Bezár

Kutatás

Benkő Zsuzsanna Dr.

Benkő Zsuzsanna Dr.

2017. október 11.
2 perc

Professzor Emerita, nyugalmazott főiskolai tanár

Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

Egészségszociológia és Életmód Tanszék

Telefon: +3662544737

E-mail: BenkoZsuzsanna@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10009851

Doktori.hu: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=8659

BenkoZsuzsannaMini2

Benkő Zsuzsanna professzor emerita, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán (Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet).

1976-ban a JATE-n történelem szakos, 1986-ban az ELTE-n szociológus diplomát szerzett. Kandidátusi fokozatot 1991-ben szerzett, 2000-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen. 1995-ben alapította meg az akkor Alkalmazott Egészségtudományi Tanszéket, mely 2007-től önálló Intézetté vált és 2016. augusztus 31.-ig a vezetése alatt működött.

Létrehozta Magyarország legelső Egészségfejlesztő műhelyét, mely nagy hazai és nemzetközi reputációval rendelkezik, valamint létrehozta a karral együtt 12 magyarországi felsőoktatási intézményből álló országos hálózatát, melyek mindegyikén a Kar kihelyezett képzései folytak. Ezzel párhuzamosan 2001-ig a Dél-Alföldi Régió Mentálhigiénés Programiroda régióvezetői feladatait is ellátta. 1998 és 2002 között a Kar általános főigazgató-helyettese, 1999 és 2003 között a kari Integrációs Bizottság valamint Társadalmi Bizottság elnöke. 2014-ben a Kari Stratégiai Bizottság felkért tanácsadó szakembere. 1999-ben alapító tagként hozta létre a Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottságán belül az Egészségfejlesztés Munkabizottságot, melynek 2019-ig elnöke. 2015-ben alakult meg a Szegedi Tudományegyetemen az Egészségtudományok Platform, mely az SZTE Egészségtudományokkal foglalkozó karainak, műhelyeinek kínál szakmai fórumot. E platform társadalomtudományi területi elnökhelyettesi tisztségét tölti be. A Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájának elismert témavezetője. A magyarországi egészségfejlesztés úttörő szakembere, a legkorszerűbb nemzetközi egészségfejlesztő trendek folyamatos nyomonkövetésével és integrálásával gondoskodott a magyar egészségfejlesztő szakember utánpótlás biztosításáról. Jelentős önálló szakalapítási és szakindítási tevékenységet tudhat magáénak. Tudományos kutatási témája 2001-ig nemzetközi politológiai, politikai szociológiai jellegű, 2002-től az egészségfejlesztés elmélete, valamint család-, életmód- és egészségszociológiai témák. Két önálló kötete jelent meg. Több magyar és angol nyelvű könyvet szerkesztett önállóan és szerkesztőtársakkal, hazai és külföldi folyóiratokban publikált, hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon szerepelt. A Szegedi Egészségfejlesztés Kutatóműhely vezetője volt 2017. augusztus 31-ig, és aktív kutatója azóta is, számos nemzetközi kutatási, oktatási pályázat bizonyult sikeresnek szakmai vezetése, valamint aktív részvétele alatt. 2013-ban Pro Iuventute Kiváló Dolgozó, 2015-ben pedig Pro Facultate kitüntetést kapott.

A Professzor Emerita cím birtokosaként továbbra is oktat az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet nappali és levelező képzéseiben, valamint részt vesz az intézet pályázati formában megvalósuló kutatási, jegyzetírói tevékenységeiben.

Több évtizedes egészségfejlesztő, mentálhigiénés tanárképzési, tanártovábbképzési tapasztalatait kamatoztatta szakmai programvezetőként a Szeged-Csanádi egyházmegyében 2017-2021 időszakban megvalósult „Egészségfejlesztő, lelki egészségfejlesztő hálózatépítés a Szeged-Csanádi Egyházmegye köznevelési intézményeiben” címet viselő projektben. A projekt gyakorlatorientált, több szintű, egymásra épülő pedagógustovábbképzést, tananyagfejlesztést, kutatást és hálózatépítést foglalt magában.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek