartalom és a nyelv integrált tanulásának (CLIL) és tanításának kérdéseit, és e témakörökben is publikált. Jelenleg angol nyelvet, irodalmat és gyermekirodalmat oktat a kar tanító szakos alapképzésében angol választható műveltségi területen, valamint szaknyelvi kurzusokat a szaktárgyak oktatása idegen nyelven szakirányú továbbképzésen, a gyógypedagógia szakos hallgatóknak és a felsőoktatási szakképzésen; korábban számos további kurzust tartott a karon és a BTK-n. Kurzusait angol nyelven tartja, ezért azokon külföldi Erasmus-hallgatók is rendszeresen részt vesznek. Külföldön is több alkalommal tanított vendégoktatóként az Erasmus oktatói mobilitás keretében, pl. Angliában (University of Portsmouth, School of Languages and Area Studies), illetve Ausztriában (Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien). A Magyar Shakespeare Bizottság és a World Shakespeare Association tagja.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

 • *
  már
  6
  SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
  11:00 - 18:00
  SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
  11:00 - 18:00
 • *
  már
  9
  SZTE JGYPK Rajz-és művészettörténet Tanszék földszintje, a frissen felavatott Vinkler Galéria aulája (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
  16:00 - 18:00
  SZTE JGYPK Rajz-és művészettörténet Tanszék földszintje, a frissen felavatott Vinkler Galéria aulája (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
  16:00 - 18:00

Kapcsolódó hírek