Bezár

Kutatás

Bóka Ferenc Dr.

Bóka Ferenc Dr.

2017. október 19.
1 perc

Főiskolai docens


Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar


Testnevelési és Sporttudományi Intézet,


Telefon +36 70 3607-804


E-mail: boka.ferenc@szte.hu


Oktatói szoba: Hattyas sor 10. 4. épület


MTMT azonosító, Publikációk:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10026617&pr_on=1

BokaFerencMini

Dr. Bóka Ferenc a Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézetének főiskolai docense. Gimnáziumi és főiskolai tanulmányait Szegeden végezte el. Tanári diplomát 1996-ban, a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, testnevelés-rekreáció szakán szerezte, 2002-ben a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán egyetemi testnevelői diplomát kapott. 2010-ben a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar, Interdiszciplináris Tudományok Preventív Medicina Doktori Iskoláját végezte el. A PhD disszertációjának címe: A rendszeres testedzés hatása az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra. Angol nyelvből középfokú C-típusú nyelvvizsgával rendelkezik. Publikációinak száma meghaladja a 30-at, publikációira való hivatkozások száma pedig 50-et. Számos hazai és külföldi konferencián vett részt és tartott előadást. Az egyetemi és főiskolai képzésben, közel 10 különböző tárgyat oktatott. Fő kutatási területe a rendszeres testedzés hatása az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra, a rekreáció és labdarúgás. Az elmúlt években a rekreáció kutatásával foglalkozott. Tagja a Magyar Sporttudományi Társaság, Magyar Edzők Társaság, Magyar Sportorvos Társaság, Közép Európai Rekreációs Társaság, JGYPK Gyakorlati Képzési Bizottság, MTA Szegedi Területi Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottság testületeinek.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek