Bezár

Tanulmányi hírek

Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók részére

Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók részére

2020. április 17.
3 perc

A rendkívüli járványhelyzet következtében kialakult helyzetre tekintettel a JGYPK vezetése – összhangban az egyetemi rendelkezésekkel – az alábbi módosításokról határozott.

Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók részére (.pdf)


1) A Modulo programban a 2020. júniusi záróvizsgára jelentkezés határidejét 2020. április 30-ig meghosszabbítjuk. A fenti határidő lejáratát követően további jelentkezés semmilyen indokra tekintettel nem engedélyezhető!


2) A szakdolgozat és portfólió feltöltési határidői a korábbi tájékoztatóban leírtak alapján módosultak:

 alapképzésen, mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen: 2020. május 4.

 osztatlan tanárképzésben és tanári mesterképzésen:

2020. május 4., a portfólió leadás

határideje: 2020. május 20.

 felsőoktatási szakképzésen: 2020. május 20.


Az idei félévben kizárólag elektronikus formában (MODULO-ba feltöltve) lehetséges a szakdolgozat és a portfólió beadás, bekötött példány tanszéken történő leadása nem kérhető!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a záróvizsgára jelentkezés a szakdolgozat és/vagy portfólió feltöltési határidejétől független! A dolgozatokat a már elküldött jelentkezés csatolt űrlapjaként kell feltölteniük. A beadott űrlapot a Modulo főoldalán a „Folyamatban” mappában tudják ismételten megnyitni. A záróvizsgára jelentkezés részletes tájékoztatóját az űrlapon az „i” – re kattintva találják, kérjük, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni és a leírtak szerint eljárni.


3) A 2019/2020. tanév rendje nem módosul!

A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2020. május 11- 2020. május 25-ig, a teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak 2020. május 27-ig tart. Az elmaradt teljesítés rögzítését a tárgyat oktató tanszéken kell kérni!


4) A vizsgák és a záróvizsga időpontjától eltérő időben szervezett szakdolgozatvédés online valósul meg tanszéki/intézeti hatáskörben.


5) A 2020. júniusi záróvizsga időszakot az eredetileg meghirdetettől eltérően egy héttel meghosszabbítottuk, így a záróvizsgák 2020. június 02 – 20. között kerülnek megszervezésre online formában, melynek elsődleges színtere a CooSpace lesz. A hallgatókat az adott bizottság színteréhez rendeljük, ezáltal értesülnek a záróvizsga időpontjáról és

helyszínéről is.


Felhívjuk figyelmüket, hogy az eredeti beosztás módosítására nincs lehetőség, tehát mindenkinek abban az időpontban kell a záróvizsgát teljesítenie, amikorra időpontot kap!


A tételhúzás minden esetben online valósul meg és a vizsgát a hallgatónak felkészülési idő nélkül kell megkezdeni. Ezt a körülményt természetesen a bizottság is figyelembe veszi, éseszerint vizsgáztat.


A sikeres online vizsgáztatás lebonyolításához szükséges kamera, mikrofon, működő széles sávú internetkapcsolat, erre alkalmas okos eszköz vagy számítógép. Kérjük, hogy a vizsga idejére lehetőségeikhez mérten igyekezzenek a szükséges, felsorolt technikai feltételeket biztosítani.


6) A jelen helyzetben a kommunikáció elektronikus úton, e-mailben történik, így kérjük, hogy a Neptun rendszerben az e-mail címüket szíveskedjenek aktualizálni legkésőbb 2020. május 5-ig, valamint ugyanitt és a CooSpace felületén a profiladataik között állítsák be, hogy e-mail értesítést kapjanak, ha valamely felületen új hír jelenik meg vagy üzenet érkezik.


Amennyiben a tantervi követelmények ellenőrzése során hiányosságot találunk, e-mailben küldünk értesítést. Az e-mail értesítés sikertelensége esetén a CooSpace-n az adott színtérben, privát üzenetben megkíséreljük elérni a hallgatót, azonban további kapcsolatfelvételi módot nem keresünk. A Tanulmányi Osztály a CooSpace üzeneteket az értesítések kiküldését követően nem kezeli, így azokra e-mailben szíveskedjenek reagálni.


7) A 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 6 § értelmében, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.


A jelenlegi rendkívüli helyzet a hallgatók részéről is rugalmasságot és nagyobb önállóságot kíván meg, így kérjük, fokozottan figyeljék a tájékoztatókat és értesítéseket. Minden aktualitásról a lehető legrövidebb időn belül értesítjük önöket.


Jó egészséget, sikeres felkészülést és vizsgaidőszakot kívánva, tisztelettel:


Szeged, 2020. április 15.


Dr. Döbör András

dékán

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek