Bezár

Kutatás

Fazekasné Fenyvesi Margit Dr.

Fazekasné Fenyvesi Margit Dr.

2017. november 13.
2 perc

Nyugdíjas főiskolai tanár

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: 70 2139 183

E-mail: fazekasne.fenyvesi.margit@kre.hu

Iroda: 6009-es oktató szoba

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026151

fenyvesi_margit

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit, címzetes egyetemi tanár, nyugdíjas főiskolai tanár. Óraadó a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karán, illetve a SZTE-JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetben. Oligofrénpedagógiai-logopédiai gyógypedagógiai tanár diplomáját a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai tanárképző Főiskolán, pedagógiai szakos egyetemi diplomáját a József Attila Tudományegyetem Neveléstudományi Karán szerezte. Dr. uni végzettséget szerzett pedagógiai pszichológiából, a PhD minősítést a Nevelés és Sporttudományok területén kapta meg.

Német nyelvből felsőfokú szóbeli, középfokú szóbeli és írásbeli, angol nyelvből lektori nyelvvizsgája van.

Több mint 90 publikáció szerzője, rendszeresen tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, egyetemeken, továbbképzéseken, tantestületekben. Fő kutatási területe a képességmérés és fejlesztés, továbbá a komplex munkamemória, és a fonomimika. Az Erasmus oktatócsere programnak köszönhetően rendszeresen német nyelvterületeken tart előadásokat. Digitális jegyzeteit a gyógypedagógus, óvodapedagógus és tanító képzésben használják [vö. Az orientációs és kreatív képesség fejlesztése 2013, Pedagógiai diagnosztika, 2015). Intenzíven kutatja a beszédhangkészséget és következményeit a tiszta beszédben, az olvasásértésben és a helyesírásban (Egy képességfejlesztő kísérlet tapasztalatai szegregáló iskolákban. 2014, Utak és lehetőségek a beszélt és az írott kommunikáció fejlesztési lehetőségeiben. 2018, A beszédhangkészség és a betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése. 2018). Érdeklődése középpontjában az utóbbi években a komplex munkamemória (A verbális szeriális memória mérési és fejlesztési lehetőségei, 2018)), a fonomimika (2019),a helyesírás készség és képesség alapú mérése és fejlesztése (2021), valamint az eltérő fejlődést kísérő, eltérő magatartás (megjelenés előtt) áll. A magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, és a Református Doktorok Kollégiumának tagja.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek