Bezár

Tanulmányi hírek

tanulmanyi_hirek11_1170x430

Nappali- és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója - 2023/24-es tanév I. félév

Nappali- és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója - 2023/24-es tanév I. félév

2023. augusztus 22.
5 perc

1. számú tájékoztató:

A) Általános információk minden hallgatónak

B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés

C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés

D) Összevont kari naptár: 2023/2024. tanév rendje I. félév

Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.


A 2023/2024. tanév I. félév szorgalmi időszaka 2023. szeptember 11-én kezdődik és 2023. december 16-ig tart. Az oktatás nappali tagozaton jelenléti formában valósul meg. Levelező tagozatos hallgatók oktatási formája a szakjukat gondozó tanszék/intézet által meghirdetett módon valósul meg, szíveskedjenek ott érdeklődni.

A beiratkozása csak annak érvényes, aki legalább egy szakmai tantárgyat felvesz. Az aktív státuszhoz az önköltséges finanszírozási formában képzést folytató hallgatóknak az előírt önköltség első részletét is be kell fizetnie! Bármelyik hiányában a státusza passzív, még nem meghatározott lesz!

Az önköltség összegét a Hallgatói Szolgáltató Iroda (Szeged, Ady tér 10. sz., tel: 62/ 544-794) által meghatározott módon, a Neptun pénzügyi felületén kell befizetni az OTP Simple Pay alkalmazás segítségével.

Az önköltség összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának szeptember 11. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának október 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának november 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.

A 2023/2024. tanév I. félévére a kurzusfelvétel a https://neptun.szte.hu/ címen

- a kedvezményes (rangsoros) 2023. augusztus 28 – szeptember 2-ig,

- a versenyalapú (normál): 2023. szeptember 05 - szeptember 24-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik.


Ha a kurzusfelvétellel kapcsolatban bármilyen problémájuk adódik, keressék a szaktanszéket.

2023. szeptember 24-e után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére, leadására vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a Modulo programban október 9-ig.

A 2023/2024. tanév I. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a https://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/intezetek címre kattintva az illetékes Tanszék honlapján olvashatják.

Passzív félévet a hallgató a Modulo programban kérelmezhet 2023. október 9-ig.

Megfelelő indok esetén a TVSZ 6.6 pontja alapján szülés, továbbá betegség vagy váratlan ok miatt ezt követően is kérhető „határidőn túli passzív félév” a szorgalmi időszak utolsó napjáig, 2023. december 16-ig.


B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés 2023/2024. tanév I. félév

A záróvizsgák 2024. január 8 – január 12. között lesznek megtartva.

Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában és határidőig a MODULO programban arra jelentkeztek!

A 2024. januári záróvizsgára a jelentkezés határideje minden képzésen: 2023. november 20. (hétfő) 23:59 óra. (Az osztatlan tanárképzésben végző hallgatók a szakdolgozat központilag meghatározott korábbi leadási határideje okán 2023. november 15. 23:59-ig jelentkezhetnek!)

A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon!

A szakdolgozat leadás határideje előreláthatóan:

- osztatlan tanárképzésben: 2023. november 15.

- alapképzésen, bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen: 2023. november 20.

- tanári mesterképzésen (szakdolgozat és/vagy portfolió): 2023. december 20.

- felsőoktatási szakképzésen: 2023. december 20.

Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!

A szakdolgozat és a portfólió beadás kötelező jelleggel elektronikus formában, a Moduloban a már beadott és a főoldalon a „Folyamatban” mappában ismételten megnyitott záróvizsga jelentkezés csatolt űrlapjaként történik.

A Moduloba történő kötelező feltöltésen túl bekötött és/vagy spirálozott példány leadásáról a szakot gondozó intézet/tanszék rendelkezik, az általuk közzétett tájékoztatás az irányadó.

A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2023. december 11 - 2023. december 22. között.

A teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak 2023. december 29-ig tart. Az elmaradt teljesítés rögzítését a tárgyat oktató tanszéken kell kérni!

A 2011. évi CCIV. törvény 2022. december 20-án hatályba lépett módosítása (2022. évi LIX. törvény), valamint egyetemi és kari határozat alapján a végzős hallgatók mentesülnek az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga követelmények teljesítése alól.

A diploma és melléklete magyar és egy idegen (angol) nyelven kerül kiállításra.

A diplomaátadó ünnepség 2024. február 4-én lesz a JATIK Kongresszusi termében (6722 Szeged, Ady tér 10.). Erre vonatkozó részletes tájékoztatást a későbbiek során adunk.


C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés 2023/2024. tanév I. félév

A szakdolgozati témák az illetékes tanszéken, illetve a honlapjukon megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-nyomtatvanyok/szakdolgozati-230323 címen.

A kitöltött, aláírással és az egység bélyegzőjével ellátott szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a 2 vagy 3 szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a második szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, a 4 vagy 5 vagy 6 vagy 8 szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a harmadik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig a szakfelelős egységben adják le személyesen. A szakfelelős egység továbbítja az összegyűjtött témabejelentő lapokat a Tanulmányi Osztályra.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.

A Tanulmányi Osztályt elsősorban e-mailben a mellékelt linken található elérhetőségeken (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-osztaly-180924) vagy telefonon hétköznaponként 9-12 óra között kereshetik.

A személyes ügyfélfogadás a Moduloban igényelt és visszaigazolt időpontfoglalást követően a Tanulmányi Osztály nyitvatartási idejében (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/nyitvatartasi-ido/nyitvatartasi-idok) lehetséges!

A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a Modulo programban kell beadni, a Karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.

Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.

A diákigazolvány érvényesítésével és a Diákhitel engedményezési szerződéssel kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát (SZTE JATIK 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel: 62/544-794) keressék.

Az aktuális tudnivalókról a kari honlapon a tanulmányi hírekben (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek) a hallgatói CooSpace felületen, kari Facebook és Instagram oldalakon, valamint az intézetek/tanszékek honlapján található tájékoztatókból értesülhetnek, kérjük rendszeresen figyeljék!

A 2023/2024-es tanév I félév rendje IDE kattintva letölthető.

Szeged, 2023. augusztus 22.

Schachererné Farkas Melinda

Tanulmányi Osztályvezető-helyettes


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek