Bezár

Hírek

150_cover

150 éve a pedagógusképzésért - Neveléstudományi Konferencia

150 éve a pedagógusképzésért - Neveléstudományi Konferencia

2023. április 13.
9 perc

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar az idei évben ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A 2023-24-es Jubileumi Tanévben a Kar és az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet által megszervezett nagyszabású neveléstudományi konferenciával ünnepeljük meg ezt a kerek évfordulót.

A konferencia fő gondolatköre a hazai pedagógusképzés múltjára és jelenére fókuszál, de betekintést nyújt a neveléstudomány további rész- és határtudományaiba, mint pl. az óvodapedagógia, iskola pedagógia, a gyógypedagógia és a szociálpedagógia, a felnőttképzés elméletének és gyakorlatának múltjába és jelenébe is.


A konferencia időpontja: 2023. október 12-13.

A konferencia helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Főépülete. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Galéria:

150 éve a pedagógusképzésért - Neveléstudományi Konferencia

Videó:


Plenáris előadások:

Dr. Fizel Natasa - A 150 éves Juhász Gyula Pedagógusképző Kar története - professzionalizáció és intézményesülés

 

Németh Balázs: A személyiség-központú nevelés szerepe a folyamatos tanulás korában: A képességek és kompetenciák fejlesztésének trendje és kérdései a Készségek Európai Éve-2023 kapcsán


Józsa Krisztián - A motivációkutatás új trendjeiProgram

2023. október 12. (csütörtök)

9.00-10.00 Regisztráció

10.00-10.30 Megnyitó

Köszöntőt mond:

Prof. Dr. Rovó László az SZTE rektora, a Jubileumi Tanév fővédnöke

Dr. Döbör András JGYPK dékánja

10.30-12.00 Plenáris előadások

Fizel Natasa: A 150 éves Juhász Gyula Pedagógusképző Kar története - professzionalizáció és intézményesülés.

Józsa Krisztián: A motivációkutatás új trendjei

Németh Balázs: A személyiség-központú nevelés szerepe a folyamatos tanulás korában: A képességek és kompetenciák fejlesztésének trendje és kérdései a Készségek Európai Éve-2023 kapcsán

12.00-13.00 Szendvicsebéd

13.00-18.00 Szimpóziumok, szekció előadások

19.30-20.30 Maczelka Noémi zongora koncertje (Helyszín: SZTE Rektori Hivatal Díszterem)

20.30-21.30 Állófogadás (Helyszín: SZTE Rektori Hivatal Aula)


2023. október 13. (péntek)

10.00-11.30 Szimpóziumok, szekció előadások

11.30-12.00 Szendvicsebéd

12.00-13.30 Szimpóziumok, szekció előadások


RÉSZLETES PROGRAM

(Szimpóziumok, szekciók, poszterek)

Október 12. 13.00 – 14.30

Szimpóziumok


Egészségfejlesztés felsőfokon (Békési Imre terem)

Elnök: Tarkó Klára;  Opponens: Benkő Zsuzsanna

Tarkó Klára és Benkő Zsuzsanna: Egészségfejlesztő pedagógus képzés múltja és jelene a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán

Osváth Viola, Kis Bernadett és Lippai László: Lelki egészségfejlesztés a köznevelésben – utópia vagy realitás?

Nádudvari Gabriella Erika és Paizs Melinda Adrienn: Stíluskommunikáció az egészségfejlesztés tükrében

Mihálka Mária, Mátó Veronika és Pósa Gabriella: Családpedagógiai tanácsadás – lehetőség vagy szükséglet?


A XXI. század pedagógiai kihívásai (Tanácsterem)

Elnök: Petróczi Erzsébet; Opponens: Nagyné Dr. Hegedűs Anita,

Árpási Zoltán: A gazdasági és pénzügyi nevelés kihívása napjainkban

Szabóné Balogh Ágota: Digitális kultúrára nevelés

Homoki Andrea: A gyermeki reziliencia fejlesztése óvodában, iskolában

Sándor Zita: Kórházpedagógia kihívásai


Értékteremtés a szegedi logopédusképzésben (Tudástár előadó)

Elnök: Tóthné Aszalai Anett; Opponens: Magyar Adél

Tóthné Aszalai Anett: A szegedi logopédusképzés története

Radics Márta: Építkezés a múlt tapasztalataiból - A logopédusképzés gyakorlati kurzusainak megújítása

Pásztor Lilla: A fonológiai tudatosság és az olvasástanulás

Juhász Valéria: Olvasástanulást támogató szintezett kiadványok összehasonlítása

Havadi-Nagy Marian: A beszédhanghibák vizsgálata logatomokkal


Tematikus előadások


Módszerek az általános iskolában (1051)

Szekcióelnök: Tóth Sándor Attila

Kelemenné Nyári Mónika: Miért van így, miért ez történik? Fogalomalkotás egyszerűen, természetismeret órákon, alsó tagozatban

Oláh Ferenc: Nagyszéksós-tó. Milyen tantermen kívüli oktatási lehetőségeket kínál egy tanösvény és környezete?

Kegyesné Szekeres Erika: Az anyanyelvi kompetencia és a digitális közösségi kommunikáció összefüggéseiről a magyartanárok szemszögéből

Bajzik Éva: Koordinációs képességfejlesztés 11-16 éves korosztályban - Balance² mozgásterápiás edzésmódszerrel

Sós Katalin Mert a fizika szép - Adaptív motiváció fizikaórákon


Adalékok a gyógypedagógia tudományterületéhez (1154)

Szekcióelnök: Hosszu Tímea

Magyar Ágoston: Tananyagfejlesztés a könnyen érthető nyelv szabályrendszereinek alkalmazásával - európai kitekintés

Balogh Evelin: A sajátos nevelési igény (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) témakörének megjelenése a hazai tanítóképzésben

Hosszu Tímea: A ki nem mondott szavak és a társadalmi inklúzió összefüggései. A fogyatékos ember” fogalmának vizsgálata metaforakutatással

Sáfárné Csengődi Marianna: Generációk és a digitális világ a készségfejlesztő iskolai oktatásban

Bernáth András Gábor: A gyógypedagógiai angol szaknyelv oktatása: kommunikációfejlesztés, nemzetköziesítés és integráció


Október 12. 15.00 – 16.30

Szimpózium


Generációk oktatási és kulturális megközelítésben (1051)

Elnök: Keczer Gabriella; Opponens: Péterfi Rita

Bozsó Renáta, Patkósné Hanesz Andrea és Urbanik Tímea: „Ugyanaz a generáció – vagy mégsem?" A szegedi fiatalok olvasási szokásainak változásai egy évtized alatt

Fábián Dóra: Az angol nyelven való olvasás és ennek népszerűsítése az általános iskolai könyvtárban

Prágai Nikolett: Asszociációk az olvasásra

Hevesi Tímea: „... a vízben kell elmerítenem majd feloldanom a verset” – Haiku értelmezés középiskolásoknál

T. Molnár Gizella: A néptanítók szerepe a generációk tanulásában Eötvös népoktatási törvénye után

Bozsó Renáta, Jármai Erzsébet és Keczer Gabriella: A fiatalabb és az idősebb hallgatók tanulási motivációi a JGYPK levelező képzésein

Borsos Aranka: Munkaerő-toborzás és megtartás generációs megközelítésben


Tematikus előadások


Nőnevelés-történet (Békési Imre terem)

Szekcióelnök: Fizel Natasa

Stummer Krisztina: A hazai női felső kereskedelmi oktatásról kialakult kép összehasonlítása a korszak nőképével

Kerpics Judit: Mindennapi olvasmányok – Két kalendárium a 1850-es 1860-as évekből

Maisch Patrícia: A női olvasás kritikáinak felekezeti megközelítése a reformkorban

Maisch Patrícia: Honleányi tudományokkal felvértezve: Csapó Mária intézményes neveltetése és hatása

Tóth Sándor Attila: A II. RATIO EDUCATIONIS (1806) HUMANIÓRA-TANKÖNYVEIRŐL (Grigely József grammatikai, poétikai és rétorikai kompendiumai)


A pedagóguspálya nehézségei (Tanácsterem)

Szekcióelnök: Nagyné Hegedűs Anita

Ballai Ottó: Látencia a pedagógiai munkában

Gál Anikó: Pedagógusmesterség - Szociálpedagógusmesterség: egy konkrét kurzus bemutatásának tükrében

Nagyné Hegedűs Anita: A belső erőforrások fejlesztésének szükségessége a pedagógusképzésben

Szigeti Mónika Veronika: A kiégés és a megelőzésében szerepet játszó protektív faktorok vizsgálata egyetemi hallgatók körébe

Szakács Eszter: Munkamemória kapacitás összehasonlítása nyelvi és nem nyelvi szakos egyetemi hallgatóknál


Pedagógus stratégiák és nézetek, képességfejlesztés felnőtt korban (1154)

Szekcióelnök: Hódi Ágnes

Hódi Ágnes, Tary Blanka, Szenczi Beáta, Vígh Tibor és Fejes József Balázs: Tanárok és tanárjelöltek olvasási stratégiái: szisztematikus szakirodalmi áttekintés

Bajzik Éva: Kognitív képességfejlesztés felnőtt korban - absztrakt stratégiai társasjátékkal

Kovács-Berta Renáta Andrea: A szexuális nevelés helye és szerepe a pedagógus-képzésben

Fejes József Balázs, Vígh Tibor, Szenczi Beáta és Hódi Ágnes: Pedagógusi nézetek az olvasási stratégiák hasznosságáról és alkalmazhatóságáról


Poszterek – Helyszín: 1. emelet dékáni folyosó

Benkő Zsolt István, Dudás Tünde és Dürgő Hajnalka: A technika oktatásának evolúciója

Benkő Zsolt István, Dudás Tünde és Dürgő Hajnalka: A Technika Tanszék története Szegeden: múlt, jelen és jövő

Nagyné Hegedűs Anita: Az énhatékonyság szerepe a tanulói sikerességben

Roszik Dóra és Juhász Boglárka Anna: A nevelési stílusok hatása a performancia-minősítő helyzetekben jelentkező szorongásra


19.00-20.00. Maczelka Noémi zongora koncertje (Helyszín: SZTE Rektori Hivatal Díszterem)
20.00-21.00. Állófogadás (Helyszín: SZTE Rektori Hivatal Aula)

Október 13. 10.00-11.30.

Szimpóziumok


Képzésfejlesztéssel a sikeres együttnevelésért (Tanácsterem)

Elnök: Hosszu Tímea; Opponens: Tóthné Aszalai Anett

Hosszu Tímea és Ladányi Lili: Válaszok a sokszínűség kezelésére a köznevelésben

Krausz Anita: Gyógypedagógusok IKT ismeretének jellemzői

Mucsiné Erdei Mónika: Tananyagfejlesztés az együttnevelésben dolgozó pedagógusok digitális módszertani kultúrájának megújítása érdekében

Fazekasné Fenyvesi Margit: Fonomimika az integráció szolgálatában

Köböl Erika: Élmény, pedagógia, élménypedagógia. Az élményalapú oktatás lehetőségei az integráció, inklúzió szolgálatábanDimenziók és perspektívák a közösségi értékek és identitások formálódó világának kutatásában (Tudástár előadó)

Elnök: Jancsák Csaba; Opponens: Nagy Gábor Dániel

Jancsák Csaba: Civilizációs korszakváltás és új ifjúsági sebezhetőségek

Kiss Mária Rita: Tudatos polgárrá nevelés az iskolában

Kovács-Jerney Ádám: A machiavellizmus, az időperspektíva és a munkafüggőség viszonyrendszere

Nóbik Attila: Közösségek és identitások a magyar neveléstörténeti tankönyvekben

Farkas Zsuzsanna: Nem formális és informális nevelés a vajdasági cserkészmozgalombanTematikus előadások


Nagy pedagógusegyéniségek (1051)

Szekcióelnök: T. Molnár Gizella

Kórus Péter, Krisztin Német István és Pintér Klára: Szendrei János – a tudós, a tanár és a közéleti ember

Ozsváth Gábor Dániel: Kilenc évtized a tizenötből: a Kedves pedagógus-nemzetség a szegedi polgári iskolai tanárképzés szolgálatában Kedves Miklós és gyermekei: Dr. Kedves Ferenc, Dr. Kedves Miklós Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Kedves Tamás

Brzózka Marek: „Tyúk vagy a Tojás?” Figuratív és non-figuratív felfogás a szegedi művészetoktatás hajnalán

Molnár-Kovács Zsófia: A pécsi pedagógusképzés jeles tanárai a „Szakmai életút-lapozgató” könyvsorozat tükrében


Felsőoktatási képzések és tartalmak (Békési Imre terem)

Szekcióelnök: Döbör András

Joó Anikó és Molnár-Tamus Viktória: Pedagógus-továbbképzés a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen

Szontagh Pál Iván: Értékorientált vezetőképzés a protestáns köznevelés szolgálatában

Újvári Edit: Képzés és programszervezés – az Európa-naphoz kapcsolódó kulturális projekt a szegedi Közösségszervezés BA szakon

Balog Edit, Barnak Mariia és Daróczi Tamás: Üzleti és gazdasági szaknyelv oroszul: nyelv – kultúra – szakma – személyiségfejlesztés (Профессиональное деловое общение на русском: язык – культура – профессия – личностный рост)


Kisgyermekkori nevelés (1154)

Szekcióelnök: Varga Emőke

Kovács Krisztina: Kisgyermekek óvodával való elégedettségének és attitűdjének vizsgálata

Turcsányi Enikő: Gyermekrajz, mint kiegészítő "mérőeszköz" az iskolai beválás bejóslására

Varga Emőke: Mérlegen a kortárs gyermekkönyv – szegedi óvodapedagógus szakos hallgatók szakmai tapasztalatai

Magyar Adél : A kisgyermekkori beszéd-és nyelvi fejlesztés szegedi úttörői: a Vekerdi nővérek munkássága


Október 13. 12.00-13.30

Tematikus előadások


Neveléstörténet a 20. század első felében (Békési Imre terem)

Szekcióelnök: Fizel Natasa

Ackermanné Kelő Kamilla: A polgáritól a gyakorló iskoláig. 20. századi szegedi tanártörténet

Ács Marianna: Gazdasági szakember vagy aktát faragó beamter? A hazai felsőoktatási intézmények hallgatóinak pályaorinetációja Klebelsberg Kunó minisztersége idején

Pelesz Nelli: Tanítóképzés a két világháború között - A szegedi irányzat

Szalay Ignác: Képanyag a harmincas évek magyar gimnáziumi történelemkönyveiben


Oktatástörténet (1051)

Szekcióelnök: T. Molnár Gizella

Herbszt Mária: Gondolatok az újraindított szegedi tanítóképzés kezdeti időszakáról (1999-2015)

Sütő Erika: Jugoszláv és magyar középiskolai reformkísérletek a ’70-es években

Gubán Gyula: A műszaki szaktanárképzés fél évszázada a Dunaújvárosi Egyetemen

Dráviczki Sándor: Középfokú tanítóképzés Nyíregyházán a XX. században


A gyermek pszichéje (Tanácsterem)

Szekcióelnök: Piczil Márta

Piczil Márta és Tóth Renáta: Mérlegen az első 5 év – Az óvodai és iskolai szociális segítés tapasztalatai a dél-alföldi régióban

Somogyi Tímea: Ők idegesek, én dadogok! Mediációval és családterápiával kísért dadogó gyermeket nevelő család esetbemutatása

Balogh Ramóna és Tóthné Aszalai Anett: Dadogó gyermekek az iskolában. A dadogó tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tudás megismerése

Roszik Dóra: A tanulási énhatékonyság pozitív hatásai a tanulók iskolai teljesítményére

Vígh Norbert: A marketingmixre épülő lehetséges vásárlói stratégia, és annak oktatási vonatkozásai


Idegennyelv-oktatás, oktatás idegen nyelven (1154)

Szekcióelnök: Bakti Mária

Bakti Mária: A szaktárgyi kommunikációs kompetenciák szerepe a tartalom és nyelv integrálásában, a történelem tantárgy példáján

Kapusi János: Kétnyelvű földrajzoktatás a hazai középiskolákban egy kérdőíves felmérés tanulságainak keresztül – szaktanári és kutatói szemszögből

Pintér Szilvia és Szarvas Júlia: Narratíva és dráma az angolórán: történetmesélés drámapedagógiai eszközökkel a nyelvelsajátítás támogatására

Orosz-Martins Andrea Erzsébet: Többnyelvűség, korai angol nyelvtanulás VietnámbanA konferencia ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrációs felület a nem előadó résztvevőknek: https://forms.gle/5jT7iLDUZJCwesg47


Regisztrációs felület a kísérő programokhoz (Maczelka Noémi zongora koncertje, állófogadás, Interaktív Természetismereti Tudástár megtekintése):

https://forms.gle/UBfEcph2Bu62PiJ58 

https://forms.gle/HWs7x3X56KNhWy1f6 


A konferencia főszervezői:

Dr. T. Molnár Gizella főiskolai tanár, dékáni megbízott

Dr. Fizel Natasa intézetvezető főiskolai docens

Kapcsolattartó: Oszterman Fanni közkapcsolati ügyintéző

E-mail cím: 150ev.jgypk@szte.hu


Az absztrakt kötet IDE kattintva letölthető.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek