Bezár

Tanulmányi hírek

news_jgypk

Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók részére

Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók részére

2020. november 03.
3 perc

A 2021. januári záróvizsgára jelentkezés űrlap a Modulo programban 2020. november 3. 12:00 órától nyílik meg.

A 2021. januári záróvizsgára jelentkezés határideje: 2020. november 20. 23:59.


A fenti határidő lejáratát követően további jelentkezés semmilyen indokra tekintettel nem engedélyezhető!


A szakdolgozat és/vagy portfólió feltöltési határidői:

osztatlan tanárképzésben (szakdolgozat): 2020. november 15.

alapképzésen, bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen: 2020. november 20.

osztatlan tanárképzésben és tanári mesterképzésen (portfólió): 2020. december 20.

felsőoktatási szakképzésen: 2020. december 20. 


A szakdolgozat és a portfólió beadás első sorban elektronikus formában (MODULO-ba feltöltve) lehetséges, a szakot gondozó intézet/tanszék azonban bekötött példány leadását is kérheti, így erre vonatkozóan szíveskedjenek ott érdeklődni!


Felhívjuk figyelmüket, hogy a záróvizsgára jelentkezés a szakdolgozat és/vagy portfólió feltöltési határidejétől független! A dolgozatokat a már elküldött jelentkezés csatolt űrlapjaként kell feltölteniük. A beadott űrlapot a Modulo főoldalán a „Folyamatban” mappában tudják ismételten megnyitni. A záróvizsgára jelentkezés részletes tájékoztatóját az űrlapon az „i” – re kattintva találják, kérjük, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni és a leírtak szerint eljárni.


A záróvizsgák 2021. január 18-22. időszakban kerülnek megszervezésre.


A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2020. december 14 - 2021. január 8-ig, a teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak 2021. január 11-ig tart. (Az elmaradt teljesítés rögzítését a fenti határidőig a tárgyat oktató tanszéken kell kérni! )


A vizsgák és a záróvizsga időpontjától eltérő időben szervezett szakdolgozatvédés megvalósítása tanszéki/intézeti hatáskör, azok az érvényben lévő járványügyi előírásokhoz alkalmazkodva kerülnek megszervezésre. Kérjük, folyamatosan figyeljék a közzétett híreket és a feltételekről érdeklődjenek a szakjukat gondozó tanszéknél/intézetnél!


A záróvizsgák lebonyolításáról szintén az aktuális járványügyi előírások szerint intézkedünk, a jelentkezett hallgatókat várhatóan december hónap második hetében az adott bizottság színteréhez rendeljük, ezáltal értesülnek a záróvizsga időpontjáról és helyszínéről is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az eredeti beosztás módosítására nincs lehetőség, tehát mindenkinek abban az időpontban kell a záróvizsgát teljesítenie, amikorra időpontot kap!


A kommunikáció első sorban elektronikus úton, e-mailben történik, így kérjük, hogy a Neptun rendszerben az e-mail címüket szíveskedjenek aktualizálni, valamint ugyanitt és a CooSpace felületén a profiladataik között állítsák be, hogy e-mail értesítést kapjanak, ha valamely felületen új hír jelenik meg vagy üzenet érkezik.


Amennyiben a tantervi követelmények ellenőrzése során hiányosságot találunk, e-mailben küldünk értesítést. Az e-mail értesítés sikertelensége esetén a CooSpace-n az adott színtérben, privát üzenetben megkíséreljük elérni a hallgatót, azonban további kapcsolatfelvételi módot nem keresünk. A Tanulmányi Osztály a CooSpace üzeneteket az értesítések kiküldését követően nem kezeli, így azokra e-mailben szíveskedjenek reagálni.


A jelenleg fennálló rendkívüli helyzet a hallgatók részéről is rugalmasságot és nagyobb önállóságot kíván meg, így kérjük, fokozottan figyeljék a tájékoztatókat és értesítéseket! Minden aktualitásról a lehető legrövidebb időn belül értesítjük önöket.


Szeged, 2020. november 3.


Faragó Zita

a Tanulmányi Osztály vezetője


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek