Bezár

Kutatás

Hevesi Tímea Mária Dr

Hevesi Tímea Mária Dr

2022. február 25.
2 perc

Főiskolai docens

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Művelődéstudományi Tanszék

Telefon: +36 30 603 9899

E-mail: hevesi.timea.maria@szte.hu 

Iroda: SZTE JGYPK SZFTI Művelődéstudományi Tanszék, 1217. sz.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10021374

Hevesi_Timea_MariaHevesi Tímea Mária a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, a Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet Művelődéstudományi Tanszékének oktatója. 1993-ban művelődésszervezőként és történelem szakos általános iskolai tanárként végzett az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1996-ban általános iskolai katolikus hittanár végzettséget szerzett a Szegedi Hittudományi Főiskolán. 2005-ben kitüntetéssel végzett gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár szakon az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon. 2010-ben szerzett master fokozatot speciális pedagógia szakirányon az Univerzita Jana Amose Komenskéno Praha egyetemen. 2019-ben doktori fokozatot szerzett, summa cum laude minősítéssel a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Doktori disszertációjának témája a társas jól-lét megteremtése gyermekközösségekben archaikus élmények segítségével. Magyar, angol és francia nyelvű publikációiban a közösségfejlesztés, a szimbólumpedagógia és az inkluzív oktatás lehetőségeit tárgyalja. Az SZTE JGYPK SZFTI Művelődéstudományi Tanszék Erasmus-koordinátora és a 2020-ban megalakult KAPOCS Kutatócsoport koordinátora.

Oktatói-kutatói pályája:

2020 – : oktató az SZTE JGYPK SZFTI Művelődéstudományi Tanszékén.

Oktatott tárgyak témakörei: közösségfejlesztés, csoportdinamika tréning, szociálpszichológia, mentorálás, szociális képességek fejlesztése, felnőtt csoportok vezetése, egészségnevelés.

Kutatási területek: szimbólumpedagógia, közösségfejlesztés, inkluzív oktatás.

2007 – 2020: gyógypedagógus az Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézményben (Szeged).

Oktatói tevékenysége: gyógypedagógus hallgatók mentorálása, lovasterápia témakörben kurzusok tartása az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetben.

Kutatói tevékenysége, kutatásai a következő területeken: életminőség, korai beavatkozás jelentősége, élménypedagógia, autizmussal élő személyek pedagógiája, integráció segítése, inkluzív oktatás megvalósítása.

2003 – 2007: nevelőtanár a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyermekvédelmi Intézmény Fiú- és lány speciális gyermekotthonában.

Szakmai gyakorlatokat vezetett az SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet egészségtan tanár szakos hallgatói számára.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek