Bezár

Kutatás

Hosszu Tímea Dr.

Hosszu Tímea Dr.

2017. október 24.
2 perc

Főiskolai docens

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +3662546296

E-mail: meggyesne.hosszu.timea@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10021416

MeggyesneHosszuTimeaMini

Dr. Hosszu Tímea a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett orosz szakos tanári diplomát, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán orosz-magyar, magyar-orosz szakfordítói képesítést. Tanulmányai alatt fél évet Vlagyimirban, majd fél évet Moszkvában töltött. A Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskolán szerzett oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus diplomát, majd az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán egyetemi oklevelet. Doktori tanulmányait a PTE BTK ”Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában végezte. (Disszertációjának címe: Enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulási motivációja az eltérő tantervű általános iskolák 8. osztályában.) Rendelkezik gyógypedagógus szakvizsgával, esélyegyenlőségi és akadálymentesítési kommunikációs szakoktató végzettséggel.

2011-től az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet oktatója, a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány vezetője, az inkluzív fejlesztő szakpedagógia képzésfelelőse. Az MTA PTB Gyógypedagógiai Albizottságának tagja. Az SZTE Hallgatói Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottságának állandó tagja.

Számos digitális tananyagot készített gyógypedagógus-hallgatók számára (tanulásban akadályozott tanulók iskolai jellemzői, a társadalmi érzékenyítés módszertana, tanulásban akadályozott tanulók idegennyelv-tanítása). Rendszeresen vezet hallgatókat a Tudományos Diákköri Konferencián. Számos hazai és nemzetközi konferencián tart előadást, rendszeresen publikál, több szakkönyv és tankönyv szakmai lektora. Fő kutatási területe az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulása. Tananyagfejlesztőként az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel, majd az Oktatási Hivatallal együttműködve dolgozik. A tanulásban akadályozott tanulók angol nyelv tanulásához készített tankönyveit a közoktatásban használják. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 8-12. évfolyama számára készült tankönyvcsalád tankönyveinek, munkafüzeteinek szakmai lektora.


Közleményeinek és hivatkozásainak listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10021416


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek