Bezár

Tanulmányi hírek

news_jgypk_1170x430_1

Nappali- és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója - 2021/22-es tanév, I. félév

Nappali- és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója - 2021/22-es tanév, I. félév

2021. szeptember 09.
5 perc
1. számú tájékoztató:
A) Általános információk minden hallgatónak
B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés
C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés
D) Összevont kari naptár: 2021/2022. tanév rendje I. félév

Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.


A 2021/2022. tanév I. félév szorgalmi időszaka 2021. szeptember 6-án kezdődik és 2021. december 11-ig tart. Az oktatás nappali tagozaton jelenléti formában indul, az aktuális járványügyi intézkedések alapján módosulhat. A Tanulmányi Osztály esetleges változásokról a hallgatói CooSpace felületen, valamint a kari fórumokon tájékoztatást ad. Levelező tagozatos hallgatók oktatási formája a szakjukat gondozó tanszék/intézet által meghirdetett módon valósul meg, szíveskedjenek ott érdeklődni.


A beiratkozása csak annak érvényes, aki legalább egy kreditpont értékű kötelező tantárgyat felvesz. Az aktív státuszhoz az önköltséges finanszírozási formában képzést folytató hallgatóknak az előírt önköltség első részletét is be kell fizetnie! Bármelyik hiányában a státusza passzív, még nem meghatározott lesz!


Az önköltség összegét a Hallgatói Szolgáltató Iroda (Szeged, Ady tér 10. sz., tel: 62/ 544-794) által meghatározott módon, a Neptun pénzügyi felületén kell befizetni az OTP Simple Pay alkalmazás segítségével.


Az önköltség összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának szeptember 10. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának október 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának november 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.


Amennyiben az önköltség összegét diákhitelből kívánja kiegyenlíteni az engedményezési kérelmet 2021. szeptember 15-ig kell eljuttatni a Hallgatói Szolgáltató Irodába (Szeged, Ady tér 10.), ennek módjáról ott kell érdeklődni.


A 2021/2022. tanév I. félévére a kurzusfelvétel a http://www.neptun.u-szeged.hu címen 

- a kedvezményes (rangsoros) 2021. augusztus 23 – augusztus 28-ig,

- a versenyalapú (normál): 2021. augusztus 30 - szeptember 19-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik.


Ha a kurzusfelvétellel kapcsolatban bármilyen problémájuk adódik, keressék a szaktanszéket vagy Sas Gabriella Oktatási Irodavezetőt a 62/544-765-ös számon vagy e-mailben a sas.gabriella@szte.hu címen.

2021. szeptember 19-e után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére, leadására vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a Modulo programban október 9-ig, különeljárási díj ellenében.


A 2021/2022. tanév I. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/intezetek-tanszekek címre kattintva az illetékes Tanszék honlapján olvashatják.


Passzív félévet a hallgató a Modulo programban kérelmezhet 2021. október 9-ig.

Megfelelő indok esetén a TVSZ 6.6 pontja alapján szülés, továbbá betegség vagy váratlan ok miatt ezt követően is kérhető „határidőn túli passzív félév”.
B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés 2021/2022. tanév I. félévA záróvizsgák 2022. január 10 – január 14. között lesznek. A vizsgáztatás módjáról a kormányzati rendelkezésektől függően tudunk majd tájékoztatást adni.

 

Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában és határidőig a MODULO programban arra jelentkeztek!


A 2022. januári záróvizsgára a jelentkezés határideje minden képzésen: 2021. november 22. (hétfő) 23:59 óra.


A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon!


A szakdolgozat leadás határideje előreláthatóan:

- osztatlan tanárképzésben: 2021. november 15.

- alapképzésen, bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen: 2021. november 22.

- tanári mesterképzésen (szakdolgozat és/vagy portfolió): 2021. december 10.

- felsőoktatási szakképzésen: 2021. december 17.

Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!


A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2021. december 13 - 2022. január 4. között.


A teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak 2022. január 6-ig tart. Az elmaradt teljesítés rögzítését a tárgyat oktató tanszéken kell kérni!


Az oklevél megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások szerint kell teljesíteniük.


Aki az oklevél kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, az a diplomát a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg.

A diploma és melléklete magyar és egy idegen (angol) nyelven kerül kiállításra.


Amennyiben az érvényben lévő járványügyi rendelkezések lehetővé teszik az oklevélátadó ünnepség több turnusban, 2022. január utolsó vagy február első hétvégéjén kerül megrendezésre, a pontos időpontot és az erre vonatkozó részletes tájékoztatót a későbbiekben tesszük közzé.
C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés 2021/2022. tanév I. félév


A szakdolgozati témák az illetékes tanszéken, illetve a honlapjukon megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/aktualis-hirek/szakdolgozati-170123 címen.

Szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a négy szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a második szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, a hat szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a negyedik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, de legkésőbb szeptember 26-ig a Tanulmányi Osztályra juttassák el e-mailben scannelt dokumentumként vagy jó minőségű fotóként.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.


A mesterképzésben résztvevő tanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatáról szóló tájékoztató az SZTE Gyakorló Gimnázium www.gyakg.u-szeged.hu/jelolt oldalon és a JGYPK honlapján olvasható http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek címen.

A bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatos szabályzatokat a BTK Neveléstudományi Intézet honlapján a www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai olvashatják.


A Tanulmányi Osztályt elsősorban e-mailben a mellékelt linken található elérhetőségeken (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-osztaly-180924) vagy telefonon hétköznaponként 9-12 óra között kereshetik.


A személyes ügyfélfogadás a Moduloban igényelt és visszaigazolt időpontfoglalást követően a Tanulmányi Osztály nyitvatartási idejében (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/nyitvatartasi-ido/nyitvatartasi-idok) lehetséges!


A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a Modulo programban kell beadni, a Karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.

Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.

A diákigazolvány érvényesítésével és a Diákhitel engedményezési szerződéssel kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát (SZTE JATIK 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel: 62/544-794) keressék.


Az aktuális tudnivalókról a kari honlapon a tanulmányi hírekben (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek) a hallgatói CooSpace felületen, kari Facebook és Instagram oldalakon, valamint az intézetek/tanszékek honlapján található tájékoztatókból értesülhetnek, kérjük rendszeresen figyeljék!Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek