Bezár

Kutatás

Fabulya Zoltánné Dr.

Fabulya Zoltánné Dr.

2017. október 11.
2 perc

Mestertanár, rajztanár, drámapedagógus

Művészeti Intézet

Rajz-művészettörténet Tanszék

Telefon: +3662424196

E-mail: fabulyane@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026989

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen szerzett Vizuális- és környezetkultúra szakos középiskolai tanári képesítést vizuális kommunikáció szakirányon. A Szegedi Dózsa György Általános Iskolában a rajz szakos hallgatók külső iskolai szakvezető tanára 2000-2011 között. Ez idő alatt a Rajz- művészettörténet Tanszék rajz szakmódszertan óraadó tanára is. Hallgatóival a Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium szervezte Országos Rajztanítási Versenyen 2002 és 2009 között öt első és egy második díjat nyert, valamint egy növendéke a 2011-es OTDK-n különdíjat kapott. A 2011/2012-es tanévtől a rajz szakmódszertan oktatására kinevezett oktató. 2016-ban részt vett a „Pedagógusok módszertani felkészítése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében, EFOP-3.1.2-16-2016-00001” projekt „Felsős módszertani kézikönyv (FMK) munkacsoport” munkájában. Az SZTE JGYPK Oktatási és Akkreditációs Bizottságának tagjaként 2017-től részt vesz a kari minőségbiztosítási munkában. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, a Tanárképzők Szövetségének tagja, valamint az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport munkatársa. Szakterülete a rajztanítás módszertana, valamint a magyar rajztanítás története 1945 után. 2021-től a Vizuális Kultúra című online módszertani folyóirat szerkesztő munkatársa és a folyóirat „Jó hagyományaink” rovatának szerkesztője. 2019-ben az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa Pro Juventute elismerő oklevél kitüntetésben részesítette. 2021-ben a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete a szakmai múlt eseményeinek és eredményeinek feltárásáért és a tantárgy jövőjéért végzett kiváló munkájáért az egyesület legmagasabb szakmai kitüntetésével, a MROE-díjjal ismerte el munkáját.

Legfontosabb előadások:

Fabulya Zoltánné (2021): Balogh Jenő élete és munkássága. 1. rész. Vizuális kultúra, online folyóirat, 1. évfolyam, 1. szám, 70 – 76. ISSN 2732-2971

Fabulya Zoltánné (2021): Balogh Jenő élete és munkássága. 2. rész. Vizuális kultúra, online folyóirat, 1. évfolyam, 2. szám, 71 – 79. ISSN 2732-2971

Fabulya Zoltánné (2021): Balogh Jenő élete és munkássága. 3. rész. Vizuális kultúra, online folyóirat, 1. évfolyam, 4. szám, 101 – 114. ISSN 2732-2971

Fabulya Zoltánné (2019): A vizuális nevelés és rajztanítás – a rajz- és vizuáliskultúra-tanár képzés in: Kulin Ferenc (2019. szerk): Magyar Művészet VII. évfolyam 3. sz. 25 - 30. ISSN: 2064-3799

Fabulya Zoltánné (2017): Balogh Jenő módszertana a kortárs vizuális nevelés tükrében. In: Kárpáti, Andrea (szerk.) I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. Budapest, Magyarország: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) (2017) 65-67.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek