Bezár

Tanulmányi hírek

news_jgypk1

Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók részére

Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók részére

2021. április 05.
3 perc

A 2021. júniusi záróvizsgára jelentkezés űrlap a Modulo programban 2021. április 2. 10:00 órától nyílik meg.

A jelentkezés határideje minden szakon és képzési szinten: 2021. április 23. 23:59. Az osztatlan tanárképzésben végző hallgatók a szakdolgozat központilag meghatározott korábbi leadási határideje okán 2021. április 15. 23:59-ig jelentkezhetnek!


A fenti határidő lejáratát követően további jelentkezés semmilyen indokra tekintettel nem engedélyezhető!


A szakdolgozat és/vagy portfólió feltöltési határidői:

• osztatlan tanárképzésben (szakdolgozat): 2021. április 15.

• alapképzésen, bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen: (VÁLTOZÁS!) 2021. április 30.

• Inkluzív fejlesztő szakpedagógus szakirányú továbbképzésen, valamint Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzésen: 2021. május 11.

osztatlan tanárképzésben és tanári mesterképzésen (portfólió): május 20.

• felsőoktatási szakképzésen: 2021. május 21.


A szakdolgozat és a portfólió beadás első sorban elektronikus formában (MODULO-ba feltöltve) történik. A MODULO-ba történő kötelező feltöltésen túl a szakot gondozó intézet/tanszék tájékoztatása alapján a szakdolgozat és a portfólió beadásának egyúttal e-mailen vagy az arra létrehozott CooSpace felületen is meg kell történnie. Bekötött példány leadása nem elvárás.


Felhívjuk figyelmüket, hogy a záróvizsgára jelentkezés a szakdolgozat és/vagy portfólió feltöltési határidejétől független! A dolgozatokat a már elküldött jelentkezés csatolt űrlapjaként kell feltölteniük. A beadott űrlapot a Modulo főoldalán a „Folyamatban” mappában tudják ismételten megnyitni. A záróvizsgára jelentkezés részletes tájékoztatóját az űrlapon az „i” – re kattintva találják, kérjük, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni és a leírtak szerint eljárni!


A záróvizsgák 2021. június 7 - 18. időszakban kerülnek megszervezésre.


A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2021. május 25 - 2021. június 2-ig, a teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak szintén 2021. június 2-ig tart. (Az elmaradt teljesítés rögzítését a fenti határidőig a tárgyat oktató intézetben/tanszéken kell kérni! )


A vizsgák és a záróvizsga időpontjától eltérő időben szervezett szakdolgozatvédés megvalósítása tanszéki/intézeti hatáskör, azok az érvényben lévő járványügyi előírásokhoz alkalmazkodva kerülnek megszervezésre. Kérjük, folyamatosan figyeljék a közzétett híreket és a feltételekről érdeklődjenek a szakjukat gondozó tanszéknél/intézetnél!

A záróvizsgák lebonyolításáról szintén az aktuális járványügyi előírások szerint intézkedünk, a jelentkezett hallgatókat várhatóan május hónap második hetében a CooSpace felületén az adott bizottság színteréhez rendeljük, ezáltal értesülnek a záróvizsga időpontjáról és helyszínéről/színteréről is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az eredeti beosztás módosítására nincs lehetőség, tehát mindenkinek abban az időpontban kell a záróvizsgát teljesítenie, amikorra időpontot kap!


A kommunikáció első sorban elektronikus úton, e-mailben történik, így kérjük, hogy a Neptun rendszerben az e-mail címüket szíveskedjenek aktualizálni, valamint ugyanitt és a CooSpace felületén a profiladataik között állítsák be, hogy e-mail értesítést kapjanak, ha valamely felületen új hír jelenik meg vagy üzenet érkezik.


Amennyiben a tantervi követelmények ellenőrzése során hiányosságot találunk, e-mailben küldünk értesítést. Az e-mail értesítés sikertelensége esetén a CooSpace-n az adott színtérben, privát üzenetben megkíséreljük elérni a hallgatót, azonban további kapcsolatfelvételi módot nem keresünk. A Tanulmányi Osztály a CooSpace üzeneteket az értesítések kiküldését követően nem kezeli, így azokra e-mailben szíveskedjenek reagálni.


Az érvényben lévő járványügyi rendelkezések alapján az oklevélátadó ünnepségről, az aktuális tudnivalókról, esetleges változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, kérem, rendszeresen figyeljék a CooSpace hallgatói színterét, a kari honlapon található Tanulmányi Híreket, valamint a közösségi oldalainkat!


Szeged, 2021. április 1.


Faragó Zita

a Tanulmányi Osztály vezetője


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek